Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Perhetyö

 

Avohuollon perhetyö

Perhetyö on ammatillista lastensuojelutyötä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja heidän perheilleen. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja.  Perhetyö on yhdessä toimimista ja vuorovaikutusta perheen ja sen eri verkostojen kanssa. Työ on suunnitelmallista ja siihen kuuluu perheen kotona tehtävä työ, eri menetelmät, sosiaalinen kuntoutus ja arviointi.

Maahanmuuttajien perhetyö

Maahanmuuttajien perhetyö on lastensuojelun perhetyötä niissä maahanmuuttajaperheissä, joissa on lastensuojelullista huolta tai jos perhe tarvitsee tukea kotoutumisessa. Perhetyössä huomioidaan asiakasperheiden monikulttuurinen tausta ja kunkin perheen erityistarpeet. Erityisen tärkeää on vanhempien kanssa työskenteleminen ja vanhemmuuden tukeminen uudessa kulttuurissa. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajaperheiden kotoutumista, vanhemmuuden vahvistumista ja voimavarojen löytymistä.

Avohuollon perhetyöstä ja maahanmuuttajien perhetyöstä tehdään kirjallinen, lapsikohtainen palvelusopimus ja työskentelylle sovitaan tavoitteet yhteistyössä perheenjäsenten, maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijän tai avohuollon sosiaalityöntekijän ja perhetyön kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tavoitteellista, yksilöllistä tukea ja arjen ohjausta. Toiminnan avulla tuetaan asiakkaan arjen hallintaa. Lähtökohtana on kunkin asiakkaan yksilöllisen tuen tarve. Asiakkaan kanssa työskentelyn lisäksi ammatillinen tukihenkilötoiminta on työskentelyä koko perheen ja lähiverkoston kanssa.

Ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta tehdään kirjallinen, lapsikohtainen palvelusopimus ja työskentelylle sovitaan tavoitteet yhteistyössä perheenjäsenten, avohuollon sosiaalityöntekijän ja työntekijän kanssa.

Työmme lähtökohdat: 

* Lasten näkökulman esille tuominen * Rohkea ja avoin keskustelu * Kunnioittava kohtaaminen * Rinnalla kulkeminen * Toiminnallisuus, osallisuus ja voimavarakeskeisyys

Jokaisella perhetyöntekijällämme on soveltuva ammattikorkeakoulutasoinen pätevyys ja monipuolista kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä. Perhetyön tiimillämme on erityisosaamista traumoihin, väkivaltatyöhön, vauvaperheisiin, neuropsykiatrisiin oireisiin ja monikulttuurityöhön liittyen.

KYSY LISÄÄ!

Perhetyön koordinaattori
Jyrki Nissinen 050 5620 444