Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Avopalveluyksikkö Aino

Avopalveluyksikkö Aino on osa Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka on kehitetty päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja alle kolmevuotiaiden lasten perheille.

Toiminnan tavoitteena on:

  • Ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita tukemalla
    äidin päihteettömyyttä raskausaikana
  • Vahvistaa vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta
    ja vanhemmuutta perheissä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma
  • Tukea perheen päihteetöntä arjessa selviytymistä

Raskaana oleville naisille tarjotaan etsivän työn tukea. Etsivä työ on odottavan äidin ja lähiomaisten kanssa työskentelyn lisäksi joustavaa viranomais- ja verkostoyhteistyötä. Raskausaika on naisen ja miehen valmistautumista vanhemmuuteen. Tavoitteena on saada äidit luopumaan päihteistä raskauden ajaksi ja näin tehdä ennaltaehkäisevää työtä päihteiden aiheuttamien sikiövaurioiden välttämiseksi. Odottaville äideille järjestetään vertaisryhmätoimintaa ja yksilö- ja parikeskusteluita.

Vauva- ja pikkulapsiperheille tarjotaan avokuntoutusta, johon sisältyy ryhmätoimintaa ja kotiin tehtävää työtä. Äidin, isän ja lapsen välistä vuorovaikutusta tuetaan toiminnallisin menetelmin ja keskustelujen avulla.  Kotiin tehtävä työ on osa Ainon perhekuntoutusta. Kuntoutus sisältää päihdeseulat tai alkometripuhallutuksen. Ryhmätoiminnassa asiakas saa ammatillisen kuntouttavan työskentelyn rinnalla vertaistuen kokemuksen.

Kuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukea, josta sovitaan yhdessä perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden hoitotahojen ja perheiden lähiverkoston kanssa.  Ainossa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Vauvaperheiden päihdekuntoutusta on tehty Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n avopalveluyksikkö Ainossa yli 10 vuotta. Tulokset ovat hyviä, sillä suurin osa vanhemmista kuntoutuu hyvin.

Avopalvelu Aino tarjoaa myös ammatillista koulutus- ja konsultaatiopalvelua sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.