Henkilöstöpäivässä juhlan tuntua

Uuden toimitalomme valmistuminen lähenee. Sen kunniaksi Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n henkilöstö kokoontui pohtimaan monia käytännön asioita muuttoon ja taloon liittyen.

Henkilöstöpäivässä puhuttiin muun muassa talossa kulkemisesta, tilojen käytöstä ja muuton hoitamisesta. Lisäksi päivän aikana käsiteltiin tärkeitä työsuojelun ajankohtaisia asioita sekä kiitettiin hyvästä työtä.

 

 

 

 

“Ensi- ja turvakotien liitto myönsi pitkäaikaiselle työntekijällemme Jyrki Nissiselle arvostetun Miina Sillanpää- mitalin hänen 25 vuotta jatkuneesta työstään yhdistyksen ja meidän asiakkaidemme hyväksi. Lämmin kiitos ja onnentoivotus Jyrkille”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi henkilöstöpäivässä kukitettiin vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutuksesta valmistuneet: Teresa Vilen (kuvassa vas.), Virpi Korhonen, Pia Suutari ja Johanna Rönkä.

Millainen on hyvä ja tasa-arvoinen parisuhde? Esimerkiksi tätä pohdittiin kevään aikana lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten suljetussa ryhmässä.

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten suljettu ryhmä kokoontuu kevään aikana kahdeksan kertaa. Toiseksi viimeisellä kerralla aiheena oli unelmoida ja haaveilla, mitä hyvä ja tasa-arvoinen parisuhde pitää sisällään. Ryhmän muita teemoja ovat olleet esimerkiksi itsensä suojaaminen ja terve itsekkyys, naiseus ja vanhemmuus sekä väkivallan tunnistaminen ja sen varomerkit.

 

 

 

Kuva kertoo vertaistukiryhmän naisten ajatuksista hyvästä parisuhteesta.

 

Taksvärkki tuotti meille huikean summan

Jyväskylän Lehtisaaren koulun oppilaskunnan hallitus valitsi meidät lukuvuoden 2018-2019 taksvärkkikohteeksi. Keräys tuotti huikeat 3495,40 euroa!

Ohjaaja Anne Backman Keski-Suomen ensi- ja turvakodista kävi tapaamassa koululaisia, kertomassa yhdistyksen toiminnasta ja kiittämässä merkittävästä lahjoituksesta. “Hankimme lahjoituksella uuteen taloomme muun muassa uusia leluja, pelejä, askartelutarvikkeita ja kirjoja”, Anne kertoo.

Lehtisaaren koulun oppilaat pohtivat lahjoituskohteen valintaa ja merkitystä näin:

“Ensi- ja turvakoti on tärkeä lahjoituskohde, koska se voi olla ainoa turva lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia omassa kodissaan.”

“Jos nuorena joutuu kokemaan esimerkiksi väkivaltaa eikä siihen saa apua/turvaa, se vaikuttaa koko elämään.”

“Myös pienimmät lapset saavat turvaa ja myös monipuolista hoitoa.”

“On tärkeää, että lapset saavat turvaa, jos omassa kodissa sitä ei ole.”

“Ensi- ja turvakoti palvelee joka vuorokausi 24 tuntia.”

“Kohde on tärkeä, sillä se tukee ihmisiä.”

“Kaikkien on huomioitava apua tarvitsevat ihmiset. Meidän tukemme on tällä kertaa rahallinen. Ensi- ja turvakoti voi lahjoituksen avulla auttaa apua tarvitsevia.”

“Että lapset saisivat leluja.”

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti kiittää ja kumartaa. Kerrassaan upeaa!

Kuusinkertaiset onnittelut vauva- ja väkivaltatyön osaajille

Onnittelemme vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutuksesta vastavalmistuneita osaajiamme: Johannaa, Virpiä, Matleenaa, Piaa, Elinaa ja Teresaa.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n kuusi työntekijää sai 17.4.2019 päätökseen vaativan kaksivuotisen vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutuksen (2017-2019).

