Maria Kaisa Aula tutustui toimintaamme

Yhdistys sai tällä viikolla Liitukujan toimitalolle tärkeän vieraan, kun aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula (kesk.) tutustui toimintaamme. Yhdistys on pyrkinyt tapaamaan uuden aluevaltuuston poliittista johtoa, jotta meillä olisi mahdollisuus kertoa järjestöjen ja oman yhdistyksemme työn merkityksestä alueen asukkaille.

Puheenjohtaja Aula tuntee Ensi- ja turvakotien työtä jo aiemmalta uraltaan. Nyt vierailun keskiössä oli hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyö sekä sen saaminen mukaan uuden alueen rakenteisiin.

Toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kiitti aluehallitusta siitä, että jo nyt Keski-Suomessa on nimetty sote- ja pelastusalan järjestöjen asiantuntijaryhmä. Ryhmä on nimetty alkuun vuoden 2022 loppuun, mutta Huovinen toivoo ryhmälle pysyvämpää roolia.

”Järjestöihin vuosikymmenten aikana kerättyä tietoa ja verkostoja ei kannata suuren uudistuksen keskellä hukata, vaan tämä osaaminen tulee hyödyntää täysimääräisesti. Olisi myös tärkeää, että järjestöt pääsisivät mahdollisimman pian mukaan jo käynnissä olevien, konkreettisten palveluketjujen suunnitteluun”, Huovinen totesi.

Lisäksi Huovinen toivoo avointa keskustelua kilpailutusten mielekkyydestä silloin, kun kyseessä on pieni, mutta vaativaa palvelua tarvitseva asiakasryhmä. Hankintalaki antaa mahdollisuuksia myös muunlaiselle sopimiselle, mutta näitä mahdollisuuksia ei vielä riittävästi hyödynnetä.

”Jos jokin järjestötoimija toteuttaa omalla alueellaan ainoana tiettyä palvelua, johon julkinen järjestäjätaho on tyytyväinen, pitäisi tarkkaan harkita, tarvitaanko aina kilpailutusta”, Huovinen sanoi.

Me kuljemme väkivallan kokijoiden rinnalla apuna ja tukena

Puheenjohtaja Aulalle esiteltiin yhdistyksen eri toimintoja. Turvakodin vastaava ohjaaja Pirkko Kangasniemi nosti esiin huolia, joista väkivaltaa kokeneet asiakkaat kertovat.

”Valitettavasti moni turvakodin asiakas kohtaa edelleen väkivallan vähättelyä tai sitten väkivaltaa ei tunnisteta ilmiöksi, joka vaikuttaa monin tavoin koko perheeseen. Kuitenkin väkivalta – varsinkin pitkään jatkunut väkivalta – johtaa usein siihen, ettei uhri pysty eikä uskalla puolustaa omia oikeuksiaan. Me täällä turvakodilla näemme tämän, koska kuljemme väkivallan kokijoiden rinnalla apuna ja tukena”, Kangasniemi kertoi.

Yhdistys lähetti kaikille Keskustan aluevaltuutetuille puheenjohtaja Aulan mukana luettavaksi yhdistyksen 75-vuotisjuhlajulkaisun.

Kiitos vielä Maria Kaisa, kun kävit vieraanamme!

Toiminnanjohtaja Susanna Huovinen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula tapasivat Liitukujan toimitalolla.

 

 

 

Pirkko Kangasniemi kertoi Maria Kaisa Aulalle muun muassa väkivaltaa kokeneisiin asiakkaisiin liittyvistä huolenaiheista.

 

Palvelupäällikkö Sirpalle hopeinen ansiomerkki!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry palkitsi henkilöstöpäivässään palvelupäällikkö Sirpa Savolaisen Ensi- ja turvakotien liiton myöntämällä hopeisella ansiomerkillä.

Merkin voivat saada työntekijät, jotka ovat olleet yhdistysten palveluksessa 10 vuoden ajan ja jotka ovat omalla työllään olleet auttamassa tukea tarvitsevia lapsia, perheitä ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia.

Sirpa on toiminut yhdistyksessä ennen palvelupäällikön tehtäväänsä ensikodin vastaavana sosiaalityöntekijänä. Hänet tunnetaan laajasta osaamisestaan ja asiantuntemuksestaan sekä tarmokkaasta suhtautumisestaan asioihin. Sirpa työskentelee kaikkien yhdistyksen yksiköiden kanssa sitoutuneesti ja toimii yksiköiden esihenkilöiden esimiehenä. Sirpa toimii myös yhdistyksen edustajana erilaisissa verkostoissa ja liiton piirissä tehtävässä yhteistyössä.

Yhdistyksen hallitus ja työntekijät onnittelevat Sirpaa lämpimästi! Kiitos tärkeästä työstäsi yhdistyksen ja sen asiakkaiden hyväksi!

Palvelupäällikkö Sirpa Savolainen sai hopeisen ansiomerkin Keski-Suomen ensi- ja turvakodin henkilöstöpäivässä.

