Henkilöstöpäivässä kouluttauduttiin, keskusteltiin ja kehitettiin

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n henkilöstö kokoontui pitkän pandemiatauon jälkeen yhteiseen henkilöstöpäivään. Päivässä iloittiin siitä, että saadaan taas tavata työkavereita ja keskustella tärkeistä teemoista yhdessä.

Päivä alkoi puheenjohtaja Merja Närhin puheenvuorolla, jossa korostui osaavan henkilöstön arvostus, korkealaatuisen työmme merkitys ja yhdistyksen yhteistyö laajasti muiden toimijoiden kanssa.

Tämän jälkeen harjoiteltiin alkusammutusta Keski-Suomen pelastuslaitoksen taitavassa ohjauksessa. Nämä taidot ovat kansalaistaitoja, mutta tärkeitä myös yhdistyksen työtehtävissä.

Päivä jatkui kehittämisteemoilla, joista toinen oli Hyvän mielen työpaikka -prosessin aloitus yhdistyksessä. Yhdessä mietittiin, mitkä ovat sellaisia mielen hyvinvointiin liittyviä asioita, joihin pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Toinen teema oli yhdistyksen kansalaisjärjestötyö ja yhteisyyden kehittäminen koronakriisin jälkeen. Molemmissa teemoissa henkilöstöltä saatiin erinomaisia ideoita, joita viedään nyt jatkovalmistelussa eteenpäin.

Oli ilo viettää yhteinen päivä!