Turvallisesti perheessä -koulutuksesta vastaa Ensi- ja turvakotien liitto. Koulutus on suunnattu jäsenyhdistyksissä vauva- ja väkivaltatyön asiakastyötä tekeville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on mm. syventää näkemystä omasta työstä ja toimintaympäristön muutoksista, ymmärtää työtä ohjaavien teorioiden vaikutus käytännön työssä, osata soveltaa erilaisia työmenetelmiä arjessa sekä jäsentää turvallisuutta ja turvattomuutta luovia tekijöitä asiakasperheissä ja omassa työssä.

Lämpimät onnittelut tärkeätä työtä tekeville työntekijöillemme!

Yhteistyövanhemmuus väkivallan jälkeen

Oikeusministeriö myönsi kesällä 2017 Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:lle valtionavustusta käytettäväksi erityisavustuksena lähisuhdeväkivaltaa kokeneille Turvallinen yhteistyövanhemmuus -hankkeeseen.

Avustus kohdennettiin niille hankkeille, jotka edistivät rikosuhridirektiivin (EU-direktiivi 2012/29/EU) mukaisia erityispalveluja ja kohdistuivat erityisen haavoittuvassa asemassa tai tilanteessa olevien uhrien tarpeisiin. Hankkeessa keskeistä oli lähisuhdeväkivallan uhrin vanhemmuuden tukeminen. Tavoitteena oli kehittää ja kokeilla räätälöityjä työskentelymuotoja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden vanhempien tukemiseksi. Työskentelyllä pyrittiin lisäämään lähisuhdeväkivallan uhrin ja hänen lastensa turvallisuutta erotilanteessa. Keskeisiin työskentelytapoihin kuuluivat yksilö-, pari- ja puhelintyöskentely sekä vertaistukiryhmä yksilötyöskentelyssä mukana olleille asiakkaille.

Hankkeen käynnistämisestä ja toteuttamisesta vastasivat tapaamispaikan ohjaajat Ulla Ahvo ja Heidi Arkivuo, jotka kirjoittivat artikkelin Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemaan Yhteistyövanhemmuuden -käsikirjaan otsikolla ”Yhteistyövanhemmuus väkivallan jälkeen”. Artikkeli kirjoitettiin hankkeessa tehdyn asiakastyön kokemusten pohjalta. Käsikirja tarkastelee yhteistyövanhemmuutta moniäänisesti antaen puheenvuoron niin tutkijoille, alan asiantuntijoille kuin vanhemmille itselleenkin.

Käsikirja kuvastaa laaja-alaisesti yhteistyövanhemmuuden tukemisen mahdollisuuksia ja esteitä. Tavoitteena on antaa ammattilaisille työvälineitä vanhempien kohtaamisiin ja yhteistyövanhemmuuden tukemiseen. Kirja julkaistiin 21.3.2019 valtakunnallisessa Erofoorumissa. Verkkojulkaisu löytyy osoitteesta: https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/yhteistyovanhemmuus._yhteistyovanhe.

Lahjoitukset auttavat uuden toimitalon rakentumista

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uusi toimitalo rakentuu Kuokkalan Liitukujalle. Jyväskylän työväenyhdistys osallistuu urakkaan lahjoituksella.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n pitkäaikainen haave uusista toimitiloista toteutuu syksyllä 2019. Yhdistys toivoo saavansa mahdollisimman monia yrityksiä, yhteisöjä ja yksittäisiä kansalaisia työn tukijoiksi tekemään yhteistyössä toimivia ja ajanmukaisia tiloja vaikeassa elämäntilanteessa oleville.

Jyväskylän työväenyhdistys (JTY) haluaa olla mukana tässä urakassa. Niinpä JTY kutsui yhdeksi, oman 130-vuotisjuhlansa kunniaksi saatujen onnitteluvarojen saajaksi Keski-Suomen ensi- ja turvakodin. Työväenyhdistys lahjoitti lahjoituskokonaisuuteen saamiensa onnitteluvarojen päälle yhtä suuren osuuden. Tuella on suuri merkitys, sillä yhdessä voimme tehdä paljon!

Lahjoitustilaisuudessa riitti hymyä. Kuvassa JTY:n toimitusjohtaja Kimmo Ojala (vas.), JAPA ry:n Anna Sarkkinen, Jyväskylän Weikkojen Kalevi Lahtinen, JTY:n puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Mäkinen, Viitakodit ry:n Satu Väisänen, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n Susanna Huovinen ja JyPK ry:n Aki Järvinen.