Henkilöstöpäivässä kouluttauduttiin, keskusteltiin ja kehitettiin

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n henkilöstö kokoontui pitkän pandemiatauon jälkeen yhteiseen henkilöstöpäivään. Päivässä iloittiin siitä, että saadaan taas tavata työkavereita ja keskustella tärkeistä teemoista yhdessä.

Päivä alkoi puheenjohtaja Merja Närhin puheenvuorolla, jossa korostui osaavan henkilöstön arvostus, korkealaatuisen työmme merkitys ja yhdistyksen yhteistyö laajasti muiden toimijoiden kanssa.

Tämän jälkeen harjoiteltiin alkusammutusta Keski-Suomen pelastuslaitoksen taitavassa ohjauksessa. Nämä taidot ovat kansalaistaitoja, mutta tärkeitä myös yhdistyksen työtehtävissä.

Päivä jatkui kehittämisteemoilla, joista toinen oli Hyvän mielen työpaikka -prosessin aloitus yhdistyksessä. Yhdessä mietittiin, mitkä ovat sellaisia mielen hyvinvointiin liittyviä asioita, joihin pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Toinen teema oli yhdistyksen kansalaisjärjestötyö ja yhteisyyden kehittäminen koronakriisin jälkeen. Molemmissa teemoissa henkilöstöltä saatiin erinomaisia ideoita, joita viedään nyt jatkovalmistelussa eteenpäin.

Oli ilo viettää yhteinen päivä!

 

Susanna Huovinen mukaan sote-järjestöjen asiantuntijaryhmän työhön

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöjen sekä seurakuntien uuden asiantuntijaryhmän työ käynnistyy. Mukana työssä on myös Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Susanna Huovinen.

Laaja-alaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda järjestöjen ja seurakuntien näkökulmaa sekä osaamista valmistelun keskeisiin teemoihin kuten hyvinvointialueen strategiaan, yhtenäisten toimintamallien valmisteluun, avustuksiin, hyvinvointialueen järjestöyhteistyön sekä osallisuuden rakenteisiin.

“Meille järjestöille oli työvoitto saada uuden hyvinvointialueen rakenteeseen paikka myös sote- ja pelastusalan -järjestöjen edustajille. Edustamme paitsi asiakkaita ja työntekijöitä myös satoja keskisuomalaisia vapaaehtoisia, jotka antavat aikaansa yhdistysten ja järjestöjen kautta vaikeassa elämäntilanteessa oleville ihmisille. Järjestöjen osaaminen tuleekin ottaa hyötykäyttöön kaikilla hyvinvointialueilla”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä toimii valmistelun tukena vuoden 2022 ajan. Vuoden 2022 aikana arvioidaan tarve mahdolliselle pysyvämmälle yhteistyörakenteelle.

Ryhmän kokoonpano

 • Aapajärvi Tero, Jyväskylän Seudun Invalidit ry / Keski-Suomen cp-yhdistys
 • Ahonen Heli, Jyväskylän seurakunta
 • Astikainen Anne, Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
 • Hauvala Tuija, Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry
 • Huovinen Susanna, Keski-Suomen ensi ja turvakoti ry
 • Lehtoranta Petri, Keski-Suomen Liikunta ry
 • Liiri Kati, Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry
 • Liukko Aki, Vaajakosken baptistiseurakunta
 • Pigg Kristiina, Keski-Suomen Sydänpiiri Ry
 • Seppänen Kalle, Keski-Suomen Sopimuspalokunnat ry
 • Sivonen Tiina, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
 • Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö
 • Turkkila Susanna, Keski-Suomen Näkövammaiset ry
 • Wilén Jari, Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry

Yhdistyksen vuosikokous on pidetty

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Merja Närhi. Hallituksen jäseninä jatkavat Hanna Hämäläinen, Jani Kokko, Aila Kruus, Meri Lumela, Jussi Maasola, Tuija Mäkinen ja Eila Tiainen. Uudeksi jäseneksi valittiin Marja-Liisa Tuikkanen.

Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen yhdistys sai vieraakseen avoimeen yleisötilaisuuteen THL:n kehittämispäällikkö Martta Octoberin, joka alusti koronakriisin vaikutuksista lähisuhdeväkivaltaan Suomessa.

“On hyvä, että lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta on olemassa näin runsaasti tutkittua tietoa, jonka pohjalta voidaan rakentaa oikea-aikaisia avun muotoja. Nyt tämä tieto tulee saada uusien hyvinvointialueiden päättäjille ja valmistelijoille, jotta uhreille, kokijoille ja tekijöille saadaan tarvittava tuki”, yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi sanoo.

Yhdistys kutsuu kaikki mukaan toimintaansa.

Jäsenmaksu henkilöjäsenille on vain 15 euroa vuodessa ja myös yhteisöt ovat tervetulleita jäseniksi 45 euron jäsenmaksulla/vuosi. Vapaaehtoisena toimimisen paikkoja on yhdistyksessä monenlaisia. Lue lisää http://ksetu.fi/haluatko-auttaa/tule-vapaaehtoiseksi/

 

Tervetuloa avoimeen yleisötilaisuuteen ti 26.4. klo 18!

Yleisötilaisuuden aiheena on koronakriisin vaikutukset lähisuhdeväkivaltaan Suomessa.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 26.4. klo 18 Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa.

Alustajana toimii Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kehittämispäällikkö Martta October.

Tilaisuuden järjestää Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

 

Haluaisitko päästä tekemään työtä turvakodissa?

Etsimme Äänekosken turvakotiin nykyisiä ja tulevia ammattilaisia tekemään kanssamme monipuolista ja mielenkiintoista työtä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden parissa. Töitä löytyy erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tarjolla on sekä keikkatyötä että eri pituisia työsuhteita, olipa vuorotyö tai pelkät yövuorot sinun juttusi. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan lisää toiveistasi ja mahdollisuuksistasi työskennellä meillä!

Turvakodin työhön kuuluu asiakkaiden turvakotipalvelun tarpeen arviointia, kriisityötä, psykososiaalista tukea sekä suunnitelmallista omaohjaajatyötä kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu arjen sujuvuudesta ja yhteisöllisyydestä vastaaminen sekä kodinhoidollisia tehtäviä. Meillä et jää asiakastyön asioiden kanssa yksin, vaan pääset pohtimaan niitä sekä työn arjessa että viikoittaisissa henkilöstöpalavereissa.

Turvakodin työtehtävissä edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) sekä hygieniapassia, rikostaustaotetta (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ja tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Lyhyempiin työsuhteisiin voimme huomioida myös alan opiskelijat. Monenlaisesta työkokemuksesta on tässä työssä hyötyä. Tärkeintä on, että Sinulla on avoin ja asiakaslähtöinen asenne. Työsuhteissa on koeaika.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille.

Joko kiinnostuit? Kysäise lisää tai laita suoraan hakemuksesi tulemaan!

Tiedustelut: vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä, p. 050 342 3420 tai minttu.lamsa@ksetu.fi

Hakemus ja CV: sähköpostitse osoitteeseen minttu.lamsa@ksetu.fi

Tervetuloa yhdistyksen jäseneksi!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry toivottaa kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan. Jäsenmaksumme on vain 15 euroa vuodessa.

Jäsenmaksulla saat Ensi- ja turvakotien liiton sähköisen Enska- lehden, jossa on paljon asiaa niin sote-ammattilaisille kuin asiasta kiinnostuneille. Oma yhdistyksemme kutsuu jäseniä vuosikokouksen lisäksi jäseniltoihin ja lähettää jäsenpostia. Pääset päättämään yhdistyksemme asioista vuosikokoukseen, tutustumaan läheltä tekemäämme työhön ja kuulemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä.

Tule siis mukaan tukemaan tärkeää työtämme – kaikki jäsenmaksutuotot ohjataan yhdistyksen asiakkaiden tueksi ja kansalaistoiminnan työhön.

Toivotamme sinut ja ystäväsi lämpimästi tervetulleiksi!

Liittyminen on helppoa: http://ksetu.fi/haluatko-auttaa/liity-jaseneksi/

Kuvassa yhdistyksen väki tekee talkoilla jäsenpostitusta. Tässä postituksessa jäsenemme saavat kutsun huhtikuussa olevaan vuosikokoukseen ja viime vuonna juhlitun 75-vuotistaipaleemme juhlajulkaisun.

Aktiivista vaikuttamistyötä

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tekee parhaillaan innokasta vaikuttamistyötä uuden Keski-Suomen hyvinvointialueen päättäjien suuntaan.

Yhdistys julkaisi viime vuonna 75-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi juhlajulkaisun, jossa kerrotaan yhdistyksen työstä ja esitellään toimintaamme monin eri tavoin.

Juhlajulkaisua on ollut mukava jakaa uusille päättäjille. Samalla on annettu mukaan myös Ensi- ja turvakotien liiton yhteiset aluevaalitavoitteet -esite. Kyllä näillä eväillä uusi päättäjä pääsee jo pitkälle.

Yhdistys julistautuu syrjintävapaaksi alueeksi

Yhdistyksemme liittyy lukuisten muiden toimijoiden, yritysten ja järjestöjen isoon joukkoon, ja julistautuu syrjintävapaaksi alueeksi. Päätimme julkistaa asian nyt rasisminvastaisella viikolla.

Kyseessä on kampanja, jolla pyritään saamaan vauhtia syrjinnän ja häirinnän vastaiseen työhön. Kampanjasta kertovat merkit laitetaan esille yhdistyksen tiloihin. Näin viestimme, että suhtaudumme syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Jokainen kampanjaan lähtevä taho tekee siitä omanlaisensa – tapoja on monia.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:ssä kampanja kytkeytyy laajempaan tänä vuonna käynnissä olevaan työhyvinvoinnin kokonaisuuteen. On kuitenkin myös tärkeä näkyvästi kertoa tiloissamme vieraileville, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että olemme mukana syrjinnän ja häirinnän vastaisessa työssä.

Vuoden 2022 rasismin vastaisen viikon pääviesti on: Tunnista, tiedosta ja toimi.

