Puramme nyt koronarajoituksia tarkasti harkiten

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry purkaa poikkeustilan tuomia rajoituksia varovaisesti ja viranomaisten ohjeita noudattaen. Osa tartuntatautitilanteen takia etänä toteutetuista palveluista palautuu nyt konkreettisiksi kohtaamisiksi.

”Moni rajoitus säilyy edelleen asiakkaiden ja työntekijöiden suojaamiseksi. Palautamme toimintaa kuitenkin nyt osittain kohti normaalimpaa tilannetta. Aloitamme niistä ryhmistä, joiden arvioimme tarvitsevan eniten aitoja kohtaamisia”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Työskentelyä vaativissa olosuhteissa

”Yhdistyksessä on kyetty poikkeusoloista huolimatta auttamaan apua ja tukea tarvitsevia aikuisia, lapsia ja perheitä. Toimintaa on mukautettu, monenlaista apua on tarjottu chateissa ja puhelimitse. Lisäksi on aloitettu nopealla aikataululla suojatulla videoyhteydellä toimiva asiakastyö, kun kasvokkain tehtävää työtä on ollut pakko rajoittaa”, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n puheenjohtaja Merja Närhi kertoo.

”Ensikodissa, turvakodeissa sekä tapaamispaikassa toiminta on jatkunut poikkeusoloista huolimatta normaalisti vaikka koronavirus onkin tuonut toimintaan tarkempaa siivousta, hygieniaa ja turvavälien noudattamista. Henkilöstömme on jaksanut hienosti hoitaa vaativat työtehtävät ja samalla huomioida jatkuvasti muuttuvat ohjeistukset koronaviruksen torjumiseksi ja terveyden suojelemiseksi”, Närhi jatkaa.

Turvakodit ovat aina avoinna 24/7

Ensikoti, Jyväskylän ja Äänekosken turvakodit sekä tapaamispaikka ovat jatkaneet toimintaa normaaliin tapaan poikkeusolojen aikanakin. Työntekijät ovat neuvoneet asiakkaita viruksen torjuntaohjeiden noudattamisessa, siivousta on tehostettu ja turvavälejä noudatettu. Tapaamispaikkaan ei ole otettu oireisia asiakkaita, ja laitoksissa oireisten asiakkaiden kanssa on noudatettu erikseen laadittuja toimintaohjeita.

Vaikka koronavirus on aiheuttanut monenlaista huolta asiakkaiden keskuudessa, tilanne on koko ajan ollut rauhallinen. Laitoksissa jatkuu yleinen vierailukielto ja vierailut sallitaan vain erityisen painavasta syystä tarkasti harkiten.

”On tärkeää, että ihmiset tietävät turvakotien olevan auki ja auttavan kaikkia väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita. Vaikka turvakodeissamme asiakkaita on pääosin ollut normaaliin tapaan, valtakunnallisesti turvakotien asiakasmäärä on vähentynyt. Syitä voi olla monia, mutta valitettavasti kyse voi olla siitäkin, että kaikki väkivaltaa kokeneet eivät pääse lähtemään turvakotiin, vaikka tarve olisi olemassa”, Huovinen korostaa.

”Haluamme muistuttaa, että Jyväskylän ja Äänekosken turvakodit ovat avoinna 24/7. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa ja turvakotiin voi myös soittaa saadakseen neuvoja omaan tilanteeseensa. Yksin ei pidä jäädä, apua on aina tarjolla.”

Rajoitusten hallittua purkua ja uusia palveluja

Suurin osa rajoitustoimista on kohdistunut avopalveluiden toimintaan. Kaikki ryhmätoiminnat jouduttiin perumaan sekä yksilötapaamisia ja kotikäyntejä rajoittamaan. Avopalvelu Ainossa jatkettiin pienten lasten päihdekuntoutuvien vanhempien kotikäyntejä perustelluista syistä. Tälle työlle on edelleenkin suuri tarve.

Nyt avopalveluiden lähisuhdeväkivaltatyössä palataan oikeisiin kohtaamisiin lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelyssä. Käynnistämme jälleen myös matalan kynnyksen kotikäynnit vauvaperheiden kanssa. Yhden vanhemman perheille tarjotaan jatkossa tukea etäyhteyksien lisäksi leikkipuistoissa tapahtuvana pienryhmätoimintana.

Koronan takia on kehitetty uudenlaisia tapoja auttaa, kuten tietoturvallinen videoyhteys työntekijän ja asiakkaan välillä. Olemme myös osallistuneet yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton sekä muiden järjestöjen kanssa Jokaiselle lapselle lounas- kampanjaan. Kauttamme on jaettu 157 ruokakassia yhdistyksemme apua tarvitseville asiakasperheille.

Lisäksi luvassa on etätapaamisia pikkulasten vanhemmille uniteemalla (20.5. klo 12-13.30 ja 26.5. klo 17-18.30). Myös vauvaa odottavat perheet tapaavat etänä vapaaehtoisdoulien ja -koordinaattorin kanssa (19.5. klo 18-19). Lisätietoja verkkosivuiltamme ja facebook- sivuiltamme.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry ei edelleenkään järjestä ryhmätoimintoja. Toimitiloissamme Liitukujalla kokoonnutaan turvaetäisyyksin ja tarkoilla hygieniaohjeilla vain maksimissaan 5-6 henkilön tapaamisiin. Apua ja tukea on silti tarjolla monenlaisiin haasteisiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Ota rohkeasti yhteyttä.

LISÄTIETOJA
Susanna Huovinen
toiminnanjohtaja
puh. 040 769 1786

ksetu tarvitsetko apua

Jokainen päivä on leikkipäivä!

