Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Lähisuhdeväkivaltatyön palvelut

Lähisuhdeväkivaltatyö on avopalvelua. Se tarjoaa asiakkaille paikan, missä lähisuhde- ja perheväkivallasta tai sen uhasta voi puhua turvallisesti. Palveluun voivat hakeutua myös asiakkaat, jotka ovat huolissaan omasta väkivaltaisesta tai uhkaavasta käyttäytymisestä läheisiään kohtaan. Lähisuhdeväkivaltatyön asiakkaaksi voi hakeutua itse, ohjautua muista palveluista tai se voi olla jatkoa turvakotijaksolle.

Palvelun keskeisenä tavoitteena on lisätä perheen turvallisuutta, antaa tietoa väkivallan eri muodoista ja katkaista väkivallan kierre. Työskentely perheen kanssa voi sisältää yksilötyötä, parikeskusteluja, perhe- tai lapsi-vanhempi tapaamisia. Asiakkaiden kanssa laaditaan yksilö- ja perhekohtaiset tavoitteet sekä suunnitelmat työskentelylle. Työskentelyn suunnittelussa huomioidaan aina perheenjäsenten turvallisuus ja työskentelytavat valitaan sen mukaan. Työntekijät tekevät yhteistyötä asiakkaan läheisten ja yhteistyötahojen kanssa.

Työskentelyssä lapsiperheiden kanssa nostetaan esiin lapsen näkökulma ja tuetaan vanhemmuutta. Lasten kanssa työskentelyssä korostuu leikki ja perheen tilanteen käsittely leikin kautta. Asiakkaita tuetaan tarvittaessa käytännön asioiden hoitamisessa esimerkiksi lähestymiskiellon ja rikosilmoituksen tekemisessä.   Palvelu sisältää ryhmätoimintaa kaikille lähisuhdeväkivallan eri osapuolille. Asiakkaat voivat osallistua ryhmiin yksilötyöskentelyn jälkeen.

STEA:n myöntämällä avustuksella pystymme tarjoamaan kaikille asiakkaille viisi ensimmäistä käyntikertaa maksuttomina. Tämän jälkeen työskentelyn jatkuminen on mahdollista, jos kunnan sosiaalityöntekijä arvioi palvelun vastaavan asiakkaan tai asiakasperheen tuen tarpeeseen ja myöntää palveluun maksusitoumuksen. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta.

Toiminta tapahtuu Kuokkalassa osoitteessa Polttolinja 1 (liikekeskuksen 2. kerros), lahisuhdevakivaltatyo@ksetu.fi