Esimerkiksi SPR:n sivuilta löytyy runsaasti erilaisia tapoja, joilla voi osoittaa sanovansa rasismille tiukasti EI! Näitä ovat mm. rasisminvastaiset toimintaohjeet ja niiden hyödyntäminen omassa toiminnassa, muiden haastaminen mukaan rasisminvastaiseen työhön sekä erilaiset materiaalit kouluille ja työpaikoille.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry haastaa oman jäsenistönsä, vapaaehtoisensa sekä muut ensi- ja turvakotiyhdistykset toimimaan rasismia ja syrjintää vastaan.

Pahinta ei ole pahojen teot, vaan hyvien hiljaisuus.
Martin Luther King

 

Kuvat: SPR

Tule vastaavaksi ohjaajaksi Äänekosken turvakotiimme!

Haemme vastaavaa ohjaajaa tekemään kriisi- ja väkivaltatyötä Äänekosken turvakotiin. Lue lisää ja laita hakemus tulemaan 8.4.2022 klo 15 mennessä.

Haemme Äänekosken turvakotiin vastaavaa ohjaajaa 1.5.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä. Meillä pääset tekemään asiakas- ja kehittämistyötä ammattitaitoisessa työyhteisössä. Kohtaat työssäsi väkivaltaa kokeneita lapsia ja aikuisia.

Pääset osaksi hyvää työyhteisöä, johon kuuluu kuusi ohjaajaa, kaksi yövalvojaa ja vastaava sosiaalityöntekijä. Meillä et jää asiakastyön asioiden kanssa yksin, vaan pääset pohtimaan niitä sekä työn arjessa että viikoittaisissa henkilöstöpalavereissa. Pääset kanssamme myös ryhmätyönohjaukseen. Palkkaa maksamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen palkkaluokan G25 mukaisesti. Osaamistasi tuemme koulutuksilla sekä työhyvinvointiasi liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Sinulta edellytämme sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) sekä rikostaustaotetta (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002), tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa ja hygieniapassia. Arvostamme työkokemusta lastensuojelun tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön.

Vastaavana ohjaajana työskentelet pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroissa, mutta tarvittaessa sinulla on valmius työskennellä myös yövuoroissa. Turvakodin ohjaajana teet suunnitelmallista asiakastyötä ja kriisityötä sekä aikuisten että lasten kanssa. Työvuorossa oleva työntekijä arvioi uusien asiakkaiden turvakodin tarpeen. Ohjaajana teet myös kodinhoidollisia tehtäviä ja hoidat tarvittaessa lapsia.

Ohjaajan työtehtävien lisäksi teet vastaavana ohjaajana työvuorosuunnittelua, huolehdit työvoiman riittävyydestä yhdessä esihenkilön kanssa sekä organisoit opiskelijoiden käytännön harjoittelut osaksi turvakotitoimintaa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Jos kiinnostuit, niin kysythän lisää tai laita hakemuksen tulemaan!

 • Tiedustelut: vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä p. 050 342 3420 minttu.lamsa@ksetu.fi tai Tiina Nevalainen p. 050 441 2955 tiina.nevalainen@ksetu.fi
 • Hakemus ja CV: sähköpostitse osoitteeseen minttu.lamsa@ksetu.fi 8.4.2022 klo 15 mennessä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa.

 

Ensikodilta palikoita perusturvallisuuteen

Nyt jos koskaan tarvitaan turvallisuutta. Ensikodin ja Tapaamispaikan vastaava sosiaalityöntekijä Riikka Huusko jatkaa Työtä turvallisuuden puolesta -kirjoitussarjaamme. 

Ympärillä olevan maailman tilanne on tällä hetkellä epävarmempi ja turvattomampi kuin vielä koskaan elämäni aikana. Pari vuotta kestäneen koronapandemian jälkeen arkeen on tullut uusia uhkia eikä kuvia pahuudesta voi välttää. Kaikesta huolimatta olemme joka päivä ensikodilla perusasioiden äärellä huolehtimassa siitä, että jokainen vauva ja lapsi vanhempineen saisi turvan kokemuksia.

Ensikodilla työmme tärkein tavoite on lapsen turvallisuuden ja lapsiperhearjen toimivuuden varmistaminen.

Huolehdimme yhteistyössä vanhempien kanssa, että lapset saavat säännöllisesti ja riittävästi ruokaa, unta sekä leikkiä ja läheisyyttä. Yhdessä harjoittelemme myös vauvan perushoitoa. Ohjaamme vanhempaa kiinnittämään erityistä huomiota vauvan ja vanhemman välisen perusluottamuksen syntymiseen. Tämä onkin mielestämme koko kasvun henkisen turvallisuuden perusta.

Perusluottamus syntyy vauva-aikana ja vuorovaikutuksessa häntä hoitavaan aikuiseen, joka useimmiten on lapsen äiti tai isä. Siihen tarvitaan lämpimiä katseita, ilmeitä, äänensävyjä ja kosketusta sekä pitkäkestoista läsnäoloa – rakkautta. Vahva kiintymys- ja tunneside omaan lapseen mahdollistaa huomaaman vauvan viestit sekä vastaamaan tämän tarpeisiin oikea-aikaisesti.

Perusluottamuksen syntyminen mahdollistaa sen, että lapsi kokee myöhemmin olevansa muille ihmisille tärkeä ja arvokas. Se luo pohjaa hyvälle itsetunnolle ja kehittää empatiakykyä. Tällöin lapsen on myös helpompi käsitellä elämässä eteen tulevia haasteita.