Valtakunnallinen Leikkipäivä-viikko kutsuu tänäkin vuonna aikuisia ja lapsia viettämään kiireetöntä aikaa yhdessä. Mukana menossa on myös Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

Vuosittaista Leikkipäivä-viikkoa juhlitaan viikolla 19. Leikkipäivän teemana on ”Leikki yhdistää”.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n ensikodin vauvat juhlivat leikkiviikkoa Heppulikeppuli-muskarin merkeissä. Muskarissa vauvat tanssivat ja kuuntelivat erilaisia soittimia yhdessä vanhempiensa kanssa. Muskarituokio oli leikkisä ja vauvaenergiaa täynnä!

Tänä vuonna leikitään kotona

Leikkiviikko huipentuu lauantaina 9.5.2020, jota vietetään tänä keväänä perhepiirissä. Koronaviruksen vuoksi valtakunnallisen Leikkipäivän väkeä kokoavat tapahtumat siirtyvät järjestettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Tapahtumaa organisoiva Mannerheimin Lastensuojeluliitto toivoo, että haastavista olosuhteista huolimatta perheissä eri-ikäiset innostuvat juhlimaan leikkiä yhdessä. Yhteinen leikki ja yhdessä koettu ilo synnyttävät yhteenkuuluvuutta, joka puolestaan lisää luottamusta niin toisiin kuin tulevaan.

Leikkipäivää viettäviä kehotetaan myös askartelemaan aurinko ikkunaan. Aurinko kuvastaa leikin tuomaa iloa ja valoa ja kertoo, että meillä leikitään.

Hae ohjaajaksi Äänekosken turvakotiin 30.4. mennessä

Haemme Äänekosken turvakotiin ohjaajaa kolmivuorotyöhön 1.5. alkaen tai sopimuksen mukaan. Tutustu tehtävään ja lähetä hakemus 30.4. mennessä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa.

Haemme Äänekosken turvakotiin ohjaajaa kolmivuorotyöhön 1.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Ohjaaja tekee suunnitelmallista asiakastyötä ja kriisityötä aikuisten ja lasten kanssa. Vuorossa oleva työntekijä arvioi uusien asiakkaiden turvakodin tarpeen. Ohjaajat tekevät myös kodinhoidollisia tehtäviä ja hoitavat tarvittaessa lapsia.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015). Ohjaajan palkkaluokka on G24. Arvostamme työkokemusta lastensuojelun tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön.

Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi. Edellytämme myös tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tiedustelut: pe 24.4. klo 9-15 ja ma 27.4 klo 9-12 välillä vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä p. 050 342 3420.

Hakemus ja cv: sähköpostitse osoitteeseen minttu.lamsa@ksetu.fi  30.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Apua tarjolla – koronan tuomaan sosiaaliseen kriisiin varauduttava

Koronakriisi on lisännyt jo muutoinkin vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten avuntarvetta ja riskiä jäädä syrjään. Koronan hoidon lisäksi on varauduttava muihinkin seurauksiin. Lasten ja perheiden määrätietoinen ja ennakoiva auttaminen on parasta tulevaisuustyötä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toimintoja on jouduttu koronakriisin takia muuttamaan. Ryhmätoiminnot on peruttu, vierailut yksiköissä on pääsääntöisesti kielletty ja siivousta sekä käsihygieniaa on tehostettu. Pyrimme näin osallistumaan koronaepidemian rajoittamiseen ja terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseen.

Samanaikaisesti olemme lisänneet puhelimitse ja chatin kautta tapahtuvaa auttamistyötä. Chat-kanavien aukioloaikoja on lisätty yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, ja se on laajentunut valtakunnallisesti 80 tuntia. Chatissa apua saa anonyymisti.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin ammattilaiset muistuttavat, että on tärkeää pyrkiä auttamaan ihmisiä ajoissa, jotta tilanteet eivät kriisiydy entistä pahemmiksi. Avopalveluissa ja matalan kynnyksen työssä yritetään tavoittaa mahdollisimman paljon myös heitä, joille ongelmista puhuminen on häpeän tai leimaantumisen pelon vuoksi vaikeaa.

”Lisääntyvälle verkossa tapahtuvalle avulle on tarvetta. Perheillä voi olla ongelmia esimerkiksi päihteiden tai väkivallan kanssa. Tukea annetaan myös erotilanteissa sekä vauvaperheiden haasteissa. Keskusteluissa näkyvät niin epävarmuus, taloudellinen tilanne kuin yksinäisyys. Lyhytkin keskustelu voi auttaa ja helpottaa oloa”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

Ruokakasseja on jaettu asiakasperheisiin

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on osallistunut yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa vähävaraisten ja tukea tarvitsevien perheiden ruokahuollon turvaamiseen. Yhdistys on jakanut parin viikon aikana ruokakasseja asiakasperheille. Kassit ovat saaneet kovasti kiitosta, sillä monien perheiden taloudellinen tilanne on koronakriisin myötä vaikeutunut entisestään.

”Valitettavasti kasseja on ollut jaettavissa vain rajallinen määrä, joten olemme joutuneet tekemään sen rajauksen, että jakelu tapahtuu yhdistyksen työssä mukana oleville asiakasperheille. Lisäksi olemme saaneet paikallisen lahjoittajan tuella lisää kasseja jaettaviksi, mistä lämmin kiitos Lapsen Aika Säätiölle”, Huovinen sanoo.