Haemme työntekijöitä avopalveluyksikkö Ainoon

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry hakee ohjaajaa ja ohjaajan sijaista avopalveluyksikkö Ainoon. Laitahan hakemuksesi tulemaan 11.4.2019 mennessä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on yksi valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton 30 jäsenyhdistyksestä. Tarkoituksemme on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin, tukea vanhemmuutta ja perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, ennaltaehkäistä perheväkivaltaa sekä auttaa ja hoitaa väkivallasta kärsiviä ja kriisitilanteissa olevia perheitä ja perheenjäseniä.

Haemme nyt avopalveluyksikkö Ainoon:

  • ohjaajaa etsivään ja matalan kynnyksen työhön 2.5.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
  • ohjaajan sijaista vauvaperheiden kuntouttavaan työhön määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 2.5. ja jatkuu 16.8.2019 saakka, ja mahdollisesti pidempäänkin

Avopalveluyksikkö Aino on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Asiakastyössä on keskeistä päihteettömyyden, vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tuki ja kuntouttava työ sekä lapsiperheiden palveluverkostoissa toimiminen. Etsivä ja matalan kynnyksen työ sisältää asiakastyön lisäksi mm. verkkoauttamista ja jalkautuvien palveluiden kehittämistä ja järjestämistä.

Ohjaajilta edellytämme sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa aiempaa koulutusta.  Arvostamme vahvaa ammattitaitoa ja työkokemusta vauvaperhetyöstä sekä lastensuojelu- ja/tai päihdetyöstä. Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, ryhmätyötaitoja ja aktiivisuutta kehittämistyöhön. Tehtävissä tarvitaan ajokorttia.

Tarjoamme sinulle ammattitaitoisen työyhteisön sekä valtakunnallisen liiton antaman tuen työhösi. Palkkaluokka on G24. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme myös tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Haastattelut pidetään 16.-17.4.2019.

Tiedustelut: vastaava sosiaalityöntekijä Pirjo Selin p. 050 576 8990 tai pirjo.selin@ksetu.fi

Hakemus ja CV: sähköpostitse osoitteeseen pirjo.selin@ksetu.fi 11.4.2019 klo 16 mennessä.

Hae Äänekosken turvakotiin ohjaajaksi tai yövalvojaksi

Haemme kesällä 2019 avattavaan Äänekosken uuteen turvakotiin ohjaajia ja yövalvojia. Laitathan hakemuksen tulemaan 24.4.2019 mennessä!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille.

Yhdistyksellä on vuosikymmenien kokemus turvakotitoiminnasta Jyväskylässä sijaitsevan turvakodin myötä. Kesällä 2019 yhdistys avaa Äänekoskelle turvakodin, jossa on seitsemän perhepaikkaa.

Haemme nyt kuutta ohjaajaa kolmivuorotyöhön ja kahta yövalvojaa yötyöhön. Työsuhteiden arvioitu alkamisaika on 3.6.2019.

Ohjaaja tekee suunnitelmallista asiakastyötä ja kriisityötä sekä aikuisten että lasten kanssa.  Yövalvoja on asiakkaiden tukena yöaikaan ja tekee kriisityötä. Vuorossa oleva työntekijä arvioi uusien asiakkaiden turvakodin tarpeen. Sekä ohjaajat että yövalvojat tekevät kodinhoidollisia tehtäviä. Kelpoisuusvaatimuksena molempiin tehtäviin on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1103/2018). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi. Ohjaajan palkkaluokka on G24 ja yövalvojan G22.

Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme myös tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Työtehtävissä on kuuden kuukauden koeaika.

Tiedustelut: palvelupäällikkö Satu Moisio p. 050 443 5030 ja johtava sosiaalityöntekijä Tuija Sojakka p. 050 441 2955.

Hakemus ja CV: sähköpostitse osoitteeseen satu.moisio@ksetu.fi 24.4.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Olohuonetentti veti puoleensa

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry järjesti viiden puolueen eduskuntavaaliehdokkaille olohuonetentin Ensikodin salissa. Mukana olivat kansanedustajat Riitta Mäkinen (sd) ja Aila Paloniemi (kesk) sekä ehdokkaat Unto Mikkonen (vihr), Eila Tiainen (vas) ja Janiika Vilkuna (kok).

