Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Taika on turvallinen tapaamispaikka lapselle
ja etävanhemmalle

 

Tapaamiset mahdollistavat lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen yhteydenpidon. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja rakentaa lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta, tukea tapaajan vanhemmuutta ja suojella lapsuutta. Toiminnan lähtökohtana on aina lapsen etu.

Tarve valvotuille tai tuetuille tapaamisille voi syntyä esimerkiksi silloin, kun on herännyt huolta vanhemman päihteiden käytöstä tai mielenterveysongelmista tai lapseen kohdistuneesta kaltoinkohtelusta. Myös lapsen hoitamisessa tai vuorovaikutukseen tarvittava tuki tai vanhempien väliset ristiriidat saattavat johtaa tilanteeseen, jolloin tarvitaan turvallinen ja ammattilaisten järjestämä tapaamisympäristö.

Tapaamiset järjestetään yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa sopien.  Järjestämme tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja, joissa työntekijämme on mukana tai tarvittaessa saatavilla perheen tueksi.

Usein lapset jännittävät ensimmäisiä tapaamisia. Lapsen kannalta on tärkeää, että lähivanhempi/sijaisvanhempi ja tapaajavanhempi ottavat huomioon lapsen tarpeet ja toiveet tapaamisiin liittyen. Ennen ensimmäistä tapaamista järjestetään aloitusneuvottelu kaikkien osapuolten kanssa. Lapsille myös järjestetään mahdollisuus tutustua tapaamispaikkaan etukäteen.

Järjestämme tapaamisia pääsääntöisesti arkipäivinä ja lauantaisin. Tapaamisten kesto sovitaan aina yksilöllisesti. Esimerkiksi valvottu tapaaminen voi olla 1-3 tuntia ja tuettu 2-6 tuntia. Tapaamiset voidaan järjestää myös siten, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan tapaamistilanteissa.

Tarjoamme tapaamispaikkapalvelun lisäksi mahdollisuuden yksilö- ja parikeskusteluihin. Tavoitteena on tarkastella tilannetta lapsen näkökulmasta ja lisätä vanhempien välistä luottamusta ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Yksilö – ja parikeskusteluista sovitaan aina erikseen esimerkiksi aloitusneuvottelussa. Tarvittaessa järjestämme vanhemmuuden tukityöskentelyä myös sellaisille perheille, jotka eivät ole tapaamispaikan asiakkaana.

Tarjoamme puolueettoman ja turvallisen paikan lapsen ja vanhemman tapaamiselle.

Tapaamispaikka Taikan palveluihin myöntää maksusitoumuksen kunnan sosiaalityöntekijä tai lastenvalvoja. Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Jos olet epävarma, miten edetä, voit kysyä meiltä – neuvomme mielellämme.

Yhteystiedot löydät täältä.

Eroneuvosta apua eron ja vanhemmuuden pohdintoihin

Pohdituttaako ero, erosta selviytyminen tai eron jälkeinen vanhemmuus? Keski-Suomen ensi- ja turvakoti tarjoaa sinulle ja teille tukea, jotta pystytte tekemään lapsen kannalta hyviä ratkaisuja. Lapsen kannalta on tärkeätä ettei kumpikaan vanhempi joudu luopumaan vanhemmuudesta.

Erokriisin keskellä on myös hyvä pystyä erottamaan parisuhteen päättymiseen liittyvät tunteet vanhemmuuden jatkumisesta. Vanhempien toimiva keskinäinen yhteistyö lapsen asioissa on merkittävä lasta eron kielteisiltä vaikutuksilta suojaava tekijä.

Tule maksuttomiin Eroneuvo-tilaisuuksiimme, joissa kuulette eron vaikutuksista niin omaan kuin lapsenne elämään ja siten voitte paremmin ottaa lapsen näkökulman huomioon. Eroneuvo-tilaisuus tarjoaa lisäksi mahdollisuuden puhua mieltäsi askarruttavaisista asioista.

Ammattilaistemme lisäksi paikalla on vertaistukijoita, jotka ovat itse eronneita vanhempia ja saaneet tehtäväänsä vapaaehtoistyöntekijän koulutuksen. Vapaaehtoisillamme on omakohtaista kokemusta eron läpikäymisestä sekä vanhemmuudesta eron jälkeen. Vertaistuki voi avata uusia näkökulmia ja luoda uskoa tulevaisuuteen.

Eroneuvo-tilaisuudet on tarkoitettu kaikille eronneille tai eroa vasta pohtiville vanhemmille sekä eroperheiden sukulaisille ja ystäville, sillä ero koskettaa myös perheen läpipiiriä.

Tilaisuudessa ei esittäydytä nimillä, siellä voi vain kuunnella, eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Voit käydä tilaisuuksissamme yhden tai useamman kerran oman tarpeesi mukaisesti. Tilaisuuksia järjestetään monella paikkakunnalla, ja voit osallistua mihin tilaisuuteen tahansa. Löydät täältä tietoa, missä kaikkialla tilaisuuksia järjestetään. Työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Avohuollon perhetyö
auttaa kotona

Joskus on aika ottaa tukea vastaan. Perhetyömme ja ammatillinen tukihenkilötoimintamme on ammatillista, suunnitelmallista (ja vahvaa) lastensuojelullista tukea perheelle. Perhetyön tavoitteena on turvata suotuisat olosuhteet eri- ikäisten lasten kasvulle ja kehitykselle. Työskentelyllä tuemme vanhemmuutta ja vahvistamme perheen omia keinoja lapsiperheen arjessa selviytymisessä. Tulemme kotiin ja autamme kaikkia perheenjäseniä  omien voimavarojen tunnistamisessa ja arjessa selviytymisessä.

Avohuollon perhetyö tarjoaa perheellenne konkreettista apua kotona, mutta myös auttaa keskustellen niistä asioista, jotka pohdituttavat perheessänne. Tuemme sekä vanhempien että koko perheen keinoja löytää omia voimavaroja.

Maahanmuuttajaperheissä huomioimme asiakasperheiden monikulttuurisen taustan ja kunkin perheen erityistarpeet sekä tuemme kotouttamistyössä.

Työntekijämme ovatkoulutukseltaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia.  Teemme työtä tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, sillä perhetyömme perustuu perheen, lastensuojelun ja perhetyön yhteiseen sopimukseen. Perhetyömme juuret ovat ensi- ja turvakotien liiton Alvari-perhetyössä®.

Älä enää jää yksin – etsimme yhdessä ratkaisu perheenne huolenaiheisiin. Kerromme mielellämme lisää perhetyöstämme.

Yhteystiedot löydät täältä.