”Avuntarve on kuitenkin laajaa. Haluammekin muistuttaa, että kunnilla on velvollisuus auttaa sosiaalitoimen kautta niitä perheitä, joiden toimeentulo vaarantuu kriisin aikana”.

Ensikoti ja tapaamispaikka toimivat normaalisti

Yhdistyksen ensikoti ja tapaamispaikka jatkavat työtään. Ensikodin asiakkaisiin koronatilanne vaikuttaa siten, että vierailuja on jouduttu asiakkaiden ja työntekijöiden terveyden turvaamiseksi vähentämään. Kontakteja on pyritty pitämään yllä etäyhteyksin.

Kyselyitä tiiviimmän tuen tarpeessa olevien vauvaperheiden auttamiseksi on tullut ensikodille normaaliin tapaan. Korona ei toistaiseksi ole aiheuttanut ensikodilla asiakkaiden keskuudessa huolta, vaikka se keskusteluissa onkin esillä.

”Tapaamispaikassa lasten ja vanhempien valvotut ja tuetut tapaamiset jatkuvat. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun tapaamiset toteutuvat poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Tapaamiset ovat tärkeitä niin lapsille kuin vanhemmillekin”, palvelupäällikkö Sirpa Savolainen kertoo.

Turvakodit avoinna myös pääsiäisenä

Yhdistyksen turvakodit Jyväskylässä ja Äänekoskella ovat avoinna myös pääsiäisen aikaan. Turvakoteihin voi hakeutua mihin vuorokauden aikaan tahansa, jos kokee väkivaltaa tai sen uhkaa. Kotiin ei pidä jäädä, jos tuntee olonsa turvattomaksi. Apua on tarjolla.

Poliisi on jo kertonut julkisuudessa, kuinka kotihälytykset ovat lisääntyneet koronakriisin aikana. Vaikka turvakodit ovat kovassa käytössä, kaikkia turvakotipalveluun hakeutuvia autetaan eikä ketään jätetä yksin. Tarvittaessa turvakotipaikka etsitään muualta.

”Omaa ja perheen turvallisuutta voi selvittää monella tavalla. Puhuminen jonkun läheisen tai ammattilaisen kanssa helpottaa usein avun hakemista. Vuorokauden ympäri palvelevalla Nollalinjalla ja Nettiturvakoti.fi- sivun chatin kautta autetaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Turvakotiin voi hakeutua milloin vain ja turvakotiin voi myös soittaa”, Savolainen muistuttaa.

”Väkivalta loppuu harvoin itsekseen, usein kyseessä on kierre. Väkivaltaa voidaan vähätellä ja sitä voidaan selittää erilaisilla syillä. Mikään ei oikeuta väkivallan käyttöä, ja apua kannattaa hakea ajoissa. Väkivallan uhrin ei tarvitse hävetä, sillä jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa ja pelkoa. Kannattaa myös muistaa, että väkivallasta voi selvitä, kun asiaan saa apua”, Huovinen korostaa.

Lisätiedot

toiminnanjohtaja
Susanna Huovinen
puh. 040 769 1786

palvelupäällikkö
Sirpa Savolainen
puh. 050 597 5188

Tuemme tänäänkin apua tarvitsevia – lue uusi tiedote

Osallistumme vahvasti koronaviruksen rajaamiseen. Emme kuitenkaan halua jättää apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä yksin, joten lisäämme puhelinneuvontaa kohderyhmillemme. Ensikoti- ja tapaamispaikkatyö jatkuu ja turvakodit pysyvät avoinna 24/7. Päivitämme tilannetta säännöllisesti verkkosivuillamme. Ketään ei jätetä yksin.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on viimeisten viikkojen aikana rajoittanut omaa toimintaansa, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä. Vastuumme on suojata mahdollisimman hyvin asiakkaitamme ja työntekijöitämme. Lisäksi haluamme tässä poikkeuksellisessa tilanteessa osallistua yhdessä muiden kanssa heikoimmassa asemassa olevien suojaamiseen sekä terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseen.

Ryhmätoiminnat on keskeytetty

Yhdistyksen kaikki ryhmätoiminnat on keskeytetty 13.4.2020 asti. Keskeytys koskee myös lähisuhdeväkivallan kokijoille, tekijöille, läheisille ja aiheesta kiinnostuneille suunnattuja Avoin tila -tilaisuuksia. Tukea tarvitsevat voivat olla yhteydessä ammattilaisiimme puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Turvakodit avoinna 24/7

Turvakodit Jyväskylässä ja Äänekoskella (24/7) pysyvät avoinna. Oireiset asiakkaat ohjataan avun piiriin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaisesti. Ketään ei jätetä yksin.

Ensikoti pysyy auki, tapaamispaikkatyö jatkuu

Ensikoti pysyy avoinna ja Tapaamispaikka jatkaa toimintaansa. Erityistä huomiota kiinnitetään käsihygieniaan ja siivoukseen. Oireisten asiakkaiden aikoja siirretään tarpeen mukaan.

Avopalvelut siirtyvät puhelintukeen ja chatiin

Avopalveluissa siirrymme pääosin puhelimitse tapahtuvaan yksilölliseen/perheelle suunnattuun tukeen. Lisäämme tätä tukea mahdollisuuksien mukaan. Autamme myös verkossa chat-keskustelujen avulla.  Yhteystietoja löydät verkkosivuiltamme. Jatkamme kotikäyntejä perustellusta syystä.

