Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Baby blues -toiminta

Baby Blues-toiminta tarjoaa tukea ja ohjausta, kun raskaus tai vauvan syntymä aiheuttavat mielialassa muutoksia, jotka huolestuttavat tai yllättävät. Tukea ja ohjausta annetaan myös silloin, kun vauva valvottaa tai on itkuinen. Baby Blues on raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa, maksutonta, helposti tavoitettavaa avopalvelua, joka antaa perheille nopean tuen.

Baby Blues-työntekijä ohjaa ja tukee, kun

  • Perheessä on jaksamattomuutta, uupumusta, masennusta
  • Tarvitaan tukea lapsen päivä- ja yörytmin löytymiseen
  • Raskaana oleva tarvitsee tukea vauvan odotukseen ja synnytykseen

Toimintamuodot

  • Keskustelutuki
  • Yksilö- ja perhetapaamiset
  • Kotiin tehtävä työ
  • Perhekerhovierailut
  • Ryhmätoiminta
  • Doula-toiminnan koordinointi
  • Puhelinneuvonta

Mikäli puhelinneuvonta, kotikäynnit tai yksilötapaamiset eivät tuo apua perheen väsymiskierteeseen, perheellä on mahdollisuus viiden vuorokauden uni-valverytmitysjaksoon ensi- tai turvakodin tiloissa. Uni-valverytmitysjaksolle tarvitaan oman kunnan sosiaalitoimen maksusitoumus.