Tule meille hankekoordinaattoriksi – hae 4.11. mennessä

Haluatko päästä tekemään jotain aivan uutta? Tarjoamme siihen mainion tilaisuuden, sillä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry hakee hankekoordinaattoria ajalle 1.1.-31.12.2023. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankerahaa ”Tukea ja turvaa -järjestö kansalaisen rinnallakulkijana” -hankkeelle.

Hankekoordinaattorina pääset konkreettisesti tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia yhdistyksen asiakkaita uudella hyvinvointialueella. Kohtaat asiakkaita sekä kasvokkain että anonyymin chatin kautta. Tehtävänäsi on löytää heille oikeat palvelut ja tukea heitä sitoutumaan niihin. Tavoitteenasi on, että asiakkaat pääsevät nopeammin palvelujen piiriin, saavat tarvitsemansa avun tehokkaammin eivätkä ongelmat pahene.

Pääset myös tuottamaan uudelle hyvinvointialueelle tietoa ja kokemuksia siitä, missä palvelujärjestelmän ja palvelupolkujen ongelmakohdat piilevät. Lisäksi pääset kehittämään uusia, parempia toimintatapoja hyvinvointialueen muiden toimijoiden kanssa.

Sinulta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaisia yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja osaamista hankkeen raportointiin ja viestintään. Työllesi tukea tarjoavat hanketta varten perustettava ohjausryhmä ja yhdistyksen johtoryhmä. Palkkaa maksamme palkkaluokan G30 (Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus) mukaisesti.

Joko kiinnostuit? Kysäise lisää tai laita suoraan hakemusta tulemaan!

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tuija Sojakka, puh. 040 7691 786

Hakemukset: 4.11.2022 klo 14.00 mennessä osoitteeseen tuija.sojakka@ksetu.fi

Haastattelut pyritään pitämään 10.11.2022 aamupäivällä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Tarkoituksemme on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin, tukea vanhemmuutta ja perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, ennaltaehkäistä perheväkivaltaa sekä auttaa ja hoitaa väkivallasta kärsiviä ja kriisitilanteissa olevia perheitä ja perheenjäseniä.

Haemme vastaavaa sosiaalityöntekijää ensikotiin ja tapaamispaikkaan

Haemme vastaavaa sosiaalityöntekijää ensikotiin ja tapaamispaikkaan. Laitathan hakemuksesi tulemaan 21.10.2022 klo 15 mennessä.

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä. Tehtäviisi kuuluvat ensikodin ja tapaamispaikan asiakastyön ja henkilöstön johtaminen, asiakastyö ensikodin sosiaalityön asiantuntemusta vaativissa tilanteissa sekä toiminnan kehittäminen ja talouden seuranta. Esihenkilönä pääset osaksi yhdistyksen johtoryhmää ja kehittämään koko yhdistyksen toimintaa.

Saat työhösi johtoryhmän, muiden esihenkilöiden, työnohjauksen sekä valtakunnallisen ensi- ja turvakotien liiton tuen. Osaamistasi tuemme koulutuksilla sekä liiton työkokouksilla sekä työhyvinvointiasi liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Sinulta edellytämme sosiaalityöntekijän pätevyyttä, rikostaustaotetta (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Arvostamme työkokemusta lastensuojelun sosiaalityön tehtävistä, esihenkilökokemusta, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Työ alkaa 1.11.2022 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus yksityisen sosiaalipalvelualan tesin mukaan G31 + henkilökohtainen lisä 200 €.

Lähetä hakemus ja cv osoitteeseen sirpa.savolainen@ksetu.fi 21.10.2022 klo 15.00 mennessä. Haastattelut pyritään pitämään 26.10.2022.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on yksi valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton 30 jäsenyhdistyksestä. Tarkoituksemme on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin, tukea vanhemmuutta ja perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta sekä auttaa väkivallasta kärsiviä ja kriisitilanteissa olevia perheitä ja perheenjäseniä.

Tervetuloa taloon Tuija!

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin entinen toiminnanjohtaja Susanna Huovinen ja nykyinen, maanantaina 3.10.2022 uudessa tehtävässään aloittanut, Tuija Sojakka puuhailivat hetken Liitukujalla yhdessä.

Tuija kertoi olevansa innoissaan uudesta tehtävästään. Suuri määrä Keski-Suomen ensi- ja turvakodin henkilökuntaa toivotti hänet tervetulleeksi takaisin töihin sapattivapaan jälkeen.

“Tuija on yhdistyksen pitkän linjan toimija, joten perehdytyksessä moni asia voidaan ohittaa, koska Tuija tietää ja tuntee jo tilanteet ja käytänteet”, Susanna Huovinen kertoo.

Arvona turvallisuus – miten se näkyy arjessa ja asiakastyössä?

Työtä turvallisuuden puolesta -kirjoitussarjamme jatkuu. Palvelupäällikkö Sirpa Savolainen kertoo kirjoituksessaan, mitä kaikkea turvallisuus tarkoittaa niin ammattilaisille kuin asiakkaille.

Arvot ohjaavat ajatteluamme ja tavoitteitamme. Ne näkyvät päivittäisessä arjessamme valintoina sen suhteen, miten haluamme toimia. Palveluissamme arvot ja toimintaperiaatteet luovat perustan asiakastyölle.

Yksi yhdistyksemme arvoista on turvallisuus. Myös Ensi- ja turvakotien liiton strategiakauden yhteisenä viestinä on ”jokainen on turvassa”.  Mitä turvallisuus tarkoittaa meille ammattilaisille ja miten se näkyy asiakkaalle?

Haluamme auttaa, jotta jokaisella olisi turvallinen arki ja koti.

Yhdistyksemme tarkoitus on auttaa apua tarvitsevia vaikeassa elämäntilanteessa. Pyrimme lisäämään turvallisuutta kaikessa työssämme. Haluamme antaa lapselle turvallisen sylin kasvaa ja kehittyä. Haluamme tarjota lapselle turvalliset tapaamiset hänestä erossa asuvan vanhemman kanssa. Haluamme lisätä turvallisuuden tunnetta erotilanteessa ja tarjota tukea turvalliseen synnytykseen. Haluamme auttaa, jotta jokaisella olisi turvallinen arki ja koti sekä läheissuhteita ilman väkivaltaa.

Asiakkaan kokemukseen avun saamisesta liittyy olennaisesti kokemus luottamuksesta ja työskentelyn turvallisuudesta. Turvallisuutta luomme tekemällä rakenteet sellaisiksi, että tukea tarvitsevat uskaltavat kysyä apua.

Turvallisuus on sitä, että asiakas tulee kohdatuksi ja kuunnelluksi sekä sitä, että työntekijät ymmärtävät asiakkaan tilannetta ja tunteita. Turvallisuutta on luottaa siihen, että työntekijät kertovat asiakkaalle hänen oikeuksistaan ja ratkaisuvaihtoehdoista, ja että asiakas on osallinen ja päätöksentekijä omassa asiassaan. Turvallisuutta tuo se, että työntekijät kannattelevat asiakasta ja auttavat hänet vaikeuksista eteenpäin.

Asiakaskokemukset ovat työmme tärkein turvallisuuden mittari.

Olemme sosiaalihuollon palveluntarjoajana ja -järjestäjänä velvollisia valvomaan asiakasturvallisuutta. Arvojen ja toimintaperiaatteiden lisäksi erilaiset lait ja ohjeet varmistavat, että huomioimme toiminnassamme ja työskentelyssämme asiakkaan näkökulman ja aseman.

Asiakaskokemukset ovatkin työmme tärkein turvallisuuden mittari. Turvallisuuden näkökulmasta työmme tavoitteena on – ei enempää eikä vähempää – kuin se, että työskentelymme aikana ja myös sen jälkeen asiakkaiden kokema turvallisuus lisääntyy.

Sirpa Savolainen
palvelupäällikkö
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry

Yhdistyksemme tämän vuoden kirjoitussarja keskittyy turvallisuuden teeman ympärille.
Ammattilaisemme kirjoittavat teemasta Työtä turvallisuuden puolesta -otsikon alla.
Aiemmat kirjoitukset löytyvät verkkosivuiltamme.

Lappulamppu kertoo ja kiittää

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n eteisaulaa koristaa näyttävä lappulamppu, joka mahdollistaa erilaisten viestien kertomisen. Lampun vaihtuvat laput viestittävät vuoden aikana erilaisista asioista ja tärkeistä tapahtumista.

Tällä kertaa lamppuun on kiinnitetty vuonna 2021 vietetyn juhlavuoden kuvamuistoja. Kuvat kertovat niin arkisesta työstä eri muodoissa kuin juhla- ja virkistyshetkistä.

Kiitämme kaikkia juhlavuoteemme osallistuneita sekä toiminnassamme eri tavoin mukana olleita henkilöitä ja yhteistyökumppaneita.

Tänään vietettiin Susannan läksiäisjuhlaa

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:ssä oli tänään toiminnanjohtaja Susanna Huovisen läksiäiskahvien aika. Susanna siirtyy myöhemmin syyskuussa hoitamaan merkittävää tehtävää valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä.

Yhdistyksen väki kiitti ja onnitteli Susannaa. Toivotettiin myös myötätuulta uuteen tehtävään ja sitä, että järjestökentän asiat pysyvät jatkossakin mielessä.

“Olen saanut toimia tämän huikean yhdistyksen toiminnanjohtajana neljän vuoden ajan. Tulin tehtävään keskelle uuden toimitalon rakennusprojektia ja Äänekosken uuden turvakodin suunnitteluvaihetta. Vuodet ovat olleet työntäyteiset – olen oppinut valtavasti ja jo ennestään syvä kunnioitukseni yhdistyksen vaativaa asiakastyötä tekeviä rautaisia ammattilaisia kohtaan on vain kasvanut”, Susanna sanoo.

“Työ on ollut hyvin monipuolista ilman kahta samanlaista päivää. Haluan esittää lämpimät kiitokseni koko yhdistyksen väelle yhteisistä vuosista. Suuntaan uusiin tuuliin hyvällä mielellä, sillä koen, että yhdistyksessä asiat ovat kunnossa ja hallituksemme valitsee varmasti viisaasti jatkajan tähän tehtävään.”

Lämpimät kiitokset Susannalle

“Olemme todella iloisia ja kiitollisia siitä, että Susanna on ollut toiminnanjohtajana viimeiset neljä vuotta. Toivoimme aikanaan uudelta toiminnanjohtajalta ennen kaikkea sitä, että hän vahvistaa verkostojamme ja tuo yhdistykselle näkyvyyttä ja uusia toimintatapoja. Ja sen Susanna on todella tehnyt. Keskellä rakennusprojektia ja keskellä pandemiaa, Susanna on nostanut yhdistyksemme aivan uudelle tasolle”, hallituksen puheenjohtaja Merja Närhi korostaa.

“Kiitämme Susannaa lämpimästi ja toivotamme menestystä uusiin työtehtäviin.”

Yhdistyksen uuden toiminnanjohtajan haku on käynnissä. Tehtävään tuli yli 20 hakemusta ja hallitus pyrkii tekemään valinnan syyskuun puolivälissä.

Lisätiedot: Merja Närhi, merja.narhi@ksetu.fi, p. 050 463 0585

Haemme yövalvojaa tekemään kriisi- ja väkivaltatyötä Äänekosken turvakotiin

Haemme vakituista yövalvojaa Äänekosken turvakotiin 1.9. alkaen tai sopimuksen mukaan. Kysy lisää tai laita hakemuksesi tulemaan 23.8.22 mennessä!

Mikäli tunnet paloa kriisi- ja väkivaltatyöhön ja pysyt yöaikaan hereillä, hae ihmeessä tätä paikkaa. Tarjoamme työn voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä, jossa pääset turvaamaan lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden yöunia, ottamaan vastaan yöaikaan tulevia asiakkaita ja antamaan heille kriisiapua. Saat myös päästää sisäisen kokkisi valloilleen valmistamalla asiakkaiden seuraavan päivän aterian. Työhön kuuluu lisäksi kodinhoidollisia tehtäviä, jotka auttavat pysymään hereillä yön pimeinä tunteina.

Pääset osaksi hyvää työyhteisöä, johon kuuluu kuusi ohjaajaa, vastaava ohjaaja, kaksi yövalvojaa ja vastaava sosiaalityöntekijä. Pääset tapaamaan päiväaikaan työskenteleviä työkavereita vuoronvaihtojen lisäksi toisinaan myös henkilöstöpalavereissa ja ryhmätyönohjauksessa. Öisin tukenasi on puhelimen päässä Jyväskylän turvakodin yövalvoja. Palkkaa maksamme palkkaluokan G24 mukaisesti. Osaamistasi tuemme THL:n kriisi- ja traumatyönkoulutuksilla ja työhyvinvointiasi liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Sinulta edellytämme tehtävään vaadittavaa koulutusta eli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) sekä hygieniapassia, rikostaustaotetta (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ja tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa. Huomioimme haussa myös loppuvaiheen sote alan AMK-opiskelijat.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Arvostamme työkokemusta lastensuojelun tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön.

Kysy lisää ja laita hakemuksesi tulemaan 23.8.22 mennessä!

 • Hakemus ja cv sähköpostitse osoitteeseen minttu.lamsa@ksetu.fi
 • Hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana
 • Lisätietoja ma-to klo 9-15 välillä: vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä, p. 050 342 3420, minttu.lamsa@ksetu.fi

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Äänekosken turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa.

 

Hae ohjaajaksi Äänekosken turvakotiin tekemään kriisi- ja väkivaltatyötä

Haemme vakituista ohjaajaa Äänekosken turvakotiin 1.9. alkaen tai sopimuksen mukaan. Laitathan hakemuksesi tulemaan viimeistään 23.8.22 mennessä!

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä. Meillä pääset tekemään asiakas- ja kehittämistyötä ammattitaitoisessa työyhteisössä. Kohtaat työssäsi lähisuhdeväkivaltaa kokeneita lapsia ja aikuisia.

Pääset osaksi hyvää työyhteisöä, johon kuuluu kuusi ohjaajaa, vastaava ohjaaja, kaksi yövalvojaa ja vastaava sosiaalityöntekijä. Meillä et jää asiakastyön asioiden kanssa yksin, vaan pääset pohtimaan niitä sekä työn arjessa että viikoittaisissa henkilöstöpalavereissa. Pääset kanssamme myös ryhmätyönohjaukseen. Palkkaa maksamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen palkkaluokan G25 mukaisesti. Osaamistasi tuemme koulutuksilla sekä työhyvinvointiasi liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Ohjaajana työskentelet pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroissa, mutta tarvittaessa sinulla on valmius työskennellä myös yövuoroissa. Turvakodin ohjaajana teet suunnitelmallista asiakastyötä ja kriisityötä sekä aikuisten että lasten kanssa. Työvuorossa oleva työntekijä arvioi uusien asiakkaiden turvakodin tarpeen. Ohjaajana teet myös kodinhoidollisia tehtäviä ja hoidat tarvittaessa lapsia.

Sinulta edellytämme sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) sekä rikostaustaotetta (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002), tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa ja hygieniapassia. Huomioimme haussa myös loppuvaiheen sote-alan AMK-opiskelijat.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Arvostamme työkokemusta lastensuojelun tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön.

Joko kiinnostuit? Kysythän lisää tai laitathan hakemuksesi tulemaan 23.8.22 mennessä!

 • Hakemus ja cv sähköpostitse osoitteeseen minttu.lamsa@ksetu.fi
 • Hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana
 • Lisätietoja ma-to klo 9-15 välillä: vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä, p. 050 342 3420, minttu.lamsa@ksetu.fiKeski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana.

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Äänekosken turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa.

 

Hyvinvointialueella iso rooli turvallisuuden vahvistamisessa

Työtä turvallisuuden puolesta -kirjoitussarjamme jatkuu. Toiminnanjohtaja Susanna Huovinen haastaa kaikki hyvinvointialueet rakentamaan parhaan väkivallan vastaisen soten omalle alueelleen.

Turvallisuuden teema kannattaa nostaa osaksi historiallista ja poikkeuksellisen tärkeää hyvinvointialueuudistusta. Vaikka uudistuksen ytimessä on ensisijaisesti taata laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, turvallisuuden teema kuuluu oleellisena osana hyvin toimivaan sote-palvelujärjestelmään.

Liian moni suomalainen kohtaa henkistä, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa kotona, koulussa, työpaikoilla ja harrastuksissa. Yhä useampi uskaltaa onneksi jo nostaa kohtaamaansa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua esiin ja vaatia asioihin muutosta.

Tästä osoituksena on esimerkiksi viime viikkojen vilkas keskustelu seksuaalisesta ahdistelusta. Silti esiin tulevat tapaukset ovat valitettavasti vain jäävuoren huippu – väkivallan kokemusta leimaa usein uhrin turha häpeä ja syyllisyys.

Vastuu toisen ihmisen väkivaltaisesta kohtelusta on aina tekijällä.

Sote-uudistuksessa on aiheellisesti kannettu huolta sellaisten asioiden organisoimisesta, jotka kuuluvat useamman toimijan vastuulle. Väkivallan vastainen työ kuuluu tälle listalle. Työn keskiössä on yhtäältä väkivallan tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, toisaalta uhrien, kokijoiden ja tekijöiden tarvitseman avun turvaaminen.

Näissä kaikissa tehtävissä omat roolit löytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, mutta myös varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sekä laajasti työelämän piirissä toimiville organisaatioille. Erikseen on mainittava myös poliisin ja oikeuslaitoksen tärkeä rooli väkivallan kitkemisessä ja uhrien auttamisessa.

Hyvinvointialueiden tulisi omilla alueillaan johtaa väkivallan vastaista työtä.

Uusi ”hyvinvointikone” on valjastettava täysimääräisesti takaamaan jokaisen ihmisen oikeutta turvalliseen elämään. Väkivalta maksaa yhteiskunnallemme vuosittain valtavia summia esimerkiksi ensihoidon, sairaanhoidon, lastensuojelun, poliisin ja oikeuslaitoksen kuluina sekä työstä poissaoloina – puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä, jonka väkivalta aina uhrille aiheuttaa. Ylisukupolvisuus johtaa usein ongelmien siirtymiseen lasten ja nuorten maailmaan.

Haastan kaikki hyvinvointialueet rakentamaan parhaan väkivallan vastaisen soten omalle alueelleen.

Työ vaatii monipuolista aktiivisten toimijoiden tiivistä verkostoitumista, hyvien käytänteiden kokoamista ja jakamista sekä uusien toimintamallien rohkeaa pilotointia.

Onnistuneella työllä uudet ”hyvinvointikoneemme” voivat luoda asukkailleen turvallisempaa arkea ja vähemmän väkivallasta aiheutuvia kustannuksia sekä katkoa väkivallan ylisukupolvisia ketjuja. Otatko sinä organisaatiosi puolesta yhteistyökutsuni vastaan?

Susanna Huovinen
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry

Yhdistyksemme tämän vuoden kirjoitussarja keskittyy turvallisuuden teeman ympärille. Ammattilaisemme kirjoittavat teemasta Työtä turvallisuuden puolesta -otsikon alla. Löydät aiemmat kirjoitukset esimerkiksi verkkosivuiltamme.

 • 22.3.2022 Ensikodilta palikoita perusturvallisuuteen
  Riikka Huusko, sosiaalityöntekijä, Ensikodin ja Tapaamispaikan vastaava
 • 11.2.2022 Yhteistyö tuo turvaa
  Tiina Nevalainen, vastaava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän turvakoti
  Minttu Lämsä, vastaava sosiaalityöntekijä, Äänekosken turvakoti

Yhdenvertaisuus kuuluu kaikille!

Pride-viikko näkyy ja kuuluu ympäri Suomea. On hyvä, että yhdenvertaisuudesta ja jokaisen ihmisen oikeudesta turvalliseen arkeen omana itsenään puhutaan tällä viikolla paljon. Kenenkään ei pidä joutua syrjityksi seksuaalisen suuntautumisensa takia.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on julistautunut syrjimättömäksi alueeksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikissa palveluissa ja toiminnoissa meille on tärkeää, että jokainen saa olla avoimesti oma itsensä. Yhdistyksen arvoihin kuuluvat turvallisuus, luotettavuus, kunnioittaminen ja asiakkaiden osallisuus.

Meillä jokainen tulee kohdatuksi arvostettuna ihmisenä.

Tämän vuoden Helsinki Pride -tapahtuman teemana on Kohtaamisia. Kahden vaikean koronavuoden jälkeen teema osuu oikeaan. Ilman kohtaamisia ja avointa keskustelua ei voi syntyä toisen ymmärtämistä ja arvostamista. Helsinki Pride haluaa myös mahdollistaa ihmisille omien ennakkoluulojen kohtaamisen mahdollisuuden. Tämä on tärkeä viesti, sillä usein vieras ja tuntematon ovat meille pelottavaa ja outoa.

Osallistumme kohtaamisiin jalkautumalla Jyväskylässä syyskuussa olevaan Pride-tapahtumaan ja vetoamme vahvasti kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

#helsinkipride #helsinkipride2022 #helsinkiprideyhteisö #ylpeysmuuttaamaailmaa #changingtheworldwithpride #togetherwithpride #pride

Vuoden 2022 Helsinki Pride -tapahtuman teemana on Kohtaamisia. Pride-viikkoa juhlitaan 27.6.-3.7.2022.

Maria Kaisa Aula tutustui toimintaamme

Yhdistys sai tällä viikolla Liitukujan toimitalolle tärkeän vieraan, kun aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula (kesk.) tutustui toimintaamme. Yhdistys on pyrkinyt tapaamaan uuden aluevaltuuston poliittista johtoa, jotta meillä olisi mahdollisuus kertoa järjestöjen ja oman yhdistyksemme työn merkityksestä alueen asukkaille.

Puheenjohtaja Aula tuntee Ensi- ja turvakotien työtä jo aiemmalta uraltaan. Nyt vierailun keskiössä oli hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyö sekä sen saaminen mukaan uuden alueen rakenteisiin.

Toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kiitti aluehallitusta siitä, että jo nyt Keski-Suomessa on nimetty sote- ja pelastusalan järjestöjen asiantuntijaryhmä. Ryhmä on nimetty alkuun vuoden 2022 loppuun, mutta Huovinen toivoo ryhmälle pysyvämpää roolia.

”Järjestöihin vuosikymmenten aikana kerättyä tietoa ja verkostoja ei kannata suuren uudistuksen keskellä hukata, vaan tämä osaaminen tulee hyödyntää täysimääräisesti. Olisi myös tärkeää, että järjestöt pääsisivät mahdollisimman pian mukaan jo käynnissä olevien, konkreettisten palveluketjujen suunnitteluun”, Huovinen totesi.

Lisäksi Huovinen toivoo avointa keskustelua kilpailutusten mielekkyydestä silloin, kun kyseessä on pieni, mutta vaativaa palvelua tarvitseva asiakasryhmä. Hankintalaki antaa mahdollisuuksia myös muunlaiselle sopimiselle, mutta näitä mahdollisuuksia ei vielä riittävästi hyödynnetä.

