Keskisuomalaiset järjestöt tarjoavat osaamistaan hyvinvointialueiden rakentamiseen

Keskisuomalaiset järjestöt tarjoavat aktiivisesti asiantuntijuutta hyvinvointialueen valmistelun käyttöön. Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on laatinut listauksen käytettävissä olevista järjestöjen ammattilaisista ja asiantuntijoista.

Listaus, joka kattaa kumppanuuspöydän 14 järjestöjen toimialojen edustajan lisäksi 21 muuta mukaan lupautunutta järjestöjen asiantuntijaa, toimitettiin Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun edustajille 2.11.2021.

”Haluamme järjestöinä olla aktiivisesti ja määrätietoisesti mukana rakentamassa tulevaa hyvinvointialuetta”, kumppanuuspöydän puheenjohtaja Petri Lehtoranta kuvailee.

Listalla on monipuolinen kokoonpano järjestöjen ammattilaisia ja asiantuntijoita, joilla on osaamista tarjottavaksi aina johtamisen ja palvelutuotannon teemoista hoito- ja palveluketjuihin, vertaistukeen ja moninaisten erityisryhmien kysymyksiin. Nyt kerätty asiantuntijalistaus esittelee kattauksen järjestöjen laajasta asiantuntija- ja ammattilaisjoukosta, ja sitä voidaan edelleen täydentää tarpeen mukaan.

Järjestöjen asiantuntemus tuo lisäarvoa hyvinvointialueen rakentamiseen.

Keski-Suomessa toimii noin 5 300 yhdistystä ja järjestöä, joiden toiminta koskettaa lähes kaikkia asukkaita. Järjestöjen tuottamaa ja koordinoimaa vapaaehtoistyötä ja vertaistukea julkinen palvelujärjestelmä ei voi korvata.

Keski-Suomen järjestöjen yhteinen tavoite on tarjota niiden vahva osaaminen valmistelun käyttöön oikea-aikaisesti ja ennakoivasti. Järjestöjen asiantuntemus tuo lisäarvoa hyvinvointialueen rakentamiseen, jota ei kannata jättää hyödyntämättä.

Lue kirjelmä: https://www.yhdistystori.fi/2021/11/02/jarjestojen-asiantuntemusta-hyvinvointialueen-valmisteluun/

Kumppanuuspöydän järjestöedustajat toivovat tämän avauksen innostavan hyvinvointialueen valmistelussa mukana olevia käymään aktiivista vuoropuhelua järjestöjen kanssa ja kutsumaan niiden ammattilaisia ja asiantuntijoita mukaan valmistelun eri vaiheisiin.