Työhyvinvointia ja yhdessä tekemistä Finlandia-tapahtumissa

Jyväskylässä oli viikonloppuna jälleen paljon tapahtumia. Olimme mukana lauantaina 19.9.2020 Finlandia Marathonin tapahtumissa: kävelyllä (5 km), varttimaratonilla (10,5 km) ja puolimaratonilla (21,1, km).

Sää suosi ja aurinko paistoi lähes koko päivän – tosin navakka tuuli hiljensi ainakin Kuokkalan sillalla osallistujien menoa. Tunnelma tapahtumassa oli kohdillaan, ja jokaiseen kävelyyn/juoksuun lähtijät saivat kuulla ennen lähtöä Sibeliuksen Finlandia-hymnin.

“Koronan takia yhdistyksen keväinen opintomatka jouduttiin siirtämään. Myös muita yhteisiä tapahtumia on pitänyt harkita uudestaan. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota työhyvinvointiimme, josta Finlandia-tapahtumiin osallistumisen tukeminen oli yksi osoitus”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Yhä useampi hakee apua lähisuhdeväkivaltaan chatissa

Avun hakeminen kotoa käsin on moninkertaistunut tänä vuonna. Chateista ja verkkopalveluista haetaan apua myös vakaviin tilanteisiin.

Ensi- ja turvakotien liiton Apua väkivaltaan -chat-keskusteluja on käyty kuusinkertainen määrä verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Korona-aika on lisännyt avunhakemista, mutta osa chattiin tulijoista sanoo, ettei hakisi apua mistään muualta.

Ensi- ja turvakotien liiton chateista on haettu tänä vuonna apua jo yli 3000 kertaa. Kaikista chat-keskusteluista  useammassa kuin joka kolmannessa apua on haettu kotona tapahtuvaan väkivaltaan. Apua haetaan chatista erityisesti silloin, kun tilanne kotona on muuttunut kireäksi tai uhkaavaksi.

Väkivallan loppumiseen tarvitaan monenlaista apua, mutta chat voi olla yksi avun muoto varsinkin silloin, jos väkivallan kokemukset eivät ole jatkuneet kovin pitkään. Apua hakevan tilannetta voi helpottaa pelkästään se, että on saanut kertoa jollekin asiasta ja joku on kuunnellut. Chatissa apua hakevat saavat omaan tilanteeseensa sopivat ohjeet ja neuvot siitä, miten toimia.

Uutta: lasten ja nuorten oma chat

Ensi- ja turvakotien liitto avasi syyskuun alussa vanhempien eroa, riitelyä ja kotona tapahtuvaa väkivaltaa käsittelevän chat-avun lapsille ja nuorille. Lapset ja nuoret ovat jo löytäneet chatin ja keskustelijoiden määrä on kasvamassa.

Chattiin yhteyttä ottavat lapset ja nuoret kertovat jatkuvista riidoista sisarusten ja vanhempien välillä, sisarusten välisestä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta sekä omista mielenterveyden pulmistaan. Nuorten kohtaama väkivalta jää usein piiloon, kokemukset ohitetaan eikä kukaan perheen ulkopuolinen aikuinen puutu nuoren hätään.

Matala kynnys hakea apua

Chatissa vastaa 70 väkivaltatyön ammattiauttajaa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöjen avopalveluyksiköistä. Chat auttaa arkisin joka päivä 9 tuntia ja viikonlopun kumpanakin päivänä 4 tuntia. Ensi- ja turvakotien liiton chatin vahvuus on, että samat työntekijät auttavat myös kasvokkain paikallisissa jäsenyhdistyksissä ja voivat ohjata suoraan apuun jo nimettömässä keskustelussa.

Chatit löytyvät osoitteesta www.ensijaturvakotienliitto.fi

Järjestöjen rahoituksen turvaaminen oli tärkeä päätös

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry iloitsee siitä, että maan hallitus päätti tämän viikon budjettiriihessään esittää ensi vuoden talousarviossa järjestörahoituksen täysimääräistä kompensaatiota.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry piti keväältä koronakriisin vuoksi siirtyneen vuosikokouksensa poikkeuksellisesti syksyllä. Kokouksessa käsiteltiin myös järjestöjen rahoitusta uhannutta satojen miljoonien leikkausta,koska Veikkauksen tuotot ovat alentuneet merkittävästi koronakriisin takia.

“Järjestöihin vuosikymmenten aikana kerätty osaaminen ei saa valua hukkaan – varsinkaan juuri nyt, kun apua on poikkeuksellisesta pandemiatilanteesta johtuen haettu paljon”, yhdistyksen puheenjohtajaksi uudelleen valittu Merja Närhi muistuttaa.

Järjestöjen työn puolesta vetosivat ennen riihtä monet tahot, sillä järjestöjen työ nähdään merkittävänä yhteiskunnallisena lisäarvona julkisille palveluille ja koko hyvinvointiyhteiskunnalle.

“Iloitsemme varsinkin siitä, että lapsi- ja perhejärjestöjen tekemän työn tueksi tulivat esimerkiksi perhekeskuskehittäjät eri puolilta Suomea. He muistuttivat tärkeässä kannanotossaan, että perhekeskusmallissa ja sen kehittämisessä on ollut koko ajan mukana järjestöjen vahva osaaminen. He totesivat myös, että järjestöjen työ on ollut erityisen tärkeää esimerkiksi vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa, lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemisessä, erotilanteisiin liittyvissä asioissa sekä vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden mahdollistamisessa. Tätä kaikkea mekin olemme veikkausvoittovaroilla yhdistyksessä tehneet”, yhdistyksen toiminnanjohtaja Susanna Huovinen toteaa.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry toivoo, että nyt käynnistetään laaja yhteistyö, jolla järjestöjen työ ja tulevaisuus voidaan turvata myös pitkäjänteisesti. Yhdistys toivoo myös, että järjestöjen asiantuntemus otetaan tiiviisti mukaan tähän valmistelutyöhön.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n hallitukseen tulivat valituiksi Mirja Hirvensalo, Hanna Hämäläinen, Aila Kruus, Jani Kokko, Meri Lumela, Tuija Mäkinen, Eila Tiainen ja Maija Örnmark.