Keskustelu ensi- ja turvakotien teemoista kuten lasten ja perheiden varhaisesta tuesta, lapsiköyhyyden poistamisesta, väkivaltaan puuttumisesta ja järjestöjen asemasta oli vilkasta. Tentin kuulijoiksi yhdistys oli kutsunut yhdistyksen palveluissa olevia asiakkaita, vapaaehtoisia, jäseniä ja työntekijöitä.

“Yksi tärkeä tehtävämme on saada asiakkaidemme ääni, heidän elämäntilanteensa ja kokemuksensa esiin. Olin ilahtunut, että paikalla oli asiakkaita ja entisiä asiakkaita, jotka kertoivat rohkeasti oman kokemuksensa. Kaikesta huomasi, että ehdokkaat todella arvostivat tätä kokemustietoa”,  tentin vetänyt toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

 

 

 

 

Olohuonetentin ehdokkaat yhteiskuvassa muutamien osallistujien kanssa.

 

 

Haemme Äänekosken uuteen turvakotiin sosiaalityöntekijää

Haemme kesällä 2019 avattavan uuden Äänekosken turvakodin vastuuhenkilöksi sosiaalityöntekijää. Haethan tehtävään 10.4.2019 mennessä!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Tarjoamme välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille.

Yhdistyksellä on vuosikymmenien kokemus turvakotitoiminnasta Jyväskylässä sijaitsevan turvakodin myötä. Kesällä 2019 avaamme Äänekoskelle uuden turvakodin, jossa on seitsemän perhepaikkaa.

Haemme nyt turvakodin vastuuhenkilöksi sosiaalityöntekijää 2.5.2019 alkaen.

Sosiaalityöntekijä toimii turvakodin lähiesimiehenä ja on vastuussa turvakodin asiakastyöstä. Tehtäviin kuuluvat myös rekrytointi, talouden seuranta sekä toiminnan kehittäminen ja raportointi yhteistyössä kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikön kanssa. Lisäksi sosiaalityöntekijä tekee asiakastyötä sosiaalityön asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Tehtävään valitun tulee olla laillistettu sosiaalityöntekijä (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1103/2018). Lisäksi valitulla tulee olla hygieniapassi. Palkkaluokka on G30.

Kysy lisää: palvelupäällikkö Satu Moisio (p. 050 443 5030) ja johtava sosiaalityöntekijä Tuija Sojakka (p. 050 441 2955).

Lähetä hakemus ja CV sähköpostitse satu.moisio@ksetu.fi 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Äänekosken turvakotihanke etenee

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry iloitsee Äänekosken turvakotihankkeen edistymisestä. Tilat on valittu ja ne ovat parhaillaan saneerauksen alla. Torikadulla sijaitsevan uuden turvakodin avajaisia vietetään näillä näkymin kesällä 2019.

”Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n yli 70 vuotta jatkunut työ vahvistuu uuden turvakodin myötä. Olemme iloisia, että yhä useampi lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut pääsee turvaan ja saa apua. Koemme, että yhdistyksen tekemä pitkäjänteinen ja laadukas työ saa näin arvostusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen myöntäessä palveluntuottaja-päätöksen Äänekosken turvakodille”, yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi toteaa.

VÄKIVALTA EI OLE YKSITYISASIA

Turvakotitoiminta siirtyi lainmuutoksella vuonna 2015 valtion rahoittamaksi toiminnaksi. Tuolloin myös turvakotiin pääsy helpottui huomattavasti. Suomessa turvakotipaikkoja on saatu hiljalleen lisättyä: tänä vuonna paikkoja on 16 enemmän kuin viime vuonna. Äänekosken turvakoti on ainoa vuonna 2019 aloittava ja kokonaan uusi turvakoti.

”Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on yhteiskuntamme häpeäpilkku, josta puhutaan edelleen liian vähän ja jonka kitkemiseksi ei tehdä riittävästi. Väkivallan uhrit tarvitsevat apua. Meille uusi yksikkö on hieno mahdollisuus auttaa keskisuomalaisia, mutta myös muualta Suomesta tulevia avuntarvitsijoita”, Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

”Samalla, kun autamme väkivallan uhreja, meidän on sinnikkäästi tehtävä työtä ennaltaehkäisyn, puheeksi ottamisen ja väkivaltaan puuttumisen saralla. Väkivalta ei ole yksityisasia.”

