Vauvana elämä alkaa!

Avopalveluyksikkö Aino

Avopalveluyksikkö Aino on osa Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® – hoitojärjestelmää, joka on kehitetty päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja alle kolmevuotiaiden lasten perheille.

Toiminnan tavoitteena on:

  • ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita tukemalla äidin päihteettömyyttä raskausaikana,
  • vahvistaa vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja vanhemmuutta perheissä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma sekä
  • tukea perheen päihteetöntä arjessa selviytymistä.

Raskaana oleville naisille tarjotaan etsivän työn tukea. Etsivä työ on odottavan äidin ja lähiomaisten kanssa työskentelyn lisäksi joustavaa viranomais- ja verkostoyhteistyötä. Raskausaika on naisen ja miehen valmistautumista vanhemmuuteen. Tavoitteena on saada äidit luopumaan päihteistä raskauden ajaksi ja näin ennaltaehkäistä päihteiden aiheuttamia sikiövaurioita. Odottaville äideille järjestetään ryhmäkuntoutusta.

Vauva- ja pikkulapsiperheille tarjotaan avokuntoutusta yksilö- ja ryhmäkuntoutuksena. Äidin, isän ja lapsen välistä vuorovaikutusta tuetaan toiminnallisin menetelmin ja keskustelujen avulla.  Kotiin tehtävä työ on osa Ainon kuntoutusta. Kuntoutus sisältää päihdeseulat tai alkometripuhallutuksen. Ryhmätoiminnassa asiakas saa ammatillisen kuntouttavan työskentelyn rinnalla vertaistuen kokemuksen.

Kuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukea, josta sovitaan yhdessä perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden hoitotahojen ja perheiden lähiverkoston kanssa.  Ainossa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Avopalveluyksikkö Aino tarjoaa ammatillista koulutus-, konsultaatio- ja työnohjauspalvelua sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Yhteystiedot:

vastaava sosiaalityöntekijä puh. 010 423 7511 tai 050 576 8990