Vierailut yhdistyksessä on peruttu

Vierailut yhdistyksessä on toistaiseksi peruttu emmekä osallistu muualla tapahtuviin toiminnan esittelyihin. Emme ota yksiköissämme vastaan vierailijoita ja siirrämme kaikki palaverit pääsääntöisesti etäyhteyksin tapahtuviksi. Henkilöstön keskinäisissä tapaamisissa pyrimme noudattamaan viranomaisten suosittelemaa turvallista etäisyyttä. Vapaaehtoisemme eivät toistaiseksi osallistu toimintaamme.

Ohjeistamme ja päivitämme tilannetta

Työntekijöitämme on ohjeistettu laajasti koronaviruksen ennaltaehkäisemiseksi kaikessa toiminnassamme. Pidämme vastuullisesti asiakkaamme, työntekijämme ja yhteistyökumppanimme tietoisina tilanteesta.

Lisätiedot
Susanna Huovinen
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry
puh. 040 769 1786
susanna.huovinen@ksetu.fi

Jokaiselle lapselle lounas – nyt on aika auttaa!

Perjantaina 27.3. startattiin Jokaiselle lapselle lounas -kampanja, jonka ansiosta mekin pääsimme jakamaan ruokakasseja asiakasperheillemme. Iloitsemme isosti mahdollisuudesta antaa lisäapua, jotta yhdenkään lapsen vatsa ei kurnisi.

Jokaiselle lapselle lounas -kampanjassa toimitetaan ruokakasseja vähävaraisille lapsille poikkeustilan ajan 13.4. saakka. Ruokakassien toimitus ja jakelu toteutetaan yhteistyössä Yhteiskunnallinen yritys Vennerin, Hope ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton sekä sen jäsenyhteisöjen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Marttaliiton kanssa. Järjestöt ovat paikantaneet avussa olevat perheet, joille ruoka-apu toimitetaan.

Järjestöjen yhteisiä kriteerejä ovat: vähävaraisuus, haasteellinen elämäntilanne ja kasautuneet ongelmat, joiden vuoksi perheen voimavarat ovat vähissä sekä työttömyys tai työttömyyden uhka. Tällä hetkellä ruokakasseja toimitetaan logistisista syistä pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin: Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun.

Voit osallistua mukaan!

Kampanja on herättänyt paljon kiinnostusta ja saanut sekä avuntarjoajat että avuntarvitsijat liikkeelle. Avuntarvitsijoita on kuitenkin enemmän kuin kampanjan avulla voidaan auttaa. Kaikki apu on siis tarpeen.

Yksityiset avuntarjoajat voivat ostaa ruokakassin tai sen osan 15-90 €:lla Vennerin sivuilta. Yrityskumppanit voivat ostaa kerralla 5 tai 10 kassia tai sopia suuremmasta ostettavasta määrästä sekä kumppanuuspaketista Vennerin kanssa. Osallistu: https://venner.fi/pages/lounas-lapselle

Lue lisää kassin sisällöstä ja kampanjasta: https://ensijaturvakotienliitto.fi/jokaiselle-lapselle-lounas-kampanja/

Osallistumme koronaviruksen rajaamiseen – tukea saatavilla

Osallitumme vahvasti koronaviruksen rajaamiseen. Emme kuitenkaan halua jättää apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä yksin, joten lisäämme puhelinneuvontaa kohderyhmillemme. Ensikoti- ja tapaamispaikkatyö jatkuu ja turvakodit pysyvät avoinna 24/7. Päivitämme tilannetta säännöllisesti verkkosivuillamme. Ketään ei jätetä yksin.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on jo viime viikkojen aikana rajoittanut omaa toimintaansa, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä. Avointen ovien tilaisuus peruttiin, kättelyä on vältetty, käsihygieniaan ja siistimiseen on kiinnitetty tehostetusti huomiota. Nyt yhdistys on ottanut käyttöön lisätoimia, jotta voimme suojella asiakkaitamme ja työntekijöitämme.

Kaikki ryhmätoiminnat on peruttu

Yhdistyksen kaikki ryhmätoiminnat on peruttu 13.4.2020 asti. Peruutus koskee myös lähisuhdeväkivallan kokijoille, tekijöille, läheisille ja aiheesta kiinnostuneille suunnattuja Avoin tila -tilaisuuksia. Peruutuksista on ilmoitettu kävijöille. Tukea tarvitsevat voivat olla yhteydessä ammattilaisiimme puhelimitse. Yhteystiedot verkkosivuiltamme.

Turvakodit avoinna 24/7

Turvakodit Jyväskylässä ja Äänekoskella (24/7) pysyvät avoinna. Oireiset asiakkaat ohjataan avun piiriin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaisesti. Ketään ei jätetä yksin.

Ensikoti pysyy auki, tapaamispaikkatyö jatkuu

Ensikoti pysyy avoinna ja Tapaamispaikka jatkaa toimintaansa. Oireisten asiakkaiden aikoja siirretään tarpeen mukaan. Käsihygieniaan ja siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

 Avopalvelut siirtyvät puhelintukeen

Avopalveluissa siirrymme pääosin puhelimitse tapahtuvaan yksilölliseen/perheelle suunnattuun tukeen. Lisäämme tätä tukea mahdollisuuksien mukaan. Yhteystietoja löydät verkkosivuiltamme. Jatkamme kotikäyntejä vain perustellusta syystä ja silloinkin rajoitamme käynnin kestoa.

Vierailut yhdistyksessä on peruttu

Vierailut yhdistyksessä on toistaiseksi peruttu emmekä osallistu muualla tapahtuviin toiminnan esittelyihin. Emme ota yksiköissämme vastaan vierailijoita ja siirrämme pääsääntöisesti kaikki palaverit etäyhteyksin tapahtuviksi.

