Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry sai uuden puheenjohtajan

Hanna Hämäläinen on valittu Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Hämäläinen on toiminut Keski-Suomen ensi- ja turvakodin hallituksessa vuodesta 2018 alkaen. Sosiaalityöntekijänä hän on tehnyt pitkän työuran lastensuojelun parissa sekä työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistehtävissä Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa. Tällä hetkellä Hämäläinen työskentelee palvelupäällikkönä Keski-Suomen hyvinvointialueella nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

”Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on merkittävä sosiaalialan järjestö Keski-Suomessa ja valtakunnallisestikin. Yhdistys tekee todella tärkeää työ muun muassa vauvaperheiden ja lähisuhdeväkivallan parissa. On ilo olla mukana yhdistyksen toiminnassa”, Hämäläinen sanoo.

Yhdistyksen työllä on Hämäläisen mukaan suuri merkitys lasten suojelemisessa, perheitä tukevana kansalaisjärjestönä sekä lähisuhdeväkivaltatyön toimijana. Hämäläistä kiinnostaa erityisesti yhdistyksen ketteryys vastata tuen tarpeisiin toimintaa ja palveluita kehittämällä.

”Haluaisin nostaa esille myös yhdistyksen kansalaisjärjestötoiminnan helposti saavutettavat työmuodot, kuten Ero lapsiperheessä -toiminnan sekä vaikuttamistyön, jota yhdistys tekee lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen. Jotta yhteiskunnassa heikommassa asemassa elävien ihmisten ääni saadaan kuuluville, tarvitaan ensi- ja turvakodin kaltaisia yhdistyksiä äänitorviksi ja toimijoiksi”, Hämäläinen summaa.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin hallituksen muut jäsenen ovat Nina Hirsiaho, Aila Kruus, Meri Lumela, Jussi Maasola, Lenita Pihlaja, Riikka Rantanen, Eila Tiainen ja Marja-Liisa Tuikkanen.

Hanna Hämäläinen (vas.) valittiin toukokuussa Keski-Suomen ensi- ja turvakodin uudeksi puheenjohtajaksi. Viestikapula siirtyi Merja Närheltä, joka on toiminut vuosia yhdistyksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.