Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Ammattilaiset lasten
ja perheiden tukena

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on toiminut lähes 70 vuotta lasten ja perheiden tukena niin kansalaisjärjestönä kuin kuntien yhteistyökumppanina tarjoten kattavat ja monipuoliset lastensuojelupalvelut. Asiantuntijapalvelumme pohjaavat vankkaan kokemukseemme ja auditoituihin toimintamalleihimme.

Kattavat palvelumme on kehitetty pitkän historiamme kokemusten myötä. Uudistamme palveluitamme jatkuvasti kuuntelemalla herkällä korvalla asiakkainamme olevia lapsia ja perheitä.

Henkilökuntamme on koulutettua ja motivoitunutta, työryhmämme ovat pysyviä ja toimintamme selkeätä.  Olemme vuosien varrella onnistuneet rakentamaan erinomaiset yhteistyösuhteet niin kuntien, viranomaisten kuin muidenkin toimijoiden kanssa.

Väkivalta- ja kriisityöpalvelut

 • Turvakoti
  • Miestyö
  • Lapsityö
  • Naistyö
 • Keskusteluapu
 • Yksilö- tai perhetapaamiset
 • Kotiin tehtävä työ
 • Puhelinneuvonta

Turvakoti ympärivuorokautiseen avuntarpeeseen

Turvakotimme on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen on väkivallan tai sen uhan takia vaarallista. Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista tukea, apua ja turvaa.

Myös asiantuntevia avotyöpalveluita

Ympärivuorokautisen hoidon lisäksi autamme väkivallan ja perhekriisin keskellä ja tuemme kriisistä selviytymisessä myös kotikäyntien, puhelinneuvonnan, keskusteluavun ja yksilö-, pari- ja perhetapaamisten muodossa. Väkivallan avotyöhön erikoistuneet ja koulutetut ohjaajamme toimivat saumattomassa yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa.

Väkivalta- ja kriisityöpalveluiden laajemmat kuvaukset löydät täältä.

Vaativa vauvaperhetyö

 • Ensikoti
 • Baby Blues
  • Doula-toiminta (synnytystukihenkilö)
  • Ryhmätoiminta
  • Vierailut mm. perhekerhoissa
 • Aino
 • Keskusteluapu
 • Yksilö- tai perhetapaamiset
 • Kotiin tehtävä työ
 • Puhelinneuvonta

Ensikoti auttaa vauvaperheitä ympäri vuorokauden

Ensikotityö on ympärivuorokautista vauvaperheiden kanssa tehtävää lastensuojelutyötä. Asiakas voi tulla ensikotiin jo odotusaikana valmistautumaan vauvan syntymään. Ensikodissa tuetaan vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta, vanhemmuutta ja selviytymistä vauvan hoitoon ja vauvaperheen arkeen liittyvissä vaatimuksissa.

Löydät Ensikotitoiminnan laajemman kuvauksen täältä.

Baby Blues nopea apu vauvaperheille 

Baby Blues -toiminta tarjoaa tukea ja ohjausta vauvan, väsymyskierteessä olevan perheen sekä alavireisen tai masentuneen äidin auttamiseksi. Baby Blues on raha-automaattiyhdistyksen tukemaa, helposti tavoitettavaa avopalvelua, joka antaa perheille nopean tuen.

Lue Baby Bluesista lisää täältä.

Aino tukee päihdeongelmaisia
odottavia äitejä ja pikkulapsiperheitä

Avopalveluyksikkö Aino on osa Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka on kehitetty päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille, joissa on alle 3-vuotias lapsi. Yksikössä tehtävä työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kuntouttavaa työtä, joka toteutetaan työparityöskentelynä. Toiminta sisältää ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa ja kotiin tehtävää työtä.

Lue lisää Ainosta täältä.

Vanhemmuuden tuen yksikkö

 • Eroneuvo
 • Tapaamispaikkatoiminta
 • Avohuollon perhetyö
 • Baby Blues
  • Doula-toiminta (synnytystukihenkilö)
  • Ryhmätoiminta
  • Vierailut mm. perhekerhoissa
 • Keskusteluapu
 • Yksilö- tai perhetapaamiset
 • Kotiin tehtävä työ
 • Puhelinneuvonta

Eroneuvo tukee perheiden lisäksi lähipiiriä

Erotilanteeseen on tarjolla maksutonta tukea Eroneuvo-tilaisuuksista. Eroneuvossa vanhemmat kuulevat eron vaikutuksista niin omaan kuin lapsen elämään ja siten he voivat paremmin huomioida lapsen näkökulman eroon liittyvissä asioissa. Eroneuvo-tilaisuudet ovat tarkoitettu kaikille eronneille tai eroa vasta pohtiville vanhemmille sekä eroperheiden sukulaisille ja ystäville.