AVULLE RIITTÄÄ TARVETTA

Viime vuonna Suomen turvakodeissa autettiin yhteensä 2274 aikuista ja 2051 lasta. Keski-Suomen ensi- ja turvakodin ry:n turvakoti Jyväskylässä on yksi maan käytetyimpiä turvakoteja. Yhdistyksen järjestämässä ja Veikkauksen tukemassa matalan kynnyksen lähisuhdeväki-valtatyössä naisasiakkaiden määrä on pysynyt viime vuosina suunnilleen samana, mutta lapsiasiakkaiden, miesasiakkaiden ja parityöskentelyjen määrä on kasvanut.

Äänekosken yksikön valmistelut jatkuvat nyt tiiviisti.

”Uuden turvakodin toiminta käynnistetään mahdollisimman pian remontin valmistuttua. Turvakotiin tulee seitsemän perhepaikkaa eli se on samankokoinen kuin Jyväskylässä syksyllä uusissa tiloissa aloittava turvakotimme”, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Satu Moisio kertoo.

Taustatilaisuus veti puoleensa ja herätti kiinnostusta

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry järjesti kaikille keskisuomalaisille kansanedustajaehdokkaille avoimen taustatilaisuuden, joka keräsi ison ehdokasjoukon tärkeiden lapsi- ja perheasioiden äärelle.

Tilaisuudessa yhdistyksen toiminnanjohtaja Susanna Huovinen esitteli lyhyesti yhdistyksen toimintaa ja tulevaisuuden haasteita. Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä puolestaan esitteli liiton ja yhdistysten yhteisiä eduskuntavaalitavoitteita. Tilaisuuteen osallistui 14 ehdokasta, jotka edustivat seitsemää eri puoluetta ja  kuutta eri kuntaa.

“Ehdokkaat olivat erittäin kiinnostuneita aiheista ja esittivät tärkeitä näkemyksiä ja kysymyksiä”, Huovinen kertoo. “Ilta oli oikein onnistunut. Jatkamme vaikuttajien tapaamista myös vaalien jälkeen. Lämmin kiitos kaikille ehdokkaille, jotka antoivat aikaansa tärkeille teemoillemme.”

Tilaisuuden pääteeksi ehdokkaat pääsivät yhteiskuvaan.

Pääsihteeri Riitta Särkelä vieraili yhdistyksessämme

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä tutustui päivän ajan yhdistyksen ajankohtaisiin kuulumisiin. Lämmin kiitos Riitta vierailustasi meillä!

Riitta tapasi yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa Keski-Suomen liiton Kati Kallimoa sekä vieraili uuden toimitalon työmaalla. Lisäksi Riitta kertoi liiton kuulumisista, kyseli henkilöstön terveisiä iltapäiväkahvien merkeissä ja tutustui Sepänkadun toimipisteeseen.

”Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tekee merkittävää työtä maakunnassa haavoittavassa tilanteessa elävien lasten ja lapsiperheiden auttamiseksi. Yhdistys on tärkeässä roolissa, kun vaikeuksissa olevat vauvaperheet tai perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet aikuiset ja lapset tarvitsevat apua ja uutta alkua”, pääsihteeri sanoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Riitta Särkelä vieraili Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n syksyllä 2019 valmistuvan toimitalon työmaalla.

 

 

 

 

 

Iltapäivällä oli aikaa vaihtaa kuulumisia kahvipöydän ääressä.

Asiakkaiden kokemukset esiin

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on mukana valtakunnallisessa ensi- ja turvakotien liiton Vaikuttavuus esiin -hankkeessa, jossa kehitetään uusia työtapoja asiakkaan kokeman hyvinvoinnin mittaamiseen. Kyse on asiakkaiden kokemien muutosten esille tuomisesta työskentelyn aikana.

Työtavan kehittäminen alkoi viime keväänä ja syksyllä asiakkaat pääsivät kertomaan näkemyksiään, miten työn vaikuttavuutta ja asiakkaan hyvinvoinnin muutosta tulisi mitata ja tuoda esille. Tällä viikolla työtavan kehittäminen nytkähti ison askeleen eteenpäin, kun konkreettinen väline hyvinvoinnin mittaamiseen otetaan käyttöön.