Henkilöstön keskinäisissä tapaamisissa pyrimme noudattamaan viranomaisten suosittelemaa turvallista etäisyyttä. Vapaaehtoisemme eivät toistaiseksi osallistu toimintaamme.

Ohjeistamme ja päivitämme tilannetta

Työntekijöitämme on ohjeistettu laajasti koronaviruksen ennaltaehkäisemiseksi kaikessa toiminnassamme. Pidämme vastuullisesti asiakkaamme, työntekijämme ja yhteistyökumppanimme tietoisina tilanteesta.

LISÄTIEDOT
Susanna Huovinen
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry
puh. 040 769 1786
susanna.huovinen@ksetu.fi

Torstain avoimet ovet Liitukujalla on peruttu!

Tartuntatautitilanteesta johtuen ja asiakkaitamme, kuten vauvaperheitä ja raskaana olevia ajatellen, perumme torstaiksi sovitun Avoimet ovet -tilaisuutemme. Tilaisuus siirtyy lähitulevaisuuteen, parempaan ajankohtaan.

Pahoittelemme peruutusta, mutta haluamme suojata asiakkaitamme, työntekijöitämme ja myös vierailijoitamme. Liikkeellä on koronaviruksen lisäksi muitakin herkästi tarttuvia tauteja.

Olemme omassa toiminnassamme parhaamme mukaan varautuneet tilanteeseen ohjeistamalla henkilökuntaamme ja vapaaehtoisiamme. Lisäksi olemme lopettaneet toistaiseksi asiakkaiden ja vieraiden kättelyt sekä ohjeistaneet kaikkia yksiköitämme THL:n neuvojen mukaisesti.

Pestään siis kädet, yskitään oikein ja sairastetaan kotona!

Järjestöt tapasivat keskisuomalaisia kansanedustajia

Kolme keskisuomalaista lapsi- ja perhejärjestöä tapasi alueen kansanedustajia edustajien kokouksessa Jyväskylässä. Nostimme esiin kolme keskeistä teemaa, joihin kaikkiin kansanedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa. Jatkoimme näin samaa vaikuttamistyötä, jota valtakunnalliset liittomme ovat jo tehneet.

Kokouksessa esiteltiin kolme teemaa: lasten ja perheiden ennaltaehkäisevän tuen ja verkostojen kehittäminen, yhteiskunnan rakenteiden/toimijoiden/palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyden parantaminen sekä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanoton takana olivat Pelastakaa Lapset ry Keski-Suomi, MLL Keski-Suomi sekä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

Parempaa perhearkea meille kaikille

Järjestöjen kannanotossa korostettiin lapsiperheiden arkea, joka näyttäytyy usein yksinäisenä ja  uuvuttavana. Järjestöt ovat valmiita toimimaan valtion ja kuntien tukena, kun rakennetaan kattavaa perhekeskusten verkostoa ja matalan kynnyksen palveluita, joita keskisuomalaiset järjestöt jo toteuttavatkin. Samalla tulee varmistaa niiden perheiden laadukas tuki, joilla on vaikeita, monimutkaisia ja usein ylisukupolvisia ongelmia.

Kannanotossa todettiin myös, että perustuslain vaatimus tasa-arvosta tulee toteutua koko maassa ja että erityisesti heikoimmassa asemassa olevat saavat riittävän avun. Tarvitaan muun muassa monialaisen koulutuksen varmistamista osaamisen turvaamiseksi.  Niin ikään lasten kokemustietoa tulisi kerätä systemaattisesti ja hyödyntää aktiivisesti niin lainsäädännössä kuin palveluiden kehittämisessä.

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille 

Pääteemojen lisäksi perhetoiminnan päällikkö Tuula Pitkänen MLL Järvi-Suomen piiristä sekä Susanna Huovinen Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä nostivat esiin omien paikallisten järjestöjensä kannalta merkittäviä näkökulmia, kuten vapaaehtoisten merkityksen, järjestöjen pääsyn mukaan tulevaisuuden sote-keskusten valmistelutyöhön alueellisesti sekä lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten koulutukseen panostamisen.

”Vapaaehtoisten työpanos eri järjestöissä on valtava. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että järjestöt voivat jatkossakin saada tarvittavan tuen työlleen ja huolehtia näin vapaaehtoisten koulutuksesta ja koordinoinnista”, Pitkänen totesi.

”Väkivalta ilmiönä on niin laaja, että siihen törmäävät monet ammattilaiset niin neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. On tärkeää, että ammattilaisille tarjotaan koulutusta ja välineitä väkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja puuttumiseen. Tätä koulutusta voivat myös väkivaltatyötä tekevät järjestöt tarjota”, Huovinen sanoi.

Pelastakaa Lapset ry:n Anu Huovinen oli valitettavasti sairastunut eikä päässyt mukaan tilaisuuteen.

Susanna Huovinen ja Tuula Pitkänen nostivat kokouksessa esiin tärkeitä asioita paikallisesta näkökulmasta. (Kuva: Lotta Heikkinen, Keski-Suomen Liitto)

 

Helsingin ensikodin toiminnanjohtaja vierailulla

Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila kävi tutustumassa uuteen toimitaloomme. Tuomaksen aamuun mahtui myös vierailu Lapsiasiavaltuutetun toimistolla ja entisen lapsiasiavaltuutetun kuvan julkistaminen.

