Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeuskysymys

Yhdistyksemme hallituksen jäsen ja liittokokousedustajamme Jani Kokko puhui viime viikolla naisiin kohdistuvasta väkivallasta Euroopan neuvoston Kunta- ja aluehallintokongressin kokouksessa.

Puheenvuorossaan Jani Kokko totesi olevansa syvästi pettynyt ja huolissaan, kun Turkki on vetäytynyt niin sanotusta Istanbulin sopimuksesta. Kyseinen sopimus velvoittaa sen allekirjoittaneita Euroopan neuvoston jäsenmaita toimimaan aktiivisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

“Tämä ei ole vain naiskysymys, vaan tämä on ihmisoikeuskysymys”, Kokko korosti.

Kokko kertoo kokeneensa tärkeäksi nostaa asia esiin, koska hän aktiivisesti mukana sekä liiton että yhdistyksemme työssä. Istanbulin sopimus on tärkeä myös Suomelle, ja meilläkin riittää vielä työtä velvoitteiden täyttämiseksi.

“On hämmentävää, että sitten Euroopan neuvoston perustamisen 1947, tämä on vasta toinen kerta, kun jäsenmaa vetäytyy kansainvälisestä sopimuksesta”, Kokko ihmettelee.

Niin Kokko kuin koko yhdistyksemme iloitsee siitä, että puheenvuoro noteerattiin laajasti. Monen muunkin maan edustajat korostivat samaa asiaa. Kokko haluaa alleviivata, että Istanbulin sopimus on tärkeä väline saada jäsenmaissa aikaan konkreettista muutosta.

“On valitettavaa, että edelleen on maita, joissa nainen on lähtökohtaisesti vähempiarvoinen kuin mies. Tällä asetelmalla saatetaan myös oikeuttaa väkivaltaa. Juuri tällaiseen rakenteelliseen väkivaltaan sopimuksella pyritään puuttumaan”, Kokko sanoo.

“Tarvitaan hyviä esimerkkejä, joten Suomen kannattaisikin olla näissä asioissa hyvän lainsäädännön ja toimintatapojen edelläkävijä. Olen hyvin ylpeä siitä työstä, jota oma yhdistyksemme ja koko liiton jäsenyhdistykset tekevät Istanbulin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

 

Jani Kokko on toiminut kunta- ja aluehallintokongressissa jo neljän vuoden ajan.
Hän on tällä hetkellä Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja sekä
monitorointikomitean toinen varapresidentti. (kuva: Tomi Rantanen)