Työntekijät oppivat tällä viikolla välineen käytöstä ja pilotointi yhdistyksessä alkaa ensi viikolla. Tällä viikolla on tavattu myös yhdistyksen vapaaehtoisia ja keskustelu heidän kanssaan toiminnan vaikuttavuudesta.

”Itselle on merkityksellistä,
että vapaaehtoisena voi olla
mukana asiakkaan muutoksessa.”

Vapaaehtoinen

KSETU vapaaehtoisdoulatoiminta

Ihanaa ja turvallista naistenpäivää!

Ruusukimpun ja suklaan siivittäminä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry toivottaa kaikille naisille ihanaa ja turvallista naistenpäivää.

Turvakoti kiittää asiakastamme kauniista kukista ja makeisista! Kuvan kautta saamme ne jakoon teille kaikille upeille naisille.

Nam nam, laskiaispullia lapsille!

Turvakodissa vietettiin aurinkoista laskiaissunnuntaita 3.3. Iloinen päivä huipentui laskiaispullilla herkutteluun.

“Laskiaissunnuntaita vietettiin iloisissa merkeissä. Lapset ehtivät odotella aamusta alkaen, milloin päästään laskiaispullien ääreen. Odotus palkittiin ja sekin hetki koitti lopulta”, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä kerrotaan.

112-päivässä tehtiin arjesta turvallisempaa

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry osallistui monien muiden toimijoiden kanssa Hätäkeskuslaitoksen 112-päivään maanantaina 11.2. Päivän teemana oli tehdä arjesta turvallisempaa.

Kauppakeskus Sepässä Jyväskylässä järjestetyssä tapahtumassa esiteltiin yhdistyksen monipuolista toimintaa. “Kohtaamisista syntyi monta hyvää keskustelua ja monet kiittivät yhdistyksen tärkeää työtä”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

Parkkipaikalla oli nähtävänä muun muassa Keski-Suomen pelastuslaitoksen kalustoa ja elvytysnäytöksiä. Tapahtumassa olivat mukana Keski-Suomen ensi- ja turvakodin sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen lisäksi poliisilaitos, Poliisin ammattikorkeakoulu, Ensihoito, Sosiaalitoimi, Mobile, Tulli, Trafi, Liikenneturva, Vaasan hätäkeskus, VAPEPA, Suomen Lentopelastus, Järvipelastajat, Punainen Risti, Epilepsialitto ja Jyväskylän VPK-nuoret.

Jo perinteeksi muodostunutta 112-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien. Kampanjan juhlapäivä on vuosittain 11. helmikuuta, ja kampanja-aikaa on koko viikko. 112-päivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – pieniin arjen tekoihin ja valintoihin, joilla jokainen voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta. 112-päivä muistuttaa myös Euroopan yhteisestä hätänumerosta 112 ja sen oikeasta käytöstä.

Kuvassa toiminnanjohtaja Susanna Huovinen (oik.), ohjaaja Anne Backman, ohjaaja Jyrki Nissinen ja sairaanhoitajaopiskelija Jenni Törn.

Pekka Haavisto kävi kylässä

Kansanedustaja, Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto vieraili Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa sunnuntaina 10.2. aamukahvien merkeissä.

Keskusteluissa nousivat esiin muun muassa ensi- ja turvakodin asiakkaiden moninaiset tilanteet, kilpailutusten aiheuttamat haasteet sosiaalialalla, ylisukupolviset ongelmat sekä yhdistystoimijoiden asema tulevassa sote-ratkaisussa. Yhdistyksen toiminnan esittelyn ohella Haavisto pyörähti tutustumassa myös Ensikodissa.

 

 

 

 

 

 

Kuvassa Laukaan kunnanhallituksen 2. vpj Hannele Vestola (vas.), Ksetun toiminnanjohtaja Susanna Huovinen, Ksetun hallituksen jäsen ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Tuija Mäkinen, Ksetun turvakodin vastaava ohjaaja Pirkko Kangasniemi, kansanedustaja Pekka Haavisto sekä Jyväskylän kaupunginhallituksen pj Meri Lumela.

Harjannostajaiset uuden talon kunniaksi

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry kutsui uuden toimitalonsa suunnittelijat ja tekijät harjannostajaisiin juhlimaan talon rakentumisen edistymistä.

“Tilaisuudessa nähtiin kuvien kautta rakentumisen edistyminen, pidettiin muutama puhe ja kuultiin musiikkiesitys, josta vastasi Mimi & Vilpertti. Perinteiden mukaisesti syötiin myös hernesoppaa ja nautittiin täytekakkukahvit”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

Muistoksi tilaisuudesta yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi luovutti yhdistyksen historiikit yhteistyökumppaneille. Huovinen toi tilaisuuteen Ksetun henkilöstön terveiset: “Rakentakaa meille terveellinen, turvallinen ja toimiva talo.”

 

 

 

 

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uudet tilat rakentuvat Jyväskylän Kuokkalaan. Uusiin ja ajanmukaisiin tiloihin saadaan kaikki toiminnot saman katon alle.

Yhteisen vanhemmuuden ytimessä

Valtakunnallisen varhaisen tuen päivänä 8.2. liputettiin yhteisen vanhemmuuden puolesta. Jyväskylässä järjestetty tilaisuus veti puoleensa luennoin ja työpajoin lasten ja perheiden parissa toimivia ammattilaisia, vapaaehtoisia, vertaisia, opiskelijoita, kehittäjiä ja muita teemasta kiinnostuneita.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanajohtaja Susanna Huovinen toivotti kaikki osallistujat lämpimästi mukaan Antti Kariston ja Jussi Simpuran toimittaman “Sata lausetta hyvinvoinnista” -kirjan sanoin: ”Mitä on yhteisvastuu? opettaja kysyi. Pitkä hiljaisuus, sitten luokan priimus arveli: Eiks enne ollu joku sen nimine keräys?”

“Vaikka päivän teema on varhainen tuki ja yhteinen vanhemmuus, ei ole hullumpaa aloittaa puhumalla hiukan vastuusta – yhteisestä vastuusta. Meillä on varmasti erilaisia käsityksiä siitä, mitä me tarkoitamme yhteisellä vastuulla. Itse ajattelen, että yhteinen vastuumme on olla rakentamassa yhteistä yhteiskuntaa, kukin omalla panoksellamme, omien voimavarojemme mukaan”, Huovinen pohtii.

“Hyvinvointivaltion tai nykyisin enemmänkin käytetyn termin, hyvinvointiyhteiskunnan perusidea on juuri vastuussa. Meillä ei ole pelkkiä oikeuksia, vaan meillä on myös velvollisuuksia. Mielestäni yksi keskeisimmistä yhteisistä vastuistamme on pienten puolustaminen – parhaillaan käynnissä olevan vanhustenhoivan keskustelun keskellä ehkä myös laajemmin; heikommassa asemassa tai vaikeassa elämäntilanteessa olevien puolustaminen voimakkaampien ja väkevämpien keskellä. Näin vaalikevään aikana saa, voi ja oikeastaan pitääkin puhua myös taloudellisista resursseista: mihin ja miten yhteisiä veroeurojamme käytetään.”

“Varhaisen tuen tai avun kautta voimme varmuudella auttaa ihmisiä joutumasta vieläkin hankalampaan tilanteeseen. Lapsille, vanhemmille ja perheille tämä voi tarkoittaa neuvolan huomaamaa avuntarvetta, varhaiskasvatuksessa havaittua tarpeellista tukea tai jonkin järjestön tarjoamaa helpotusta arjen keskellä.”

“Esimerkiksi meillä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:ssä kovin tarpeelliseksi havaittuja auttamisen paikkoja ovat väsymyksen keskellä kamppailevat vauvaperheet, jaksamistaan pohtivat yhden perheen vanhemmat tai eron keskellä kipuilevat parit. Erityisesti ryhmätoimintamme koetaan hyvin tärkeäksi, vertaisten apu korvaamattomaksi.”

“Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia varhaisen tuen näkökulmasta: Millä tavalla parhaiten voidaan tukea molempia vanhempia ottamaan vastuuta yhteisen perheen taipaleesta ja tulevaisuudesta? Miten apu voisi olla mahdollisimman oikea-aikaista, vahvistaa ihmisten osallisuutta?”

Kuvassa Ksetun tiimi: Susanna Huovinen (vas.), Jaana Heimonen, Anne Backman ja Sirpa Savolainen.