“Kiersimme Liitukujan talossamme kaikki tilat ja söimme lounasta ensikodilla yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Keskustelussa nousi esiin muun muassa yhdistysten uudet ideat toiminnan kehittämiseksi. Helsingissä on aloitettu mielenkiintoinen työ ensikotiasiakkaiden perusopintojen tukemiseksi. Me täällä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:ssä otamme ilman muuta myös tällaisen pohdintaamme”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

“Tuomas otti paljon kuvia ja toivottavasti olimme avuksi, kun Helsingissäkin ollaan tila-asioiden äärellä. Keväällä vieraaksemme tulee myös muiden yhdistysten edustajia esimerkiksi Lahdesta ja Oulusta.”

Kiitos vierailusta ja terveisiä Helsinkiin!

Susanna ja Huovinen ja Tuomas Kurttila

Turvakodit tuovat tutkitusti turvaa asiakkailleen

Turvakotien asiakkaat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaiden antama kokonaisarvio palvelusta oli viime vuonna 4,8/5. Parhaat arviot tulivat turvallisuuden tunteesta, palvelun luottamuksellisuudesta sekä turvakodin sijainnista. Tiedot selviävät turvakodeissa kerätystä asiakaspalautteesta.

Suomen turvakodit ovat keränneet syksystä 2016 lähtien asiakkailtaan systemaattisesti palautetta. Palaute kerääntyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL), ja sitä hyödynnetään turvakotipalvelujen kehittämisessä. Viime vuonna aikuisten kyselyyn vastasi noin 970 ja lasten kyselyyn noin 300 asiakasta.

”Kuten aikaisempinakin vuosina, lapset antoivat hymynaaman useimmin turvakodin turvallisuudentunteesta. Kaikkiaan 86 prosenttia vastanneista lapsista koki olonsa turvalliseksi. Sen sijaan omista asioista puhuminen koettiin toisinaan vaikeaksi”, THL:n erityisasiantuntija Suvi Nipuli kertoo.

Lisää turvakotipaikkoja tarvitaan

Eri puolilla Suomea on nyt 29 turvakotia, joissa on kevään loppuun mennessä yhteensä 211 perhepaikkaa. Suomalaisista 92 prosenttia asuu alle tunnin matkan päässä turvakodista. Saadun palautteen perusteella eniten kehitettävää on kuitenkin turvakotipalvelun löydettävyyden parantamisessa.

Eduskunnan joulukuussa 2019 myöntämän lisärahoituksen ansiosta keväällä tulee haettavaksi rahoitusta myös uusien turvakotien etäyksikköjen perustamiseen. Turvakodin etäyksikkö on tarkoitettu ratkaisuksi harvaan asuttujen alueiden turvakotipalvelujen tarpeeseen.

”Harvaan asutuilla alueilla etäturvakoti mahdollistaa turvan ja psykososiaalisen tuen tarjoamisen pitkistä välimatkoista riippumatta. Mahdollisia sijainteja etäyksiköille ovat esimerkiksi Kainuu, Pohjois-Pohjanmaan itäosa sekä Lounais-Lappi”, Suvi Nipuli toteaa.

Asiakasmäärä kasvoi maltillisesti

THL:n ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 turvakotiin hakeutui 5 220 asiakasta. Lähes puolet turvakotien asiakkaista on lapsia.

Asiakasmäärä näyttää kasvaneen noin kolmella prosentilla. Vahvistetut asiakastilastot julkaistaan kesäkuussa.

 

 

 

 

Mistä on toimiva yhteistyövanhemmuus tehty?

Joskus vanhemmat tarvitsevat runsaastikin apua toimiakseen lapsen edun mukaisesti. Yhteistyövanhemmuus eron jälkeen -koulutuksessa pohdittiin, mitä yhteistyövanhemmuus tarkoittaa ja mistä se on tehty?

Järjestimme yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun koulutuksen Yhteistyövanhemmuus eron jälkeen. Koulutuksessa pohdittiin muun muassa sitä, mistä toimiva yhteistyövanhemmuus on tehty ja miten tukea vanhempia toimimaan yhteistyössä esimerksiksi vuorovaikutustapoja tarkastelemalla.

Osallistujat pääsivät myös kokeilemaan Yhteistyövanhemmuuden kolmio -työvälinettä ja saivat matkaansa muitakin konkreettisia vinkkejä työhönsä eroperheiden tukena.

Lue lisää aiheesta: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tukea-ammattilaiselle/ero-lapsiperheessa/yhteistyovanhemmuus/

Kuvassa Maarita Kettunen (vas.), Anne Backman ja Päivi Hietanen.

 

 

 

 

Hyvää yhteistyötä naapurin kanssa

Läheinen naapurimme Kuokkalan yhtenäiskoulu viettää parhaillaan omaa juhlaviikkoaan. Koulua on peruskorjattu ja uusia tiloja on rakennettu. Nyt kaikki on valmista. Viime syksynä saimme viettää uuden toimitalomme avajaisjuhlaa koulun tiloissa.

Juhlaviikon kunniaksi koulu kutsui Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Susanna Huovisen puhumaan juhlaansa. ”Yhteistyömme on meille tärkeää. Toivon, että se tiivistyy entisestään”, Huovinen iloitsee.

Puheessaan Huovinen korosti koulun olevan Kuokkalan kaupunginosan monitoimitalo, sillä koulutyön lisäksi kiinteistössä toimii kirjasto, nuorisotila ja kansalaisopisto. Tilaa on niin urheiluseuroille kuin senioreille.

“Meille naapureille iso ilo on myös koulun hieno piha, jossa asiakasperheemme voivat ulkoilla iltaisin ja viikonloppuisin. Saimme jo viime syksynä järjestää koulun pihalla oman isänpäivä-tapahtumamme, ja jatkoa tapahtumille on luvassa”, Huovinen sanoo.