Vanhemman oma jaksaminen ja mieli eivät aina tavoita vauvan tarpeita.

Ensikodilla haluamme tukea vanhempien jaksamista ja mielen hyvinvointia esimerkiksi yhdessä tekemisen, keskustelutuen sekä välittävän läsnäolon avulla. Useat vanhemmat ovat ensikotijaksolla huomanneet, että vaikeiden asioiden käsittely ja niistä puhuminen on parantanut omaa oloa sekä myös vuorovaikutusta suhteessa lapseen. Tätä kautta ilon kokemukset lapsesta ovat lisääntyneet ja vanhempi on kokenut ymmärtävänsä lasta ja hänen viestejään paremmin.

Keräämme jokaiselta ensikodilla olleelta asiakkaalta palautetta heidän ensikotijaksonsa päättymisen jälkeen. Palautelomakkeessa kysytään myös vanhempien ajatuksia siitä, miten ensikotijakso on vaikuttanut oman lapsen hyvinvointiin.

Viime vuonna lähes kaikki vastaajat kokivat, että ensikotijakson aikana ”lapseni luottamus ja turvallisuus vahvistuivat”.

Ensikodilla tuemme vanhempia, jotta he omista haasteistaan huolimatta jaksaisivat olla turvallisia aikuisia ja jotta jokaiselle lapselle rakentuisi turvallinen suhde omaan vanhempaansa. Tällä onkin mielestäni juuri tänään entistä tärkeämpi merkitys.

Riikka Huusko
vastaava sosiaalityöntekijä
Ensikoti
Tapaamispaikka Taika

Yhdistys lahjoittaa UNICEFille Ukrainan lasten auttamiseksi

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry juhlistaa tänään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää lahjoittamalla UNICEFille 1000 euroa Ukrainan lasten, naisten ja perheiden auttamiseksi. Asiasta päätti yhdistyksen hallitus kokouksessaan torstaina.

”Ukrainan sota on järkyttänyt syvästi meitä kaikkia. Yhdistys haluaa omalla lahjoituksellaan tukea YK:n lastenjärjestö UNICEFin työtä Ukrainassa ja naapurimaissa, jotta lapset pääsisivät turvaan sodan keskeltä. Halusimme ajoittaa lahjoituksemme Minna Canthin ja tasa-arvon päivään, koska jokaisella maailman lapsella tulisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet rauhaan, turvaan, leikkiin ja koulutukseen”, yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi toteaa.

“Kannustamme muitakin toimijoita, yrityksiä, julkisyhteisöjä ja järjestöjä tukemaan lasten auttamista kaikilla maailman kriisialueilla omien  mahdollisuuksiensa mukaan.”

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry toivoo,
että liput liehuvat tänään maassamme laajasti.

Minna Canth oli ensimmäinen suomenkielinen lehtinainen, joka otti kärkevästi kantaa yhteiskunnallisia epäkohtia havaitessaan. Realismin edustajana Canth halusi kuvata köyhien ja erityisesti naisten elämää sellaisena kuin se on. Kaunistelematon tyyli ei miellyttänyt kaikkia, ja Canth saikin runsaasti kritiikkiä osakseen. Hän kuitenkin tutustui itse niihin olosuhteisiin ja ihmisiin, joista kirjoitti ja tiesi niiden olevan totta.

Vuonna 2003 sisäasiainministeriö antoi määräyksen, että valtion virastojen ja laitosten tulee liputtaa Minna Canthin syntymäpäivän ja tasa-arvon kunniaksi 19.3. Minna Canth ja tasa-arvo saivat vakiintuneen liputuspäivänsä vuonna 2007, ja samalla Canthista tuli kahdeksas suomalainen merkkihenkilö, joka on saanut oman liputuspäivänsä. Häntä edelsi seitsemän miestä.

Minna Canthin työ ihmisoikeuksien, naisten aseman ja tasa-arvon puolesta jatkuu edelleen.

Kiitämme kaikista lahjoituksista

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti sai joulun alla ja alkuvuoden aikana runsaasti neulottuja lahjoituksia – sukkia, nuttuja ja peittoja.

Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia lahjoittajia. Neulomukset tulevat käyttöön yksiköissämme ja annamme niitä myös lahjoiksi asiakkaillemme.

Kuvassa on viimeisin perjantaina tuotu lahjoitus sekä mukana tullut kortti. Kiitämme Ilonan innokkaita neulojia lahjoista. Vaikka kevät tulee, lämpöä tarvitaan läpi vuoden!

Kiitämme lämpimästi kaikista lahjoituksista!

Yhdistys panostaa työntekijöiden osaamiseen

Tänään päättyi yhdistyksessämme toteutettu koulutuskokonaisuus. Kuusi päivää sisältävään koulutukseen ovat osallistuneet kaikki yhdistyksemme vakituiset asiakastyötä tekevät ammattilaiset.

Kouluttajana on toiminut Integrum-instituutin kouluttaja Juhani Laakso, joka puhui tänään siitä, miten työntekijät voivat huolehtia omasta työssä jaksamisestaan haastavan asiakastyön keskellä. Kun kaikissa yksiköissämme tehdään vaativaa työtä, aihe on todella tärkeä.