Hae Äänekosken turvakotiin ohjaajaksi

Haemme Äänekosken turvakotiin ohjaajaa kolmivuorotyöhön 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lähetäthän hakemuksesi 30.9.2020 klo 15 mennessä!

Turvakodin ohjaaja tekee suunnitelmallista asiakastyötä ja kriisityötä aikuisten ja lasten kanssa. Vuorossa oleva työntekijä arvioi uusien asiakkaiden turvakodin tarpeen. Ohjaajat tekevät myös kodinhoidollisia tehtäviä ja hoitavat tarvittaessa lapsia.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015). Ohjaajan palkkaluokka on G24. Arvostamme työkokemusta lastensuojelun tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön.

Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi. Edellytämme myös tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tiedustelut
18.9. ja 25.9 klo 9-13 välillä: vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä, p. 050 342 3420

Hakemus ja cv
30.9.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen: minttu.lamsa@ksetu.fi

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa.

Iso hätä: järjestöjen tulevaisuus on vaakalaudalla

Keskisuomalaiset sosiaali-, terveys- ja eläkeläisjärjestöt sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöt ovat huolissaan valtionvarainministeriön budjettiesityksen mittavista leikkauksista Veikkauksen avustusmäärärahaan.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia on esitetty vähennettävän 127 miljoonaa euroa. Nuorisoalaan kohdistuu 14,5 miljoonan, liikuntaan 40 miljoonan ja kulttuuriin 140 miljoonan euron leikkaus. Vaikutukset ovat hyvinvointia edistävien järjestöjen jäsenille, asiakkaille ja osallisille kohtalokkaita.

Tärkeää työtä laajalla rintamalla

Keski-Suomessa on 5300 järjestöä, joilla on noin 100 000 jäsentä ja noin 100 000 vapaaehtoista toimijaa. Järjestöille myönnetyillä avustuksilla tuetaan Keski-Suomessa monenlaista yhteisöllistä toimintaa laajalla rintamalla. Palveluille on suurta tarvetta.

Hallitusohjelmassa ja sote-uudistuksen lakiluonnoksissa luvataan turvata järjestöjen toimintaedellytykset sekä vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Nyt hallitukselta toivotaankin budjettiriihessä ensi viikolla viisaita päätöksiä: yleishyödyllisten järjestöjen rahoitusongelmaan on löydettävä kestävä ratkaisu.

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajien lisäksi kannanotto on saanut tuekseen suuren joukon alan muita järjestöjä. Mukana on luonnollisesti myös Keski-Suomen ensi- ja turvakotien liitto.

Keski-Suomen järjestöt ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajien kannanotto asiasta annettiin 8.9.2020.

ksetu tarvitsetko apua

Neuvoloiden ammattilaisia vieraina

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti sai Jyväskylän Liitukujalle vieraakseen JYTE-alueen neuvoloiden ammattisia. Vieraat tutustuivat yhdistyksen toimintaan ja eri työmuotoihin ammattilaistemme kanssa.

“Neuvolat ovat meille tärkeä yhteistyökumppani, sillä teemme yhdistyksessä paljon työtä raskaana olevien ja vauvaperheiden kanssa. On tärkeää, että neuvoloiden ammattilaiset tietävät, millaista toimintaa yhdistyksessä on tarjolla ja kehen he voivat olla tarvittaessa yhteydessä”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

Neuvoloiden väkeä kiinnostivatkin erityisesti ensikodissa tehtävä varhaisen vuorovaikutuksen työ, Ensi- ja turvakotien liiton ja yhdistysten kehittämä Pidä kiinni -hoitojärjestelmä päihteitä käyttävien äitien kuntoutuksessa sekä vaativan vauvan vanhemmille tarkoitettu matalan kynnyksen tuki.

“Oli ilo huomata, että neuvola-ammattilaisille ymmärrettävästi tärkeiden raskaana olevien ja vauvojen asioiden lisäksi tärkeitä keskusteluja syntyi myös esimerkiksi turvakotien työstä ja lähisuhdeväkivaltatyöstä. Sovimme neuvolaväen kanssa, että kutsumme heitä jatkossakin vierailuille, jotta yhteydet säilyvät tiiviinä”, Huovinen toteaa.

 

Sote-järjestöjen työtä uhkaa romahdus

Perheet ovat hakeneet korona-aikana Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n palveluista apua poikkeuksellisen paljon. Lue Keskisuomalaisessa 29.8. aiheesta julkaistu mielipidekirjoitus.


Korona-aika on aiheuttanut kriisitilanteita myös sellaisissa perheissä, jotka eivät aiemmin apua tarvinneet. Pandemian paineet näkyvät perheissä väsymyksenä, ahdistuksena, taloudellisina vaikeuksina sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltana. Myös poliisin kotihälytysten määrä on kasvanut.

 

Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä kasvoi valtakunnallisesti yli 40 prosenttia. Myös Keski-Suomessa asiakasmäärä kasvoi huhtikuusta elokuulle 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti lapsiperheet ovat olleet kovilla. Perheiden ahdingosta kertoo se, että valtakunnallisesti erotilanteisiin on haettu apua 60 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kun Ensi- ja turvakotien liitto kartoitti perheiden kokemusta saadusta tuesta korona-aikana, juuri järjestöt nousivat esiin tärkeinä auttajina.

 

Valtion talousarvioesityksessä järjestöiltä aiotaan 127 miljoonaa eli joka kolmas euro. Vaikka veikkausvoittovarojen kokonaispotissa puhutaan sadoista miljoonista euroista, maakuntiin tulevissa avustuksissa kyse on pienemmistä summista. Järjestöjen toiminnalle näillä varoilla on kuitenkin aivan keskeinen merkitys. Kuluvalle vuodelle keskisuomalainen sote-järjestökenttä sai veikkausvoittovaroista tärkeään ihmisten auttamistyöhön jokaista asukasta kohti laskettuna 28,60 euroa.

 

Jos budjettiehdotusta ei korjata hallituksessa tai eduskunnassa, sosiaali- ja terveysjärjestöjen veikkausvoittovaroilla rahoitettu toiminta on vaarassa romahtaa. Näin suuret leikkaukset tarkoittaisivat sitä, että ihmisille maksutonta, matalan kynnyksen auttamistyötä voitaisiin jatkossa tehdä merkittävästi vähemmän.


Osa toiminnoista loppuisi todennäköisesti kokonaan, vaikka tarvetta työllemme olisi päinvastoin nykyistä enemmän. Ihmisten hätä tulisi kaatumaan jo valmiiksi kovassa paineessa olevien kuntien vastuulle ja maksettavaksi. Apua tarvitsevat ihmiset ja koko yhteiskuntamme tarvitsee järjestöjen tekemää työtä.

 

Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri

Susanna Huovinen, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja

Ehdokkaamme Jani Kokko valittiin liittohallitukseen – onnea!

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin hallituksen jäsen Jani Kokko (32 v) on valittu Ensi- ja turvakotien liiton liittohallitukseen. Lämpimät onnittelut Janille!

Jani Kokko toimii jo kuudetta vuotta Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n hallituksessa. Viikonloppuna hänet valittiin ehdokkaanamme Ensi- ja turvakotien liiton liittohallituksen jäseneksi.

”Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tunnetaan ennakkoluulottomana yhdistyksenä ja siitä kertoo myös minun asettamiseni ehdokkaaksi liittohallitukseen. Viimeisen 12 vuoden ajan olen toiminut kuntapäättäjänä ja tunnen tätä kautta ensi- ja turvakotien tarjoamat palvelut niiden tilaajan näkökulmasta. Tästä asemasta olen tuonut yhdistyksemme toimintaan näkökulmaa siitä, miten laadukkaita palveluita pystytään tarjoamaan kilpailukykyisesti kunnille”, Jani kertoo.

Muuramesta kotoisin oleva väitöskirjatutkija tunnetaan aktiivisena, asioihin perehtyvänä ja kantaaottavana toimijana. ”Samalla linjalla tulen toimimaan myös liittohallituksessa”, Jani toteaa.

 

Kesälläkin voit osallistua kyselyymme

Miten koronakevät haastoi perheitä ja millaista apua haasteisiin olisi kaivattu tai kaivataan? Osallistu nyt lyhyeen kyselyymme, jotta saamme arvokasta tietoa tulevaisuutta ajatellen.

Keskikesän juhlaa saadaan viettää lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Kiitämme kaikkia yhdistyksen asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja verkostoja yhteisistä ponnistuksista koronakevään aikana. Yhdessä olemme onnistuneet taltuttamaan taudin tällä erää, ja toivottavasti jaksamme edelleenkin olla tarkkana, jotta tauti ei saa uutta vauhtia.

Koronan takia moni toiminto on ollut kevään aikana suljettuna tai toiminut poikkeuksellisesti. Kouluissa oltiin pitkään etäopetuksessa ja monien perheiden elämäntilanteet ovat vaikeutuneet lomautusten ja työttömyyden myötä.

Ensi- ja turvakotien liitto ja me jäsenyhdistykset olemme keränneet tietoa perheiden kokemuksista kaikille lapsiperheille suunnatulla verkkokyselyllä. Omalta alueeltamme saatiinkin jo alkukeväällä hyvin vastauksia, mutta tietoa tarvitaan lisää ja siksi toivomme, että kyselyä voitaisiin edelleen jakaa somessa ja ihmiset osallistuisivat kyselyyn. Tietoa kootaan mm. siitä, mitkä asiat ovat erityisesti koronakevään aikana haastaneet perheitä ja millaista apua näihin asioihin olisi kaivattu tai kaivattaisiin.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry haastaa kaikki kesälaitumilla, laiturinnokassa, työpaikan kahvitauolla tai bussimatkalla olevat vastaamaan lyhyeen kyselyyn ja tekemään näin näkyväksi perheiden tilanteita koronakevään jäljiltä. Saamme kyselystä myös alueellisesti tehtyjä koosteita, joilla pystymme perustelemaan oman alueemme päättäjille, miksi lasten ja perheiden auttaminen on välttämätöntä.

Tule mukaan kartuttamaan tietoa poikkeuksellisen kevään jäljiltä ja auttamaan meitä vaikuttamistyössämme!

Klikkaa tästä kyselyyn: https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1184353529&_k=oWe5-wdXJH2OmtogH7OT_H0WhzEHPhQmvAsVoeFisVCkQpIkSFcbhVu78suqbaHc

Siirretyt omenapuut kukoistavat

Uusien toimitilojemme pihalle Liitukujalle siirretyt omenapuut kukoistavat. “Olemme iloisia, että siirto onnistui ja saimme näin Suuruspäästä mukaamme konkreettisen muiston”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n Jyväskylän toiminnot siirtyivät viime syksynä kauan odotettuihin uusiin toimitiloihin Jyväskylän Liitukujalle. Samalla päättyi yhdistyksen yli 70 vuotta jatkunut työ Suuruspäässä.

“Olemme halunneet uusissakin tiloissa pitää esillä tärkeää historiaamme. Suuruspäästä tehtyjä maalauksia on seinillä, vanhoja muistoesineitä esillä ja Suuruspään kuva yhdistyksen kestokassissa”, Huovinen kertoo.

“Lisäksi halusimme siirtää kaksi omenapuuta Suuruspäästä uuden talomme tontille. Toinen omenapuista on rouva Tellervo Koiviston istuttama, kun hän kävi 1980-luvun alussa vihkimässä Suuruspään uudemman rakennuksen käyttöön. Puita valmisteltiin siirtoon huolella ja olemme nyt saaneet iloita, että ne näyttävät selvinneen rankasta siirrosta. Molemmat vihertävät ja toinen kukkii kauniisti. Kiitämme ammattilaisia, jotka huolehtivat siirrosta.”

Puramme nyt koronarajoituksia tarkasti harkiten

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry purkaa poikkeustilan tuomia rajoituksia varovaisesti ja viranomaisten ohjeita noudattaen. Osa tartuntatautitilanteen takia etänä toteutetuista palveluista palautuu nyt konkreettisiksi kohtaamisiksi.

”Moni rajoitus säilyy edelleen asiakkaiden ja työntekijöiden suojaamiseksi. Palautamme toimintaa kuitenkin nyt osittain kohti normaalimpaa tilannetta. Aloitamme niistä ryhmistä, joiden arvioimme tarvitsevan eniten aitoja kohtaamisia”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Työskentelyä vaativissa olosuhteissa

”Yhdistyksessä on kyetty poikkeusoloista huolimatta auttamaan apua ja tukea tarvitsevia aikuisia, lapsia ja perheitä. Toimintaa on mukautettu, monenlaista apua on tarjottu chateissa ja puhelimitse. Lisäksi on aloitettu nopealla aikataululla suojatulla videoyhteydellä toimiva asiakastyö, kun kasvokkain tehtävää työtä on ollut pakko rajoittaa”, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n puheenjohtaja Merja Närhi kertoo.

”Ensikodissa, turvakodeissa sekä tapaamispaikassa toiminta on jatkunut poikkeusoloista huolimatta normaalisti vaikka koronavirus onkin tuonut toimintaan tarkempaa siivousta, hygieniaa ja turvavälien noudattamista. Henkilöstömme on jaksanut hienosti hoitaa vaativat työtehtävät ja samalla huomioida jatkuvasti muuttuvat ohjeistukset koronaviruksen torjumiseksi ja terveyden suojelemiseksi”, Närhi jatkaa.

Turvakodit ovat aina avoinna 24/7

Ensikoti, Jyväskylän ja Äänekosken turvakodit sekä tapaamispaikka ovat jatkaneet toimintaa normaaliin tapaan poikkeusolojen aikanakin. Työntekijät ovat neuvoneet asiakkaita viruksen torjuntaohjeiden noudattamisessa, siivousta on tehostettu ja turvavälejä noudatettu. Tapaamispaikkaan ei ole otettu oireisia asiakkaita, ja laitoksissa oireisten asiakkaiden kanssa on noudatettu erikseen laadittuja toimintaohjeita.

Vaikka koronavirus on aiheuttanut monenlaista huolta asiakkaiden keskuudessa, tilanne on koko ajan ollut rauhallinen. Laitoksissa jatkuu yleinen vierailukielto ja vierailut sallitaan vain erityisen painavasta syystä tarkasti harkiten.

”On tärkeää, että ihmiset tietävät turvakotien olevan auki ja auttavan kaikkia väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita. Vaikka turvakodeissamme asiakkaita on pääosin ollut normaaliin tapaan, valtakunnallisesti turvakotien asiakasmäärä on vähentynyt. Syitä voi olla monia, mutta valitettavasti kyse voi olla siitäkin, että kaikki väkivaltaa kokeneet eivät pääse lähtemään turvakotiin, vaikka tarve olisi olemassa”, Huovinen korostaa.

”Haluamme muistuttaa, että Jyväskylän ja Äänekosken turvakodit ovat avoinna 24/7. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa ja turvakotiin voi myös soittaa saadakseen neuvoja omaan tilanteeseensa. Yksin ei pidä jäädä, apua on aina tarjolla.”

Rajoitusten hallittua purkua ja uusia palveluja

Suurin osa rajoitustoimista on kohdistunut avopalveluiden toimintaan. Kaikki ryhmätoiminnat jouduttiin perumaan sekä yksilötapaamisia ja kotikäyntejä rajoittamaan. Avopalvelu Ainossa jatkettiin pienten lasten päihdekuntoutuvien vanhempien kotikäyntejä perustelluista syistä. Tälle työlle on edelleenkin suuri tarve.

Nyt avopalveluiden lähisuhdeväkivaltatyössä palataan oikeisiin kohtaamisiin lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelyssä. Käynnistämme jälleen myös matalan kynnyksen kotikäynnit vauvaperheiden kanssa. Yhden vanhemman perheille tarjotaan jatkossa tukea etäyhteyksien lisäksi leikkipuistoissa tapahtuvana pienryhmätoimintana.

Koronan takia on kehitetty uudenlaisia tapoja auttaa, kuten tietoturvallinen videoyhteys työntekijän ja asiakkaan välillä. Olemme myös osallistuneet yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton sekä muiden järjestöjen kanssa Jokaiselle lapselle lounas- kampanjaan. Kauttamme on jaettu 157 ruokakassia yhdistyksemme apua tarvitseville asiakasperheille.

Lisäksi luvassa on etätapaamisia pikkulasten vanhemmille uniteemalla (20.5. klo 12-13.30 ja 26.5. klo 17-18.30). Myös vauvaa odottavat perheet tapaavat etänä vapaaehtoisdoulien ja -koordinaattorin kanssa (19.5. klo 18-19). Lisätietoja verkkosivuiltamme ja facebook- sivuiltamme.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry ei edelleenkään järjestä ryhmätoimintoja. Toimitiloissamme Liitukujalla kokoonnutaan turvaetäisyyksin ja tarkoilla hygieniaohjeilla vain maksimissaan 5-6 henkilön tapaamisiin. Apua ja tukea on silti tarjolla monenlaisiin haasteisiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Ota rohkeasti yhteyttä.

LISÄTIETOJA
Susanna Huovinen
toiminnanjohtaja
puh. 040 769 1786

ksetu tarvitsetko apua

Jokainen päivä on leikkipäivä!

Valtakunnallinen Leikkipäivä-viikko kutsuu tänäkin vuonna aikuisia ja lapsia viettämään kiireetöntä aikaa yhdessä. Mukana menossa on myös Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

Vuosittaista Leikkipäivä-viikkoa juhlitaan viikolla 19. Leikkipäivän teemana on ”Leikki yhdistää”.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n ensikodin vauvat juhlivat leikkiviikkoa Heppulikeppuli-muskarin merkeissä. Muskarissa vauvat tanssivat ja kuuntelivat erilaisia soittimia yhdessä vanhempiensa kanssa. Muskarituokio oli leikkisä ja vauvaenergiaa täynnä!

Tänä vuonna leikitään kotona

Leikkiviikko huipentuu lauantaina 9.5.2020, jota vietetään tänä keväänä perhepiirissä. Koronaviruksen vuoksi valtakunnallisen Leikkipäivän väkeä kokoavat tapahtumat siirtyvät järjestettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Tapahtumaa organisoiva Mannerheimin Lastensuojeluliitto toivoo, että haastavista olosuhteista huolimatta perheissä eri-ikäiset innostuvat juhlimaan leikkiä yhdessä. Yhteinen leikki ja yhdessä koettu ilo synnyttävät yhteenkuuluvuutta, joka puolestaan lisää luottamusta niin toisiin kuin tulevaan.

Leikkipäivää viettäviä kehotetaan myös askartelemaan aurinko ikkunaan. Aurinko kuvastaa leikin tuomaa iloa ja valoa ja kertoo, että meillä leikitään.

Hae ohjaajaksi Äänekosken turvakotiin 30.4. mennessä

Haemme Äänekosken turvakotiin ohjaajaa kolmivuorotyöhön 1.5. alkaen tai sopimuksen mukaan. Tutustu tehtävään ja lähetä hakemus 30.4. mennessä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa.

Haemme Äänekosken turvakotiin ohjaajaa kolmivuorotyöhön 1.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Ohjaaja tekee suunnitelmallista asiakastyötä ja kriisityötä aikuisten ja lasten kanssa. Vuorossa oleva työntekijä arvioi uusien asiakkaiden turvakodin tarpeen. Ohjaajat tekevät myös kodinhoidollisia tehtäviä ja hoitavat tarvittaessa lapsia.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015). Ohjaajan palkkaluokka on G24. Arvostamme työkokemusta lastensuojelun tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön.

Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi. Edellytämme myös tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tiedustelut: pe 24.4. klo 9-15 ja ma 27.4 klo 9-12 välillä vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä p. 050 342 3420.

Hakemus ja cv: sähköpostitse osoitteeseen minttu.lamsa@ksetu.fi  30.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Apua tarjolla – koronan tuomaan sosiaaliseen kriisiin varauduttava

Koronakriisi on lisännyt jo muutoinkin vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten avuntarvetta ja riskiä jäädä syrjään. Koronan hoidon lisäksi on varauduttava muihinkin seurauksiin. Lasten ja perheiden määrätietoinen ja ennakoiva auttaminen on parasta tulevaisuustyötä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toimintoja on jouduttu koronakriisin takia muuttamaan. Ryhmätoiminnot on peruttu, vierailut yksiköissä on pääsääntöisesti kielletty ja siivousta sekä käsihygieniaa on tehostettu. Pyrimme näin osallistumaan koronaepidemian rajoittamiseen ja terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseen.

Samanaikaisesti olemme lisänneet puhelimitse ja chatin kautta tapahtuvaa auttamistyötä. Chat-kanavien aukioloaikoja on lisätty yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, ja se on laajentunut valtakunnallisesti 80 tuntia. Chatissa apua saa anonyymisti.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin ammattilaiset muistuttavat, että on tärkeää pyrkiä auttamaan ihmisiä ajoissa, jotta tilanteet eivät kriisiydy entistä pahemmiksi. Avopalveluissa ja matalan kynnyksen työssä yritetään tavoittaa mahdollisimman paljon myös heitä, joille ongelmista puhuminen on häpeän tai leimaantumisen pelon vuoksi vaikeaa.

”Lisääntyvälle verkossa tapahtuvalle avulle on tarvetta. Perheillä voi olla ongelmia esimerkiksi päihteiden tai väkivallan kanssa. Tukea annetaan myös erotilanteissa sekä vauvaperheiden haasteissa. Keskusteluissa näkyvät niin epävarmuus, taloudellinen tilanne kuin yksinäisyys. Lyhytkin keskustelu voi auttaa ja helpottaa oloa”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

Ruokakasseja on jaettu asiakasperheisiin

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on osallistunut yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa vähävaraisten ja tukea tarvitsevien perheiden ruokahuollon turvaamiseen. Yhdistys on jakanut parin viikon aikana ruokakasseja asiakasperheille. Kassit ovat saaneet kovasti kiitosta, sillä monien perheiden taloudellinen tilanne on koronakriisin myötä vaikeutunut entisestään.

”Valitettavasti kasseja on ollut jaettavissa vain rajallinen määrä, joten olemme joutuneet tekemään sen rajauksen, että jakelu tapahtuu yhdistyksen työssä mukana oleville asiakasperheille. Lisäksi olemme saaneet paikallisen lahjoittajan tuella lisää kasseja jaettaviksi, mistä lämmin kiitos Lapsen Aika Säätiölle”, Huovinen sanoo.

”Avuntarve on kuitenkin laajaa. Haluammekin muistuttaa, että kunnilla on velvollisuus auttaa sosiaalitoimen kautta niitä perheitä, joiden toimeentulo vaarantuu kriisin aikana”.

Ensikoti ja tapaamispaikka toimivat normaalisti

Yhdistyksen ensikoti ja tapaamispaikka jatkavat työtään. Ensikodin asiakkaisiin koronatilanne vaikuttaa siten, että vierailuja on jouduttu asiakkaiden ja työntekijöiden terveyden turvaamiseksi vähentämään. Kontakteja on pyritty pitämään yllä etäyhteyksin.

Kyselyitä tiiviimmän tuen tarpeessa olevien vauvaperheiden auttamiseksi on tullut ensikodille normaaliin tapaan. Korona ei toistaiseksi ole aiheuttanut ensikodilla asiakkaiden keskuudessa huolta, vaikka se keskusteluissa onkin esillä.

”Tapaamispaikassa lasten ja vanhempien valvotut ja tuetut tapaamiset jatkuvat. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun tapaamiset toteutuvat poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Tapaamiset ovat tärkeitä niin lapsille kuin vanhemmillekin”, palvelupäällikkö Sirpa Savolainen kertoo.

Turvakodit avoinna myös pääsiäisenä

Yhdistyksen turvakodit Jyväskylässä ja Äänekoskella ovat avoinna myös pääsiäisen aikaan. Turvakoteihin voi hakeutua mihin vuorokauden aikaan tahansa, jos kokee väkivaltaa tai sen uhkaa. Kotiin ei pidä jäädä, jos tuntee olonsa turvattomaksi. Apua on tarjolla.

Poliisi on jo kertonut julkisuudessa, kuinka kotihälytykset ovat lisääntyneet koronakriisin aikana. Vaikka turvakodit ovat kovassa käytössä, kaikkia turvakotipalveluun hakeutuvia autetaan eikä ketään jätetä yksin. Tarvittaessa turvakotipaikka etsitään muualta.

”Omaa ja perheen turvallisuutta voi selvittää monella tavalla. Puhuminen jonkun läheisen tai ammattilaisen kanssa helpottaa usein avun hakemista. Vuorokauden ympäri palvelevalla Nollalinjalla ja Nettiturvakoti.fi- sivun chatin kautta autetaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Turvakotiin voi hakeutua milloin vain ja turvakotiin voi myös soittaa”, Savolainen muistuttaa.

”Väkivalta loppuu harvoin itsekseen, usein kyseessä on kierre. Väkivaltaa voidaan vähätellä ja sitä voidaan selittää erilaisilla syillä. Mikään ei oikeuta väkivallan käyttöä, ja apua kannattaa hakea ajoissa. Väkivallan uhrin ei tarvitse hävetä, sillä jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa ja pelkoa. Kannattaa myös muistaa, että väkivallasta voi selvitä, kun asiaan saa apua”, Huovinen korostaa.

Lisätiedot

toiminnanjohtaja
Susanna Huovinen
puh. 040 769 1786

palvelupäällikkö
Sirpa Savolainen
puh. 050 597 5188

Tuemme tänäänkin apua tarvitsevia – lue uusi tiedote

Osallistumme vahvasti koronaviruksen rajaamiseen. Emme kuitenkaan halua jättää apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä yksin, joten lisäämme puhelinneuvontaa kohderyhmillemme. Ensikoti- ja tapaamispaikkatyö jatkuu ja turvakodit pysyvät avoinna 24/7. Päivitämme tilannetta säännöllisesti verkkosivuillamme. Ketään ei jätetä yksin.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on viimeisten viikkojen aikana rajoittanut omaa toimintaansa, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä. Vastuumme on suojata mahdollisimman hyvin asiakkaitamme ja työntekijöitämme. Lisäksi haluamme tässä poikkeuksellisessa tilanteessa osallistua yhdessä muiden kanssa heikoimmassa asemassa olevien suojaamiseen sekä terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseen.

Ryhmätoiminnat on keskeytetty

Yhdistyksen kaikki ryhmätoiminnat on keskeytetty 13.4.2020 asti. Keskeytys koskee myös lähisuhdeväkivallan kokijoille, tekijöille, läheisille ja aiheesta kiinnostuneille suunnattuja Avoin tila -tilaisuuksia. Tukea tarvitsevat voivat olla yhteydessä ammattilaisiimme puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Turvakodit avoinna 24/7

Turvakodit Jyväskylässä ja Äänekoskella (24/7) pysyvät avoinna. Oireiset asiakkaat ohjataan avun piiriin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaisesti. Ketään ei jätetä yksin.

Ensikoti pysyy auki, tapaamispaikkatyö jatkuu

Ensikoti pysyy avoinna ja Tapaamispaikka jatkaa toimintaansa. Erityistä huomiota kiinnitetään käsihygieniaan ja siivoukseen. Oireisten asiakkaiden aikoja siirretään tarpeen mukaan.

Avopalvelut siirtyvät puhelintukeen ja chatiin

Avopalveluissa siirrymme pääosin puhelimitse tapahtuvaan yksilölliseen/perheelle suunnattuun tukeen. Lisäämme tätä tukea mahdollisuuksien mukaan. Autamme myös verkossa chat-keskustelujen avulla.  Yhteystietoja löydät verkkosivuiltamme. Jatkamme kotikäyntejä perustellusta syystä.

Vierailut yhdistyksessä on peruttu

Vierailut yhdistyksessä on toistaiseksi peruttu emmekä osallistu muualla tapahtuviin toiminnan esittelyihin. Emme ota yksiköissämme vastaan vierailijoita ja siirrämme kaikki palaverit pääsääntöisesti etäyhteyksin tapahtuviksi. Henkilöstön keskinäisissä tapaamisissa pyrimme noudattamaan viranomaisten suosittelemaa turvallista etäisyyttä. Vapaaehtoisemme eivät toistaiseksi osallistu toimintaamme.

Ohjeistamme ja päivitämme tilannetta

Työntekijöitämme on ohjeistettu laajasti koronaviruksen ennaltaehkäisemiseksi kaikessa toiminnassamme. Pidämme vastuullisesti asiakkaamme, työntekijämme ja yhteistyökumppanimme tietoisina tilanteesta.

Lisätiedot
Susanna Huovinen
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry
puh. 040 769 1786
susanna.huovinen@ksetu.fi

Jokaiselle lapselle lounas – nyt on aika auttaa!

Perjantaina 27.3. startattiin Jokaiselle lapselle lounas -kampanja, jonka ansiosta mekin pääsimme jakamaan ruokakasseja asiakasperheillemme. Iloitsemme isosti mahdollisuudesta antaa lisäapua, jotta yhdenkään lapsen vatsa ei kurnisi.

Jokaiselle lapselle lounas -kampanjassa toimitetaan ruokakasseja vähävaraisille lapsille poikkeustilan ajan 13.4. saakka. Ruokakassien toimitus ja jakelu toteutetaan yhteistyössä Yhteiskunnallinen yritys Vennerin, Hope ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton sekä sen jäsenyhteisöjen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Marttaliiton kanssa. Järjestöt ovat paikantaneet avussa olevat perheet, joille ruoka-apu toimitetaan.

Järjestöjen yhteisiä kriteerejä ovat: vähävaraisuus, haasteellinen elämäntilanne ja kasautuneet ongelmat, joiden vuoksi perheen voimavarat ovat vähissä sekä työttömyys tai työttömyyden uhka. Tällä hetkellä ruokakasseja toimitetaan logistisista syistä pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin: Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun.

Voit osallistua mukaan!

Kampanja on herättänyt paljon kiinnostusta ja saanut sekä avuntarjoajat että avuntarvitsijat liikkeelle. Avuntarvitsijoita on kuitenkin enemmän kuin kampanjan avulla voidaan auttaa. Kaikki apu on siis tarpeen.

Yksityiset avuntarjoajat voivat ostaa ruokakassin tai sen osan 15-90 €:lla Vennerin sivuilta. Yrityskumppanit voivat ostaa kerralla 5 tai 10 kassia tai sopia suuremmasta ostettavasta määrästä sekä kumppanuuspaketista Vennerin kanssa. Osallistu: https://venner.fi/pages/lounas-lapselle

Lue lisää kassin sisällöstä ja kampanjasta: https://ensijaturvakotienliitto.fi/jokaiselle-lapselle-lounas-kampanja/

Osallistumme koronaviruksen rajaamiseen – tukea saatavilla

Osallitumme vahvasti koronaviruksen rajaamiseen. Emme kuitenkaan halua jättää apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä yksin, joten lisäämme puhelinneuvontaa kohderyhmillemme. Ensikoti- ja tapaamispaikkatyö jatkuu ja turvakodit pysyvät avoinna 24/7. Päivitämme tilannetta säännöllisesti verkkosivuillamme. Ketään ei jätetä yksin.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on jo viime viikkojen aikana rajoittanut omaa toimintaansa, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä. Avointen ovien tilaisuus peruttiin, kättelyä on vältetty, käsihygieniaan ja siistimiseen on kiinnitetty tehostetusti huomiota. Nyt yhdistys on ottanut käyttöön lisätoimia, jotta voimme suojella asiakkaitamme ja työntekijöitämme.

Kaikki ryhmätoiminnat on peruttu

Yhdistyksen kaikki ryhmätoiminnat on peruttu 13.4.2020 asti. Peruutus koskee myös lähisuhdeväkivallan kokijoille, tekijöille, läheisille ja aiheesta kiinnostuneille suunnattuja Avoin tila -tilaisuuksia. Peruutuksista on ilmoitettu kävijöille. Tukea tarvitsevat voivat olla yhteydessä ammattilaisiimme puhelimitse. Yhteystiedot verkkosivuiltamme.

Turvakodit avoinna 24/7

Turvakodit Jyväskylässä ja Äänekoskella (24/7) pysyvät avoinna. Oireiset asiakkaat ohjataan avun piiriin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaisesti. Ketään ei jätetä yksin.

Ensikoti pysyy auki, tapaamispaikkatyö jatkuu

Ensikoti pysyy avoinna ja Tapaamispaikka jatkaa toimintaansa. Oireisten asiakkaiden aikoja siirretään tarpeen mukaan. Käsihygieniaan ja siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

 Avopalvelut siirtyvät puhelintukeen

Avopalveluissa siirrymme pääosin puhelimitse tapahtuvaan yksilölliseen/perheelle suunnattuun tukeen. Lisäämme tätä tukea mahdollisuuksien mukaan. Yhteystietoja löydät verkkosivuiltamme. Jatkamme kotikäyntejä vain perustellusta syystä ja silloinkin rajoitamme käynnin kestoa.

Vierailut yhdistyksessä on peruttu

Vierailut yhdistyksessä on toistaiseksi peruttu emmekä osallistu muualla tapahtuviin toiminnan esittelyihin. Emme ota yksiköissämme vastaan vierailijoita ja siirrämme pääsääntöisesti kaikki palaverit etäyhteyksin tapahtuviksi.

Henkilöstön keskinäisissä tapaamisissa pyrimme noudattamaan viranomaisten suosittelemaa turvallista etäisyyttä. Vapaaehtoisemme eivät toistaiseksi osallistu toimintaamme.

Ohjeistamme ja päivitämme tilannetta

Työntekijöitämme on ohjeistettu laajasti koronaviruksen ennaltaehkäisemiseksi kaikessa toiminnassamme. Pidämme vastuullisesti asiakkaamme, työntekijämme ja yhteistyökumppanimme tietoisina tilanteesta.

LISÄTIEDOT
Susanna Huovinen
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry
puh. 040 769 1786
susanna.huovinen@ksetu.fi

Torstain avoimet ovet Liitukujalla on peruttu!

Tartuntatautitilanteesta johtuen ja asiakkaitamme, kuten vauvaperheitä ja raskaana olevia ajatellen, perumme torstaiksi sovitun Avoimet ovet -tilaisuutemme. Tilaisuus siirtyy lähitulevaisuuteen, parempaan ajankohtaan.

Pahoittelemme peruutusta, mutta haluamme suojata asiakkaitamme, työntekijöitämme ja myös vierailijoitamme. Liikkeellä on koronaviruksen lisäksi muitakin herkästi tarttuvia tauteja.

Olemme omassa toiminnassamme parhaamme mukaan varautuneet tilanteeseen ohjeistamalla henkilökuntaamme ja vapaaehtoisiamme. Lisäksi olemme lopettaneet toistaiseksi asiakkaiden ja vieraiden kättelyt sekä ohjeistaneet kaikkia yksiköitämme THL:n neuvojen mukaisesti.

Pestään siis kädet, yskitään oikein ja sairastetaan kotona!

Järjestöt tapasivat keskisuomalaisia kansanedustajia

Kolme keskisuomalaista lapsi- ja perhejärjestöä tapasi alueen kansanedustajia edustajien kokouksessa Jyväskylässä. Nostimme esiin kolme keskeistä teemaa, joihin kaikkiin kansanedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa. Jatkoimme näin samaa vaikuttamistyötä, jota valtakunnalliset liittomme ovat jo tehneet.

Kokouksessa esiteltiin kolme teemaa: lasten ja perheiden ennaltaehkäisevän tuen ja verkostojen kehittäminen, yhteiskunnan rakenteiden/toimijoiden/palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyden parantaminen sekä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanoton takana olivat Pelastakaa Lapset ry Keski-Suomi, MLL Keski-Suomi sekä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

Parempaa perhearkea meille kaikille

Järjestöjen kannanotossa korostettiin lapsiperheiden arkea, joka näyttäytyy usein yksinäisenä ja  uuvuttavana. Järjestöt ovat valmiita toimimaan valtion ja kuntien tukena, kun rakennetaan kattavaa perhekeskusten verkostoa ja matalan kynnyksen palveluita, joita keskisuomalaiset järjestöt jo toteuttavatkin. Samalla tulee varmistaa niiden perheiden laadukas tuki, joilla on vaikeita, monimutkaisia ja usein ylisukupolvisia ongelmia.

Kannanotossa todettiin myös, että perustuslain vaatimus tasa-arvosta tulee toteutua koko maassa ja että erityisesti heikoimmassa asemassa olevat saavat riittävän avun. Tarvitaan muun muassa monialaisen koulutuksen varmistamista osaamisen turvaamiseksi.  Niin ikään lasten kokemustietoa tulisi kerätä systemaattisesti ja hyödyntää aktiivisesti niin lainsäädännössä kuin palveluiden kehittämisessä.

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille 

Pääteemojen lisäksi perhetoiminnan päällikkö Tuula Pitkänen MLL Järvi-Suomen piiristä sekä Susanna Huovinen Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä nostivat esiin omien paikallisten järjestöjensä kannalta merkittäviä näkökulmia, kuten vapaaehtoisten merkityksen, järjestöjen pääsyn mukaan tulevaisuuden sote-keskusten valmistelutyöhön alueellisesti sekä lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten koulutukseen panostamisen.

”Vapaaehtoisten työpanos eri järjestöissä on valtava. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että järjestöt voivat jatkossakin saada tarvittavan tuen työlleen ja huolehtia näin vapaaehtoisten koulutuksesta ja koordinoinnista”, Pitkänen totesi.

”Väkivalta ilmiönä on niin laaja, että siihen törmäävät monet ammattilaiset niin neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. On tärkeää, että ammattilaisille tarjotaan koulutusta ja välineitä väkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja puuttumiseen. Tätä koulutusta voivat myös väkivaltatyötä tekevät järjestöt tarjota”, Huovinen sanoi.

Pelastakaa Lapset ry:n Anu Huovinen oli valitettavasti sairastunut eikä päässyt mukaan tilaisuuteen.

Susanna Huovinen ja Tuula Pitkänen nostivat kokouksessa esiin tärkeitä asioita paikallisesta näkökulmasta. (Kuva: Lotta Heikkinen, Keski-Suomen Liitto)