Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

 Ensikodissa valmistaudutaan uuteen elämään

Ensikodissa tuemme perheitä vanhemmuuteen ja elämänhallintaan. Se on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea. Autamme vahvistamaan vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä varmistamme vauvan turvallisen hoidon.

Ensikodissa tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää suhdetta ja opetellaan arkielämästä ja vauvanhoidosta selviytymistä kädestä pitäen. Otamme huomioon, että jokainen vauva on erityinen, ja työntekijämme elävät rinnallanne vauvaperheen arkea. Sinulle ja lapsellesi nimetään oma työntekijä. Ensikodista lähdettyäänkin voitte saada meiltä vielä tukea itsenäiseen elämään.

Hoidon maksamisesta on tehtävä sopimus asuinkunnan sosiaaliviraston kanssa. Kysy meiltä lisää ensikotiin hakeutumisesta: puh. 050 323 1034 tai ohjaajat.ensikoti@ksetu.fi.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin Ensikodissa on tilat yhdeksälle perheelle. Perheillä on omat makuuhuoneet kylpyhuoneineen. Oleskelutila ja keittiö ovat yhteisiä muiden perheiden kanssa. Ensikodissa asiakkaat saavat aamupalan ja lounaan. Muista perheen aterioista ja vauvan ruuista asiakkaat vastaavat itse.

Järjestölähtöinen avopalvelu

Järjestölähtöinen avopalvelu on asiakkaalle maksutonta ja matalan kynnyksen periaatteella toimivaa.

* Baby Blues -toiminta tukee vanhempia jo raskausaikana

Mietityttääkö oma tai puolison jaksaminen? Tunnetko itsesi väsyneeksi, alavireiseksi tai uupuneeksi? Yllättivätkö vauvan yö heräilyt, itkuisuus tai sitovuus?

Baby Blues -työntekijä auttaa sinua ja perhettäsi, kun

 • tarvitset tukea vauvan vuorokausirytmin löytymisessä
 • sinulla on alavireisyyttä, jaksamattomuutta, masennusta tai kun
 • olet raskaana ja tarvitset tukea odotukseen ja/tai synnytykseen.

Baby Blues -toiminta on maksutonta, helposti tavoitettavaa, vauvalähtöistä keskustelutukea, jonka tarkoituksena on edesauttaa vanhempien jaksamista, uupumuksesta tai masennuksesta toipumista sekä vauvan univalverytmin löytymistä.  Baby Blues -työntekijään voi ottaa yhteyttä jo raskausaikana.

Baby Blues -toimintamuotoja ovat:

 • Keskustelutuki
 • Yksilö- ja perhetapaamiset
 • Kotiin tehtävä työ
 • Perhekerhovierailut
 • Ryhmätoiminta
 • Doula-toiminnan koordinointi
 • Puhelinneuvonta

Mikäli puhelinneuvonta, koti- tai yksilökäynnit eivät tuo apua perheenne väsymiskierteeseen, teillä on mahdollisuus viiden vuorokauden uni-valverytmitysjaksoon ensi- tai turvakodin tiloissa. Uni-valverytmitysjaksolle tarvitaan oman kunnan sosiaalitoimen maksusitoumus.

* Vapaaehtoisdoula-toiminta

Baby Blues -työntekijä välittää vauvaa odottaville perheille vapaaehtoisdoulia. Doulat ovat Keski-Suomen ensi- ja turvakodin haastattelemia ja perehdyttämiä vapaaehtoisia, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Vapaaehtoisdoula on synnyttäjän tukena sovitusti muutaman kerran ennen synnytystä, synnytyksessä ja sen jälkeenkin. Vapaaehtoisdoula-toiminta on maksutonta. Jos koet tarvitsevasi vapaaehtoisdoulan tukea vauvan odotukseen ja synnytykseen, ota yhteyttä:

* Ero Lapsiperheessä

Toiminnalla tuetaan eroa pohtivia ja eronneita matalalla kynnyksellä. Ero lapsiperheessä -illoissa on mukana työntekijä sekä koulutettu eroneuvo-vapaaehtoinen. Toiminnan keskiössä on lapsi.  Tilaisuudet ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen ja tilaisuuteen voi tulla nimettömänä.

* Yhden vahnemman perheiden tuki

Yhden vanhemman perheiden tuki on Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uusin työmuoto. Tavoitteena on tukea yhden vanhemman perheiden arjessa jaksamista ja vanhemmuutta sekä ennaltaehkäistä vanhemman kuormittumista. Keinoina ovat sosiaalinen ja emotionaalinen tuki, ammatillisesti ohjattu vertaistoiminta ja yksilöllinen palveluohjaus sekä avoin kahvila- ja lapsiparkkitoiminta.

Yhteystiedot löydät täältä.

Aino auttaa päihteettömään vanhemmuteen

Avopalveluyksikkö Aino tukee päihteitä käyttäviä raskaana olevia naisia ja alle kolmevuotiaiden lasten perheitä. Tuemme päihteitä käyttäviä äitejä ja heidän perheitään

 • vanhemmuuteen valmistautumisessa,
 • päihteistä luopumisessa,
 • äidin, isän ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa sekä
 • turvallisen vauvaperheen arjen ja rytmin luomisessa.

Meidän tehtävämme on tukea sinun ja puolisosi päihteetöntä arjessa selviytymistä, silloin kun teille on tulossa perheenlisäystä tai teillä on pieni lapsi.

Odottaville äideille järjestämme ryhmätoimintaa sekä yksilö- ja parikeskusteluita. Vauva- ja pikkulapsiperheille tarjoamme avokuntoutusta, johon sisältyy ryhmätoimintaa ja kotiin tehtävää työtä. Äidin, isän ja lapsen välistä vuorovaikutusta tuemme toiminnallisin menetelmin ja keskustelujen avulla.  Ryhmätapaamisissa perheet saavat vertaistukea toisiltaan.

Teemme yhteistyötä myös muiden hoitotahojen ja lähiverkostojesi kanssa. Tarkoituksenamme on tukea vanhemmuuttasi yhtä aikaa päihdekuntoutuksen kanssa.

Kaikilla pitää olla mahdollisuus saada tukea vauvan odotusaikana ja syntymän jälkeen pelkäämättä syyllistämistä, leimaamista tai moralisointia. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää toiminnastamme ja voimme miettiä sinulle sopivaa tukea.

Yhteystiedot löydät täältä.