Lue lisää Eroneuvosta täältä.

Turvallinen paikka tavata

Tapaamispaikkatoiminta antaa mahdollisuuden lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvalliseen tapaamiseen. Valvotut tapaamiset perustuvat sosiaaliviranomaisten tai oikeuden päätöksiin, ja niillä halutaan turvata tapaamisen sujuminen lapsen edun mukaisesti. Tapaamispaikkatoiminnan tavoitteena on lapsen kehityksen ja vanhemmuuden vahvistaminen.

Tapaamispaikasta löydät lisää tietoa täältä.

Avohuollon perhetyö tukee kotona

Avohuollon perhetyö on ammatillista, pitkäkestoista ja tiivistä tukea asiakasperheen kotona. Työn tarkoituksena on tukea lastensuojelun asiakkaina olevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään selviytymään arjesta. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta ja perheenjäsenten keinoja löytää omia voimavaroja. Perhetyössä työskennellään lastensuojelun asiakkaina olevien lasten, heidän perheidensä ja verkostojen kanssa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Avohuollon perhetyö -palvelustamme saat lisätietoa täältä.

Baby Blues -toiminnasta nopea apu vauvaperheille 

Baby Blues –toiminta tarjoaa tukea ja ohjausta vaikeahoitoisen vauvan, väsymyskierteessä olevan perheen sekä alavireisen tai masentuneen äidin auttamiseksi. Baby Blues on raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa, maksutonta matalan kynnyksen avopalvelua, joka antaa nopean tuen vauvanhoidon ja vanhemmuuden pulmatilanteissa.

Lue Baby Bluesista lisää täältä.

Ympärivuorokautisen hoidon lisäksi autamme myös kotikäyntien, puhelinneuvonnan, keskusteluavun ja yksilö-, pari- ja perhetapaamisten muodossa. Järjestölähtöinen avopalvelu on yksi toimintamme kulmakivistä.

Kansalaistoiminta

 • Kansalaistoiminnan/vapaaehtoistyön koordinointi
 • Keskusteluapu
 • Baby Blues
  • Doula-toiminta (synnytystukihenkilö)
  • Ryhmätoiminta
  • Vierailut mm. perhekerhoissa
 • Eroneuvo
 • Puhelinneuvonta

Yhdistyksellämme on vuosikymmenien kokemus kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistyön organisoimisesta. Voittoa tuottamattomana ja yleishyödyllisenä järjestönä toimintamme yksi keskeinen voimavara ovat aktiiviset ja lastensuojelusta kiinnostuneet kansalaiset. Heidän tuellaan omat lastensuojelutyön ammattilaisemme pystyvät tarjoamaan lapsille ja perheille korkeatasoista ja asiakkaan näkökulmasta oikeanlaista palvelua.

Baby Blues -toiminnasta nopea apu vauvaperheille 

Baby Blues -toiminta tarjoaa tukea ja ohjausta vaikeahoitoisen vauvan, väsymyskierteessä olevan perheen sekä alavireisen tai masentuneen äidin auttamiseksi. Baby Blues on raha-automaattiyhdistyksen tukemaa, maksutonta matalan kynnyksen avopalvelua, joka antaa perheille nopean.

Lue Baby Bluesista lisää täältä.

Eroneuvo tukee perheiden lisäksi lähipiiriä

Erotilanteeseen on tarjolla maksutonta tukea Eroneuvo-tilaisuuksista. Eroneuvossa vanhemmat kuulevat eron vaikutuksista niin omaan kuin lapsen elämään ja siten he voivat paremmin huomioida lapsen näkökulman eroon liittyvissä asioissa. Eroneuvo-tilaisuudet ovat tarkoitettu kaikille eronneille tai eroa vasta pohtiville vanhemmille sekä eroperheiden sukulaisille ja ystäville.

Lue lisää Eroneuvosta täältä.

Erityisosaaminen

Olemme lastensuojelun laaja-alaisia ammattilaisia, joilla on myös hyvin syvälle ulottuvaa lastensuojelun erityisosaamista. Esimerkkejä erityisosaamisestamme ovat mm.

 • Vaativa vauvatyö
 • Lähisuhdeväkivaltatyö
 • Vauvalähtöinen päihdekuntoutus
 • ADHD-coaching
 • Vanhemmuuden arviointi
 • Tapaamispaikkatoiminta

Kysy lisää erityisosaamisestamme:

Eija Paloheimo
Puh. 040 769 1786
eija.paloheimo@ksetu.fi