Tänään juhlitaan Lapsen oikeuksien päivää!

Osallistumme tänään kansainvälisen Lapsen oikeuksien päivän juhlintaan. Vuosittain 20.11. vietettävä päivä nostaa esiin Lapsen oikeuksien sopimusta ja sen toteutumista. Tänä vuonna teemana on lapsen oikeus tulevaisuuteen.

Viime vuonna Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry oli Lapsen oikeuksien päivänä – ja osana uuden toimitalon juhlasyksyä – Jyväskylän keskustassa kauppakeskus Forumissa teemalla Vauvana elämä alkaa. Kerroimme työstämme, haastattelimme työntekijöitämme ja vierailijoita lapsen oikeuksien merkityksestä.

“Tänä vuonna jalkautuminen toreille ja turuille ei koronan takia onnistu, mutta yhtä innokkaasti haluamme nostaa esiin Lapsen oikeuksien sopimusta ja sen velvoitteita”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen toteaa.

Kuunnellaan ja rohkaistaan unelmoimaan

Lasten oikeuksista ja lasten oikeudesta tulevaisuuteen on tärkeää puhua juuri nyt, kun korona on tuonut huolta ja jopa pelkoa monien lasten elämään. Ymmärrettävät toimet pandemian hillitsemiseksi ovat vaikuttaneet myös lasten oikeuksien toteutumiseen. Moni lapsi ja nuori on nyt enemmän huolissaan omasta tilanteestaan kuin ennen koronaa. Myös yksinäisyys on kyselyiden mukaan lisääntynyt. Tutkimuksia ovat toteuttaneet esimerkiksi Lasten ja nuorten säätiö sekä Itla.

“Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön keväällä tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että osalle lapsista keväällä tapahtunut koulujen siirtyminen etätyöhön, perheiden vaikeutuneet tilanteet sekä kaverikontaktien vähentyminen vaikuttivat kielteisesti elämään. Myös Ensi- ja turvakotien liiton tilastot kertovat selkeästä kasvusta esimerkiksi lähisuhdeväkivaltatyön chat-palveluissa. Nyt on tärkeää, että kaikki lasten läheiset ja lasten kanssa työskentelevät muistavat kuunnella lapsia ja nuoria ja rohkaista heitä unelmoimaan. Lapsella on oikeus löytää meidän aikuisten tuella oma lahjakkuutensa”, Huovinen korostaa.

Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia

Lapsen oikeuksien viikko ja Lapsen oikeuksien päivä tarjoavat mahdollisuuden kaikille toimijoille tarkastella, miten lapsen oikeudet omissa prosesseissa toteutuvat. Lasten mielipiteiden aktiivisessa kysymisessä ja lasten osallisuudessa on aina parannettavaa. Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia.

Liput liehumaan Lapsen oikeuksien päivän ja lasten unelmien puolesta 20.11.2020!