Yhdistyksen tärkein voimavara ovat osaavat ja ammattitaitoiset työntekijät. Siksi iso panostus tähänkin koulutuskokonaisuuteen on kannattava sijoitus työntekijöiden kehittymiseen ja jaksamiseen. Koulutukset tarjoavat myös hienon mahdollisuuden henkilöstön keskinäiselle keskustelulle, vaikka koulutus toteutettiin verkkoympäristössä. Suhtaudumme myönteisesti myös työntekijöiden omaehtoiseen kouluttautumiseen.

Juhani Laakso on kokenut psykologi, psykoterapeutti ja psykoterapian kouluttaja. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus aiheista, joista hän kouluttaa. Työntekijämme ovat antaneet Juhanin koulutuksesta kiittävää palautetta.

kuva: Juhani Laakso/Integrum instituutti

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry toivottaa kaikille hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Yhdistyksen asiakkaista suurin osa on naisia, samoin työntekijöistä. Naisten elämä siis näkyy ja kuuluu meillä. Me autamme ja tuemme osaltamme tyttöjä, naisia ja äitejä vaikeissa elämäntilanteissa. Haluamme myös aktiivisesti nostaa esiin naisten kokemuksia ja näkemyksiä. Naisten ääni ei valitettavasti vieläkään kuulu riittävästi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Tällä hetkellä ajatuksemme ovat Ukrainan naisten luona. Sodan keskellä naiset joutuvat ottamaan paljon vastuuta, ja samalla he ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Tälläkin hetkellä tuhannet naiset ovat epätietoisia tulevasta, surevat kotimaansa tilannetta, huolehtivat omista ja mahdollisesti muidenkin lapsista sekä muista läheisistä. Toivomme, että sota ja ihmisten kärsimykset alueella saadaan pian loppumaan.

Toivomme kaikille maailman naisille väkivallatonta ja turvallista elämää.

Täällä Suomessa on moniin haasteisiin apua tarjolla, joten ei kannata jäädä yksin ongelmien kanssa. Toivotamme kaikille naisille rohkeutta, voimaa ja valoa – yritetään jokainen tehdä oma osamme paremman, turvallisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta.

YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran 8.3.1975. Naistenpäivän historia ulottuu kuitenkin jo 1900-luvun alkuun. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa kokoontunut sosialistinen internationaali päätti naistenpäivän vietosta, tarkoituksena edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä.

Työtä turvallisuuden puolesta: Yhteistyö tuo turvaa

Työtä turvallisuuden puolesta -kirjoitussarjamme starttaa valtakunnallisen 112-päivän kunniaksi. Ensimmäisessä osassa esiin nousee turvakotien tärkeä työ, jota tehdään yhdessä mm. poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.  

Asiakkaat hakevat turvakodista niin fyysistä kuin henkistä turvaa. Asiakaspalautteiden pohjalta voidaan todeta, että olemme onnistuneet erittäin hyvin tarjoamaan fyysistä turvaa ja lisäämään asiakkaan turvallisuudentunnetta. Turvakodin tilaratkaisuilla, ovien lukituksella, kameravalvonnalla ja henkilökunnan toiminnalla on siinä keskeinen rooli. Sen lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että turvakodin, poliisin hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen ketju toimii saumattomasti, jotta asiakkaan turvallisuus pystytään takaamaan. Turvakoti ei siihen yksin pysty.

Turvakodit tekevät poliisin kanssa yhteistyötä erilaisissa tilanteissa.

Poliisin rooli on tärkeä esimerkiksi silloin, kun asiakkaan tarvitsee päästä akuutissa tilanteessa turvakotiin. Toivomme, että kaikilla poliiseilla on tieto ja taito ohjata asiakas turvakotiin, kun esimerkiksi kotihälytystehtävällä havaitaan lähisuhdeväkivaltaa. Koska väkivalta on aina rikos, poliisin rooli on tärkeä turvakodin asiakkaan prosessissa. Hyvän yhteistyön kokemuksia on esimerkiksi tilanteesta, jossa asiakas on tullut turvakotiin kauempaa ja poliisilaitokset ovat hoitaneet asiakkaan kuulustelut eri laitosten välisenä yhteistyönä.

Pidämme tärkeänä, että poliisi voisi kuulustella asiakkaan joustavasti pikaisella aikataululla ja kuulustelu voitaisiin järjestää tarvittaessa turvakodissa. Asiakkaan kannalta on ehdottoman tärkeää, että hänen kertomansa otetaan todesta ja että koko järjestelmä tunnistaa eri väkivallan muodot. Asiakas voi usein kokea henkisen väkivallan olevan jopa fyysistä vahingoittavampaa.

Olisikin toivottavaa, ettei asiakkaan tarvitsisi repiä traumaattisia kokemuksiaan useita kertoja auki niistä eri tahoille kertoessaan. Poliisi, turvakodit ja muut sote-alan ammattilaiset kokoontuvat kuukausittain moniammatilliseen MARAK-työryhmään, jossa tehdään turvasuunnitelma parisuhdeväkivaltaa kokeneelle asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan. Toiveenamme olisi entisestään tiivistää yhteistyötä poliisin kanssa esimerkiksi tutustumiskäynnein ja yhteistyöpalaverein.

Asiakkaita ohjautuu turvakotiin harvakseltaan suoraan hätäkeskuksen kautta.

Toivomme, että hätäkeskuksissa olisi tieto siitä, ketä varten turvakodit ovat ja missä ne sijaitsevat. Hätäkeskukseen olemme yhteydessä, jos turvakotiin tarvitaan poliisia turvaamaan uhkaavaa tilannetta esimerkiksi väkivallan tekijän pyrkiessä turvakotiin. Toisinaan turvakodin asiakkaiden terveydellinen tilanne vaatii ensihoitoa, jolloin soitamme hätäkeskukseen. Toivoisimme tietoisuuden turvakotipalvelusta lisääntyvän ensihoidon piirissä, koska myös ensihoito voi ohjata lähisuhdeväkivaltaa kokeneen asiakkaan turvakodille.

Pelastustoimintaa tarvitsemme toivottavasti vain ennaltaehkäisevästi. Mikäli turvakodissa syttyy tulipalo, toivomme avun saapuvan nopeasti paikalle. Pelastuslaitoksen kanssa teemme yhteistyötä ensiapukoulutusten, paloharjoitusten ja alkusammutuskoulutusten yhteydessä.

Tänään 112-päivänä haluamme muistuttaa, että haethan apua matalalla kynnyksellä.

Sinun ei tarvitse muistaa turvakodin puhelinnumeroa, kunhan muistat numeron 112.

Tiina Nevalainen, vastaava sosiaalityöntekijä Jyväskylän turvakoti
Minttu Lämsä, vastaava sosiaalityöntekijä Äänekosken turvakoti

112-päivää vietetään 11.2.2022 teemalla
“Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä”.
Kampanjan suojelijana toimii
sisäministeri Krista Mikkonen.

Kirjoituksia tärkeän työmme arjesta – sarja jatkuu

Juhlimme viime vuonna 75-vuotista taivaltamme. Koska koronakriisi rajasi juhlavuoden viettoamme, juhlinta näkyi erityisesti verkkosivuillamme ja some-kanavillamme esimerkiksi erilaisten esittäytymisten ja kirjoitusten muodossa.

Oman työmme esittely sekä lapsen osallisuuden teemakirjoitukset saivat hyvän vastaanoton. Olemmekin päättäneet jatkaa työn esittelyä verkossa myös tänä vuonna.

Työtä turvallisuuden puolesta -kirjoitussarjassa ammattilaisemme kertovat omasta työstään sekä yhteistyöstä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa – erilaisia näkökulmia esiin nostaen. Kirjoitussarjan avaavat valtakunnallisena 112-päivänä turvakotien sosiaalityöntekijät Minttu Lämsä ja Tiina Nevalainen. Kirjoitussarja ilmestyy verkkosivuillamme noin kerran kuukaudessa.

Lisäksi esittelemme juhlasyksymme huipentanutta juhlajulkaisuamme, yksiköidemme esittelyvideoita ja samalla eri yksiköidemme työtä säännöllisesti, niin kirjoituksina kuin lyhyinä videoina. Koronan toivottavasti helpottaessa vahvistamme myös kansalaistoimintamme esittelyä verkossa ja livenä.

Tule mukaan hienoon porukkaamme vaikuttamaan tärkeisiin asioihin
ja tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia!

Yhdistyksessämme on mahdollista toimia vapaaehtoisena ja vertaisena – ensimmäiset kokemustoimijatkin on jo koulutettu! Yhdistyksen jäsenenä pääset osallistumaan yhdistyksen päätöksentekoon, saat lisätietoa toiminnastamme sekä kutsuja Avoimiin oviin ja jäseniltoihin.

Hae turvakodin ohjaajaksi Jyväskylään!

Tule tekemään kanssamme kriisi- ja väkivaltatyötä Jyväskylän turvakotiin. Lue lisää ja lähetä hakemus viimeistään 7.1.2022 klo 15 mennessä.

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä. Pääset arvioimaan asiakkaiden turvakotipalvelun tarvetta, antamaan kriisiapua sekä tekemään suunnitelmallista omaohjaajatyöskentelyä kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi ohjaajat vastaavat vuorossa turvakodin arjen sujuvuudesta ja yhteisöllisyydestä esimerkiksi kodinhoidollisten tehtävien ja ryhmätoimintojen kautta. Työvuorolistoille voi ilmestyä myös yövuoroja, jolloin tukenasi ja turvanasi on samassa keittiössä kokkaileva ensikodin yövalvoja, ja lisäksi pidät puhelimitse yhteyttä Äänekosken turvakodin yövalvojaan.

Pääset osaksi hyvinvoivaa ja välittävää työyhteisöä, johon kuuluu viisi ohjaajaa, kaksi yövalvojaa, vastaava ohjaaja sekä vastaava sosiaalityöntekijä. Meillä et jää asiakastyön asioiden kanssa yksin, vaan pääset pohtimaan niitä sekä työn arjessa että viikoittaisissa henkilöstöpalavereissa. Pääset kanssamme myös ryhmätyönohjaukseen. Palkkaa maksamme palkkaluokan G24 mukaisesti. Osaamistasi tuemme THL:n kriisi- ja traumatyön koulutuksilla sekä työhyvinvointiasi liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Sinulta edellytämme tehtävään vaadittavaa koulutusta eli sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) sekä hygieniapassia, rikostaustaotetta (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ja tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Arvostamme työkokemusta lastensuojelun tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Jyväskylän turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa.

Kysy lisää tai lähetä hakemus ja cv:

 • Tiina Nevalainen: p. 050 4412 955 (arkisin klo 9-15), tiina.nevalainen@ksetu.fi
 • Haku päättyy 7.01.2022 klo 15.00
 • Haastattelut pyritään pitämään 13.1.2022

 

 

75-vuotisjuhlavuotemme sai komean päätöksen

Yhdistyksemme pitkä historia sai koronasta huolimatta upean päätöksen juhlaseminaarissa viikko sitten. Lämmin kiitos kaikille!

Juhlavuoden teemana on ollut lapsen osallisuus, ja teemasta ovat kirjoittaneet lukuisat vierailevat kirjoittajat verkkosivuillamme. Juhlaseminaarissa halusimme osallistaa myös juhlaseminaarin vieraat, ja pyysimme heitä kertomaan, mistä he haluavat yhdistystä kiittää. Saimme hienon kiitosten kavalkadin – jokainen kiitos tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä.

Juhlaseminaariin tervehdyksensä toivat videon välityksellä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov sekä yhdistyksen edustajana liittohallituksessa pitkään toiminut kansanedustaja Riitta Mäkinen. Lisäksi paikan päällä tervehdyksensä esitti Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin.

Juhlaseminaarin puhujina olivat STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila etäyhteyden avulla ja paikan päällä puhunut lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Molempien hienot esitykset antoivat juhlaseminaarin osallistujille ajankohtaista tietoa ja uusia näkökulmia. Haluamme vielä kerran kiittää kaikkia tervehtijöitämme sekä puhujia siitä, että he halusivat tehdä juhlapäivästämme omalla osallistumisellaan erityisen.

Juhlaseminaarin lopuksi yhdistys palkitsi kaksi yhdistyksen työssä pitkään toiminutta voimanaista; yhdistyksen entisen puheenjohtajan Raili Frontin ja yhdistyksen entisen toiminnanjohtajan Eija Paloheimon. Molemmat naiset ovat työllään vieneet yhdistystä eteenpäin vaikeissa muutosten tuulissa sisulla ja sydämellä.

Lisäksi yhdistys valitsi vuoden vapaaehtoisen, vuoden lahjoittajan sekä vuoden yhteistyökumppanin. Näistä valinnoista kerromme kuvien kera vielä lisää uuden vuoden puolella.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat yhdistyksen työssä olleet mukana tai työtämme tukeneet. Olette kaikki auttaneet meitä auttamaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä!

“Mistä haluat kiittää 75-vuotiasta yhdistystä?”

Näin juhlavieraamme vastasivat:

 • Työstä perheiden hyväksi.
 • Rohkeudesta, lämmöstä ja sinnikkyydestä.
 • Pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä perheiden hyväksi.
 • Luotettavasta kumppanuudesta.
 • Ensityön ja väkivaltatyön erityisosaamisesta keskisuomalaisten asukkaiden hyväksi.
 • Näkyvyydestä, myös digitaalisesti. Lapsille ja nuorille suunnatuista sivuista.
 • Merkittävästä työstä hädänalaisten auttamisessa.
 • Äärimmäisen tärkestä työstä lasten hyväksi.
 • Upesta työstä heikossa asemassa olevien auttamiseksi!
 • Edityksellisestä ja merkityksellisestä työstä. Valtavasta ammattitaidosta, joka on jokaisella työntekijällä.
 • Lasten ja naisten vahvasta tuesta.
 • Onnea vahvasta asiantuntijuudesta, rohkeasta vaikuttamisesta ja sitkeästä työstä lasten ja perheiden hyväksi!
 • Tärkeästä työstä tukea tarvitsevien perheiden hyväksi.
 • Upeasta tystä heikossa asemassa olevien auttamiseksi.
 • Hyvästä työstä kaiken ikäisten perheiden hyväksi sekä pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä.
 • Pitkäjänteisestä työstä ja yhteiskunnan haasteisiin vastaavasta kehittämistyöstä lapsiperheiden tueksi ja turvaksi.
 • Rautaisesta ja monipuolisesta osaamista.
 • Hyvästä yhteistyösä ja merkityksellisestä toiminntasta!
 • Sinnikkäästä, pitkäjänteisestä ja rohkeastakin työstä vauvojen ja perheiden tukena ja turvaverkkona.
 • Lämpimät onnitelut ja kiitokset suurella sydämellä tekemästänne työstä.
 • Vaikeassa elämäntilanteessa olevien lasten ja perheiden konkreettisesta, vaikuttavasta tuesta ja heidän puolellaan toimimisesta yhteiskunnassa.