Yhteistyö tuo lisäarvoa

Ensi- ja turvakotien liitto on tehnyt jäsenyhdistyksineen väkivallan vastaista työtä jo 40 vuoden ajan.

“Vaikka moni asia on mennyt hienosti eteeenpäin, työtä riittää yhä. Esimerkiksi viimeisin kouluterveyskysely sekä liittomme tekemä verkkokysely nuorten kokemasta seurusteluväkivallasta osoittavat, että itsetyytyväisyydelle ei ole sijaa. Toivomme, että voisimme yhdessä Kuokkalan yhtenäiskoulun kanssa lähteä rakentamaan yhteistyötä, jonka kautta järjestömme osaajat voisivat jalkautua koululle kertomaan aiheesta”, Huovinen korostaa.

“Kokemuksemme kouluvierailuista ovat hyviä. Asioista pitää puhua nuorten kanssa niiden oikeilla nimillä. Emme halua olla kouluille lisätyö, vaan lisäarvo.”

Kuokkalan yhtenäiskoulun kutsuvierasjuhlassa tervetulosanat lausui rehtori Seppo Pulkkinen. Jyväskylän kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi ja sivistystoimen tervehdyksen toi perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen. Koulun oppilaskunnan puheenvuorojen ohella oppilaat esittivät juhlassa musiikkia ja tanssia.

Kuvassa Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Susanna Huovinen ja Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtori Seppo Pulkkinen.

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen vierailulla

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry sai maanantaina arvokkaan vieraan, kun sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Liitukujalla. Esittelimme ministerille ja hänen seurueelleen  taloa ja kerroimme eri toiminnoista. Kierroksen päälle nautittiin hyvät kahvit suolaisen ja makean kera.

“Ministeri oli hyvin kiinnostunut toimintamme sisällöstä ja sen laajuudesta sekä siitä, mitä kautta asiakkaat ohjautuvat toimintamme pariin. Ministeri myös kehui suurta vapaaehtoisten määrää yhdistyksessä”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

”Talokierroksen lisäksi kerroimme ministerille tärkeitä viestejämme. Kiitimme siitä, että tämäkin hallitus on vahvasti sitoutunut turvakotien rahoituksen pitkäjänteisyyden takaamiseen. Turvakotipaikkoja tarvitaan vielä lisää. Kokemuksemme on, että mitä lähempänä turvakoti sijaitsee, sen helpompaa avun hakeminen on.”

Ministerille painotettiin myös, että seuraavaksi kehittämisen kohteeksi tulisi nostaa väkivaltaa kokeneiden avopalveluiden kehittäminen. ”Avopalveluissa on vielä selkeitä puutteita. Myös väkivaltailmiön kohtaamisessa ja käsittelyssä tarvitaan osaamisen lisäämistä”, Huovinen sanoo.

Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi muistutti, että Stea-rahoitus on välttämätön edellytys sille, että järjestöt voivat kehittää olemassa olevia toimintoja, pohtia esiin nousevien uusien tarpeiden pohjalta kokonaan uusia toimintoja sekä vastata kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin.

”Rahoituksen pitkäjänteinen varmistaminen vaatii tiivistä yhteistyötä Stean ja järjestöjen kesken. Toivomme, että järjestöjen ääntä ja palautetta kuullaan jo ennakoivasti”, Närhi toteaa.

 

 

 

 

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen (toinen vas.) seurueessa oli maakunnan ja Jyväskylän päättäjiä. Mukana myös yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi. Kuva: Ilkka Pernu

 

Tutustu Tallukka tulee turvakotiin -satuun

Nyt se on vihdoin täällä! Turvakotimme työntekijät Elina ja Matleena tekivät viime talvena vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutuksen lopputyönä sadun lapsille turvakotiin tulosta. Sadun avulla pystymme tukemaan paremmin lasten turvakotiin tuloa.

Kirjan on luettavissa myös netissä: https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/etl_tallukka-kirja_160x230mm_digi2019

Tallukka tulee turvakotiin -satu on kirjoitettu turvakotiin tulijoille siksi, että heti tietäisivät, mikä paikka turvakoti on ja mitä turvakodissa tapahtuu. Tallukan tarinaa voi lukea yhdessä aikuisen kanssa. Sadun lukeminen voi herättää kysymyksiä ja ajatuksia, joista voi jutella oman vanhemman tai turvakodin Työ-Tädin kanssa.

“On tärkeää, että turvakotiin tulijat pääsevät käsittelemään omia kokemuksiasiaan turvallisen aikuisen kanssa. Tallukka-sadun avulla lapsi voi käsitellä väkivallan kokemuksiaan ja se sopii käytettävästi erityisesti turvakodeissa”, sadun kirjoittajat, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n Matleena France ja Elina Pajunen, sanovat.

Sadun on kuvittanut Aleksi Lydman ja sen on julkaissut Ensi- ja turvakotien liitto.

Väkivallasta saa ja pitää puhua!

Lähisuhdeväkivaltatyön Pia ja Riikka vetivät Kannonkosken ja Kivijärven yläkoululaisille kuusi pajaa seurustelu- ja lähisuhdeväkivallasta. Feel good- päivän pajoissa käytiin läpi muun muassa turvataitoja ja hyvän seurustelusuhteen merkkejä. Keskeisenä viestinä haluttiin kertoa, että väkivallasta saa ja pitää puhua!

Älä jää yksin, olemme sinua varten

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n tekemä lähisuhdeväkivaltatyö on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, naisille ja miehille asuinkunnasta riippumatta. Palvelu on maksutonta.