”Jos jokin järjestötoimija toteuttaa omalla alueellaan ainoana tiettyä palvelua, johon julkinen järjestäjätaho on tyytyväinen, pitäisi tarkkaan harkita, tarvitaanko aina kilpailutusta”, Huovinen sanoi.

Me kuljemme väkivallan kokijoiden rinnalla apuna ja tukena

Puheenjohtaja Aulalle esiteltiin yhdistyksen eri toimintoja. Turvakodin vastaava ohjaaja Pirkko Kangasniemi nosti esiin huolia, joista väkivaltaa kokeneet asiakkaat kertovat.

”Valitettavasti moni turvakodin asiakas kohtaa edelleen väkivallan vähättelyä tai sitten väkivaltaa ei tunnisteta ilmiöksi, joka vaikuttaa monin tavoin koko perheeseen. Kuitenkin väkivalta – varsinkin pitkään jatkunut väkivalta – johtaa usein siihen, ettei uhri pysty eikä uskalla puolustaa omia oikeuksiaan. Me täällä turvakodilla näemme tämän, koska kuljemme väkivallan kokijoiden rinnalla apuna ja tukena”, Kangasniemi kertoi.

Yhdistys lähetti kaikille Keskustan aluevaltuutetuille puheenjohtaja Aulan mukana luettavaksi yhdistyksen 75-vuotisjuhlajulkaisun.

Kiitos vielä Maria Kaisa, kun kävit vieraanamme!

Toiminnanjohtaja Susanna Huovinen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula tapasivat Liitukujan toimitalolla.

 

 

 

Pirkko Kangasniemi kertoi Maria Kaisa Aulalle muun muassa väkivaltaa kokeneisiin asiakkaisiin liittyvistä huolenaiheista.

 

Palvelupäällikkö Sirpalle hopeinen ansiomerkki!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry palkitsi henkilöstöpäivässään palvelupäällikkö Sirpa Savolaisen Ensi- ja turvakotien liiton myöntämällä hopeisella ansiomerkillä.

Merkin voivat saada työntekijät, jotka ovat olleet yhdistysten palveluksessa 10 vuoden ajan ja jotka ovat omalla työllään olleet auttamassa tukea tarvitsevia lapsia, perheitä ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia.

Sirpa on toiminut yhdistyksessä ennen palvelupäällikön tehtäväänsä ensikodin vastaavana sosiaalityöntekijänä. Hänet tunnetaan laajasta osaamisestaan ja asiantuntemuksestaan sekä tarmokkaasta suhtautumisestaan asioihin. Sirpa työskentelee kaikkien yhdistyksen yksiköiden kanssa sitoutuneesti ja toimii yksiköiden esihenkilöiden esimiehenä. Sirpa toimii myös yhdistyksen edustajana erilaisissa verkostoissa ja liiton piirissä tehtävässä yhteistyössä.

Yhdistyksen hallitus ja työntekijät onnittelevat Sirpaa lämpimästi! Kiitos tärkeästä työstäsi yhdistyksen ja sen asiakkaiden hyväksi!

Palvelupäällikkö Sirpa Savolainen sai hopeisen ansiomerkin Keski-Suomen ensi- ja turvakodin henkilöstöpäivässä.

Henkilöstöpäivässä kouluttauduttiin, keskusteltiin ja kehitettiin

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n henkilöstö kokoontui pitkän pandemiatauon jälkeen yhteiseen henkilöstöpäivään. Päivässä iloittiin siitä, että saadaan taas tavata työkavereita ja keskustella tärkeistä teemoista yhdessä.

Päivä alkoi puheenjohtaja Merja Närhin puheenvuorolla, jossa korostui osaavan henkilöstön arvostus, korkealaatuisen työmme merkitys ja yhdistyksen yhteistyö laajasti muiden toimijoiden kanssa.

Tämän jälkeen harjoiteltiin alkusammutusta Keski-Suomen pelastuslaitoksen taitavassa ohjauksessa. Nämä taidot ovat kansalaistaitoja, mutta tärkeitä myös yhdistyksen työtehtävissä.

Päivä jatkui kehittämisteemoilla, joista toinen oli Hyvän mielen työpaikka -prosessin aloitus yhdistyksessä. Yhdessä mietittiin, mitkä ovat sellaisia mielen hyvinvointiin liittyviä asioita, joihin pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Toinen teema oli yhdistyksen kansalaisjärjestötyö ja yhteisyyden kehittäminen koronakriisin jälkeen. Molemmissa teemoissa henkilöstöltä saatiin erinomaisia ideoita, joita viedään nyt jatkovalmistelussa eteenpäin.

Oli ilo viettää yhteinen päivä!

