Auditointi synnytti merkityksellisiä keskusteluja

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnassa yhdistysten työtä auditoidaan säännöllisesti. Auditoinnissa käydään läpi toimintaa, palautetta ja kokemuksia työlle asetettujen laatukriteerien kautta. Tänään auditoimme lähisuhdeväkivaltatyötä.

Auditoinnissa oli mukana työtä meillä tekevä kolmen hengen tehotiimi, heidän esimiehenään toimiva palvelupäällikkö, yhdistyksen varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Auditoijina toimivat liiton perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kehittämispäällikkö ja asiantuntija. Vertaisauditoijat tulivat Pääkaupunkiseudun turvakoti ry:n avopalveluista sekä Vantaan turvakotiyhdistyksestä. Mukana oli myös kaksi asiakasta sekä edustajat Jyväskylän kaupungilta.

“Päivä oli hyvin tiivis ja erittäin mielenkiintoinen. Kävimme avointa keskustelua työn sisällöstä, sen tekemisen tavoista, asiakkaiden kokemuksista ja yhteistyökumppanien palautteesta. Tuntui hienolta, että rautaisten ammattilaistemme tekemää työtä arvostettiin kovasti. Keskinäinen keskustelu toi esiin myös uusia ideoita. Saamme päivästä vielä tarkemman raportin, jonka tuloksia hyödynnämme työssämme”, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

“Lämmin kiitos vielä kaikille osallistujille ja erityisesti mukana olleille asiakkaille. Puheenvuoronne olivat koskettavia ja tärkeitä! Iso kiitos myös yhdistyksemme lähisuhdeväkivaltatyön tiimille ja esimiehelle hyvin valmistellusta päivästä sekä hienosta oman tärkeän työnne kuvauksesta.”

 

 

 

 

 

Kuvassa vasemmalta Kristiina Väänänen (Vantaan turvakoti ry), Pia Suutari ja Jyrki Nissinen (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry), Tiina Muukkonen (Ensi- ja turvakotien liitto), Aila Kruus (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry), Ansa Leinonen (Jyväskylän kaupunki), Riikka Taipale (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry), Johanna Matikka (Ensi- ja turvakotien liitto), Seija Kilpinen (Pääkaupungin turvakoti ry) sekä Sirpa Savolainen (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry).