Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Turvakoti

Turvakotimme on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen on väkivallan tai sen uhan takia vaarallista. Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista tukea, apua ja turvaa. Turvakotityössä otetaan huomioon erityisesti lapsen näkökulma.

Lapselle tarjotaan turvallinen ja kodinomainen paikka. Lapselle nimetään oma työntekijä, joka käy hänen kanssaan läpi tämän kokemuksia ja tunteita sekä antaa tietoa väkivallasta ja lapsen oikeuksista. Lapsen kokemukset ja tarpeet tehdään näkyviksi molemmille vanhemmille ja hänen suhdettaan vanhempiinsa tuetaan silloin, kun se on mahdollista.

Väkivallan kokijalle nimetään oma työntekijä, jonka kanssa on mahdollisuus päivittäisiin keskusteluihin. Asiakkaalle annetaan tietoa väkivallan eri muodoista ja väkivallasta traumaattisena kokemuksena sekä tuetaan lasten hoidossa, käytännön asioiden kanssa ja arjen askareissa.