 

Susanna Huovinen mukaan sote-järjestöjen asiantuntijaryhmän työhön

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöjen sekä seurakuntien uuden asiantuntijaryhmän työ käynnistyy. Mukana työssä on myös Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Susanna Huovinen.

Laaja-alaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda järjestöjen ja seurakuntien näkökulmaa sekä osaamista valmistelun keskeisiin teemoihin kuten hyvinvointialueen strategiaan, yhtenäisten toimintamallien valmisteluun, avustuksiin, hyvinvointialueen järjestöyhteistyön sekä osallisuuden rakenteisiin.

“Meille järjestöille oli työvoitto saada uuden hyvinvointialueen rakenteeseen paikka myös sote- ja pelastusalan -järjestöjen edustajille. Edustamme paitsi asiakkaita ja työntekijöitä myös satoja keskisuomalaisia vapaaehtoisia, jotka antavat aikaansa yhdistysten ja järjestöjen kautta vaikeassa elämäntilanteessa oleville ihmisille. Järjestöjen osaaminen tuleekin ottaa hyötykäyttöön kaikilla hyvinvointialueilla”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä toimii valmistelun tukena vuoden 2022 ajan. Vuoden 2022 aikana arvioidaan tarve mahdolliselle pysyvämmälle yhteistyörakenteelle.

Ryhmän kokoonpano

 • Aapajärvi Tero, Jyväskylän Seudun Invalidit ry / Keski-Suomen cp-yhdistys
 • Ahonen Heli, Jyväskylän seurakunta
 • Astikainen Anne, Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
 • Hauvala Tuija, Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry
 • Huovinen Susanna, Keski-Suomen ensi ja turvakoti ry
 • Lehtoranta Petri, Keski-Suomen Liikunta ry
 • Liiri Kati, Psykiatrisen Kuntoutuksen Tuki ry
 • Liukko Aki, Vaajakosken baptistiseurakunta
 • Pigg Kristiina, Keski-Suomen Sydänpiiri Ry
 • Seppänen Kalle, Keski-Suomen Sopimuspalokunnat ry
 • Sivonen Tiina, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
 • Suojasalmi Jussi, Sovatek-säätiö
 • Turkkila Susanna, Keski-Suomen Näkövammaiset ry
 • Wilén Jari, Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry

Yhdistyksen vuosikokous on pidetty

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Merja Närhi. Hallituksen jäseninä jatkavat Hanna Hämäläinen, Jani Kokko, Aila Kruus, Meri Lumela, Jussi Maasola, Tuija Mäkinen ja Eila Tiainen. Uudeksi jäseneksi valittiin Marja-Liisa Tuikkanen.

Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen yhdistys sai vieraakseen avoimeen yleisötilaisuuteen THL:n kehittämispäällikkö Martta Octoberin, joka alusti koronakriisin vaikutuksista lähisuhdeväkivaltaan Suomessa.

“On hyvä, että lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta on olemassa näin runsaasti tutkittua tietoa, jonka pohjalta voidaan rakentaa oikea-aikaisia avun muotoja. Nyt tämä tieto tulee saada uusien hyvinvointialueiden päättäjille ja valmistelijoille, jotta uhreille, kokijoille ja tekijöille saadaan tarvittava tuki”, yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi sanoo.

Yhdistys kutsuu kaikki mukaan toimintaansa.

Jäsenmaksu henkilöjäsenille on vain 15 euroa vuodessa ja myös yhteisöt ovat tervetulleita jäseniksi 45 euron jäsenmaksulla/vuosi. Vapaaehtoisena toimimisen paikkoja on yhdistyksessä monenlaisia. Lue lisää http://ksetu.fi/haluatko-auttaa/tule-vapaaehtoiseksi/

 

Tervetuloa avoimeen yleisötilaisuuteen ti 26.4. klo 18!

Yleisötilaisuuden aiheena on koronakriisin vaikutukset lähisuhdeväkivaltaan Suomessa.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 26.4. klo 18 Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa.

Alustajana toimii Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kehittämispäällikkö Martta October.

Tilaisuuden järjestää Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

 

Haluaisitko päästä tekemään työtä turvakodissa?

Etsimme Äänekosken turvakotiin nykyisiä ja tulevia ammattilaisia tekemään kanssamme monipuolista ja mielenkiintoista työtä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden parissa. Töitä löytyy erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tarjolla on sekä keikkatyötä että eri pituisia työsuhteita, olipa vuorotyö tai pelkät yövuorot sinun juttusi. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan lisää toiveistasi ja mahdollisuuksistasi työskennellä meillä!

Turvakodin työhön kuuluu asiakkaiden turvakotipalvelun tarpeen arviointia, kriisityötä, psykososiaalista tukea sekä suunnitelmallista omaohjaajatyötä kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu arjen sujuvuudesta ja yhteisöllisyydestä vastaaminen sekä kodinhoidollisia tehtäviä. Meillä et jää asiakastyön asioiden kanssa yksin, vaan pääset pohtimaan niitä sekä työn arjessa että viikoittaisissa henkilöstöpalavereissa.