Kun tarvitse apua, tarjoamme paikan, jossa voit puhua lähisuhde- ja perheväkivallasta tai sen uhasta turvallisesti työntekijän kanssa. Voit ottaa yhteyttä meihin itse tai ohjautua muiden palveluiden kautta.

Tervetuloa vapaaehtoiseksi, nähdään 17.2. klo 17-19!

Haluatko tuoda iloa vauvoille, lapsille ja vanhemmille? Haluatko olla mukana toimimassa turvallisen lapsuuden ja elämän puolesta? Tervetuloa kuulemaan lisää vapaaehtoistehtävistä ja toiminnan paikoista Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:ssä maanantaina 17.2.20 klo 17-19.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnassa on ollut mukana vapaaehoisia jo vuosikymmenten ajan. Asiakkaillemme vapaaehtoisten tarjoama apu on korvaamattoman tärkeää. Vapaaehtoisena saat merkityksellisen tehtävän, jossa voit auttaa ja tukea lapsia ja perheitä. Voit osallistua omien aikataulujesi mukaan silloin, kun itsellesi parhaiten sopii. Työstä saat iloa, uusia kokemuksia ja mukavan porukan, jossa toimia.

Vapaaehtoisina voivat työskennellä monenlaiset ihmiset. Et tarvitse mitään erityisosaamista, sillä me annamme tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen kuhunkin tehtävään. Pyrimme siihen, että jokainen pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan. Halu auttaa, myönteinen asenne ja iloinen mieli vievät pitkälle.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: anne.backman@ksetu.fi tai p. 050 4522 580.

Vapaaehtoisten perehdytysilta 17.2.2020 klo 17-19

Vapaaehtoismessut vetivät puoleensa

Olimme mukana toteuttamassa yhdeksänsiä vapaaehtoismessuja 16.1. Jyväskylän kaupungin pääkirjastolla. Messuilla tehtiin uusi ennätys: yli 650 kävijää!

Vapaaehtoismessuilla toimijat esittelivät vapaaehtoistoiminnan eri muotoloja ja esiintymislavalla järjestettiin oheisohjelmaa: kuulimme mielenkiintoisia vapaaehtoistarinoita, seurasimme  improvisaatioteatteri Mieletön Sitruunan esitystä sekä tapasimme valelääkärin. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n työ ja vapaaehtoistoiminta kiinnosti kävijöitä kovasti. Saimme mukaan toimintaamme kymmenenkunta uutta vapaaehtoista.

Liity sinäkin mukaan joukkoomme, nähdään 17.2. klo 17-19!

Keski-Suomen ensi ja turvakoti ry:n vapaaehtoisena saat merkityksellisen tehtävän, jossa voit auttaa ja tukea lapsia ja perheitä. Voit osallistua omien aikataulujen mukaan silloin, kun itsellesi parhaiten sopii. Et tarvitse mitään erityisosaamista, sillä annamme tarvittavan koulutuksen ja perehdytyksen kuhunkin tehtävään.

Tule kuulemaan lisää vapaaehtoistehtävistä ja toiminnan paikoista. Järjestämme perehdytysillan maanantaina 17.2 klo 17-19 Liitukujalla.

Lue lisää esitteestä ja ilmoittaudu mukaan: anne.backman@ksetu.fi tai p. 050 4522 580

Vapaaehtoisten perehdytysilta 17.2.2020 klo 17-19

Auditointi synnytti merkityksellisiä keskusteluja

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnassa yhdistysten työtä auditoidaan säännöllisesti. Auditoinnissa käydään läpi toimintaa, palautetta ja kokemuksia työlle asetettujen laatukriteerien kautta. Tänään auditoimme lähisuhdeväkivaltatyötä.

Auditoinnissa oli mukana työtä meillä tekevä kolmen hengen tehotiimi, heidän esimiehenään toimiva palvelupäällikkö, yhdistyksen varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Auditoijina toimivat liiton perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kehittämispäällikkö ja asiantuntija. Vertaisauditoijat tulivat Pääkaupunkiseudun turvakoti ry:n avopalveluista sekä Vantaan turvakotiyhdistyksestä. Mukana oli myös kaksi asiakasta sekä edustajat Jyväskylän kaupungilta.

“Päivä oli hyvin tiivis ja erittäin mielenkiintoinen. Kävimme avointa keskustelua työn sisällöstä, sen tekemisen tavoista, asiakkaiden kokemuksista ja yhteistyökumppanien palautteesta. Tuntui hienolta, että rautaisten ammattilaistemme tekemää työtä arvostettiin kovasti. Keskinäinen keskustelu toi esiin myös uusia ideoita. Saamme päivästä vielä tarkemman raportin, jonka tuloksia hyödynnämme työssämme”, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

“Lämmin kiitos vielä kaikille osallistujille ja erityisesti mukana olleille asiakkaille. Puheenvuoronne olivat koskettavia ja tärkeitä! Iso kiitos myös yhdistyksemme lähisuhdeväkivaltatyön tiimille ja esimiehelle hyvin valmistellusta päivästä sekä hienosta oman tärkeän työnne kuvauksesta.”

 

 

 

 

 

Kuvassa vasemmalta Kristiina Väänänen (Vantaan turvakoti ry), Pia Suutari ja Jyrki Nissinen (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry), Tiina Muukkonen (Ensi- ja turvakotien liitto), Aila Kruus (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry), Ansa Leinonen (Jyväskylän kaupunki), Riikka Taipale (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry), Johanna Matikka (Ensi- ja turvakotien liitto), Seija Kilpinen (Pääkaupungin turvakoti ry) sekä Sirpa Savolainen (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry).