Keskisuomalaiset järjestöt kohtasivat kansanedustajia

Keskisuomalaisten järjestöjen vetoomus kansanedustajille: järjestöjen työn edellytykset on turvattava kestävällä rahoitusratkaisulla. Lue, mistä puhuttiin, kun Keski-Suomen järjestöjen edustajat tapasivat Keski-Suomen kansanedustajia.

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän järjestöedustajat tapasivat Keski-Suomen kansanedustajia maanantaina 16.8.2021. Tapaamisessa keskusteltiin keskisuomalaisten järjestöjen toiminnasta ja merkityksestä maakunnan asukkaille sekä järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta.

Järjestöjen rahoitus on esillä valtion budjettiriihessä. Ratkaisuilla on kauaskantoiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja suomalaiseen kansalaistoimintaan. Tapaamisessa olivat mukana kansanedustajat Bella Forsgren (vihr), Joonas Könttä (kesk), Riitta Mäkinen (sd), Piritta Rantanen (sd) ja Sinuhe Wallinheimo (kok).

Järjestöjen työstä, osaamisesta ja tuloksista heille kertoivat kumppanuuspöydän puheenjohtaja Petri Lehtoranta sekä sen eri järjestötoimialojen edustajina Katariina Luoto, Susanna Huovinen ja Riina Kylmälahti.

Toiveena pitkäjänteinen rahoitus

Järjestöt kiittivät kansanedustajia siitä, että järjestörahoituksen ei ole annettu romahtaa, vaikka rahapelitoiminnan tuotot ovat merkittävästi vähentyneet. Järjestöedustajat vetosivat kansanedustajiin, että järjestöjen laaja-alainen työ ja sen merkitys kansalaisille ymmärretään jatkossakin ja työn taloudellisista edellytyksistä huolehditaan.

Järjestöt totesivat yhteisesti: ”suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa menettää järjestöjen toteuttamaa kansalaisten auttamista ja niihin vuosikymmenten aikana kertynyttä osaamista.” Järjestöjen toive kansanedustajille oli, että rahapelitoiminnan tuottojen siirtoa valtion budjettiin harkitaan tarkkaan.

”Varmasti kaikkien toive on se, että järjestöjen rahoituksesta saadaan pitkäjänteistä. Siirto valtion budjettiin ei ole yksinkertainen ratkaisu, ja sen riskinä nähdään järjestöjen autonomian heikentyminen. Haluamme jatkossakin olla auttamassa myös heitä, joiden tukeminen ei saavuta suuria kansanjoukkoja puolelleen, ja vastata ketterästi tarpeisiin, joita julkinen taho ei aina voi edes tunnistaa tai havaita.”

Avuntarve on lisääntynyt

Järjestöjen tulevaisuuteen luovat epävarmuutta mm. rahapelituottojen väheneminen ja epävarmuus tulevasta rahoitusmallista. Myös järjestöt ovat joutuneet koronan kanssa lujille kamppaillen muuttuvien koronarajoitusten ja toimintamahdollisuuksien kaventumisen kanssa. Samalla järjestöjen kohtaamat avuntarpeet ja työmäärät ovat monin paikoin merkittävästi lisääntyneet.

Ajankohtaisena näkökulmana järjestöjen edustajat muistuttivat tarpeesta kiinnittää järjestöjen tekemän työn uusien hyvinvointialueiden valmisteluun. Keski-Suomessa tähän onkin erinomaiset lähtökohdat ja vankkoja yhteistyörakenteita.

Monen yhdistyksen ja järjestön työ linkittyy tavalla tai toisella kansalaisten hyvinvointiin. On varmistettava, etteivät järjestöt jää peruskuntien ja hyvinvointialueen välimaastoon ilman selkeää roolia ja tukea.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Kansanedustajat kiittivät hyvästä keskustelusta ja pitivät tapaamista tarpeellisena. Kaikkien yhteinen näkemys oli, että järjestöjen toiminta on tärkeää ja edellytykset toiminnan jatkumiselle pitää tulevaisuudessakin turvata riittävällä tavalla.

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä kutsuu keskisuomalaisia järjestöjä mukaan kertomaan työnsä merkityksestä asukkaille sekä erityisesti maakuntamme ja kuntiemme päättäjille. Tule mukaan jakamalla somessa tunnisteella #järjestöilläonväliä tai viestimällä suoraan päättäjille.

Lisätietoja

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän edustajilta:

Kuvassa Riina Kylmälahti (vas.), Katariina Luoto, Piritta Rantanen, Susanna Huovinen, Joonas Könttä, Bella Forsgren, Petri Lehtoranta, Riitta Mäkinen ja Sinuhe Wallinheimo.