Turvakodin työtehtävissä edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) sekä hygieniapassia, rikostaustaotetta (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ja tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa. Lyhyempiin työsuhteisiin voimme huomioida myös alan opiskelijat. Monenlaisesta työkokemuksesta on tässä työssä hyötyä. Tärkeintä on, että Sinulla on avoin ja asiakaslähtöinen asenne. Työsuhteissa on koeaika.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille.

Joko kiinnostuit? Kysäise lisää tai laita suoraan hakemuksesi tulemaan!

Tiedustelut: vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä, p. 050 342 3420 tai minttu.lamsa@ksetu.fi

Hakemus ja CV: sähköpostitse osoitteeseen minttu.lamsa@ksetu.fi

Tervetuloa yhdistyksen jäseneksi!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry toivottaa kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan. Jäsenmaksumme on vain 15 euroa vuodessa.

Jäsenmaksulla saat Ensi- ja turvakotien liiton sähköisen Enska- lehden, jossa on paljon asiaa niin sote-ammattilaisille kuin asiasta kiinnostuneille. Oma yhdistyksemme kutsuu jäseniä vuosikokouksen lisäksi jäseniltoihin ja lähettää jäsenpostia. Pääset päättämään yhdistyksemme asioista vuosikokoukseen, tutustumaan läheltä tekemäämme työhön ja kuulemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä.

Tule siis mukaan tukemaan tärkeää työtämme – kaikki jäsenmaksutuotot ohjataan yhdistyksen asiakkaiden tueksi ja kansalaistoiminnan työhön.

Toivotamme sinut ja ystäväsi lämpimästi tervetulleiksi!

Liittyminen on helppoa: http://ksetu.fi/haluatko-auttaa/liity-jaseneksi/

Kuvassa yhdistyksen väki tekee talkoilla jäsenpostitusta. Tässä postituksessa jäsenemme saavat kutsun huhtikuussa olevaan vuosikokoukseen ja viime vuonna juhlitun 75-vuotistaipaleemme juhlajulkaisun.

Aktiivista vaikuttamistyötä

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tekee parhaillaan innokasta vaikuttamistyötä uuden Keski-Suomen hyvinvointialueen päättäjien suuntaan.

Yhdistys julkaisi viime vuonna 75-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi juhlajulkaisun, jossa kerrotaan yhdistyksen työstä ja esitellään toimintaamme monin eri tavoin.

Juhlajulkaisua on ollut mukava jakaa uusille päättäjille. Samalla on annettu mukaan myös Ensi- ja turvakotien liiton yhteiset aluevaalitavoitteet -esite. Kyllä näillä eväillä uusi päättäjä pääsee jo pitkälle.

Yhdistys julistautuu syrjintävapaaksi alueeksi

Yhdistyksemme liittyy lukuisten muiden toimijoiden, yritysten ja järjestöjen isoon joukkoon, ja julistautuu syrjintävapaaksi alueeksi. Päätimme julkistaa asian nyt rasisminvastaisella viikolla.

Kyseessä on kampanja, jolla pyritään saamaan vauhtia syrjinnän ja häirinnän vastaiseen työhön. Kampanjasta kertovat merkit laitetaan esille yhdistyksen tiloihin. Näin viestimme, että suhtaudumme syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Jokainen kampanjaan lähtevä taho tekee siitä omanlaisensa – tapoja on monia.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:ssä kampanja kytkeytyy laajempaan tänä vuonna käynnissä olevaan työhyvinvoinnin kokonaisuuteen. On kuitenkin myös tärkeä näkyvästi kertoa tiloissamme vieraileville, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että olemme mukana syrjinnän ja häirinnän vastaisessa työssä.

Vuoden 2022 rasismin vastaisen viikon pääviesti on: Tunnista, tiedosta ja toimi.

Esimerkiksi SPR:n sivuilta löytyy runsaasti erilaisia tapoja, joilla voi osoittaa sanovansa rasismille tiukasti EI! Näitä ovat mm. rasisminvastaiset toimintaohjeet ja niiden hyödyntäminen omassa toiminnassa, muiden haastaminen mukaan rasisminvastaiseen työhön sekä erilaiset materiaalit kouluille ja työpaikoille.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry haastaa oman jäsenistönsä, vapaaehtoisensa sekä muut ensi- ja turvakotiyhdistykset toimimaan rasismia ja syrjintää vastaan.

Pahinta ei ole pahojen teot, vaan hyvien hiljaisuus.
Martin Luther King

 

Kuvat: SPR