Ero lapsiperheessä -työ sai kiitosta auditoinnissa

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin Ero lapsiperheessä -toiminta auditoitiin nyt ensimmäisen kerran. Asiakkaiden taholta merkitykselliseksi koettu työ sai myös auditoinnissa erinomaista palautetta.


Ero lapsiperheessä -työn tarkoituksena on tarjota apua erotilanteessa olevalle tai sen kokeneelle vanhemmalle sekä vanhempien eron kokeneille lapsille. Lisäksi palvelu tarjoaa
mahdollisuuden vertaistuelliseen vapaaehtoistehtävään. Työtä ohjaavat Ensi- ja
turvakotien liiton laatukriteerit.


”Ero lapsiperheessä -työmme auditoitiin ensimmäisen kerran. Tilaisuuden tarkoituksena oli arvioida laatukriteerien toteutumista, vaihtaa ajatuksia toiminnasta sekä keskustella siitä, miten voisimme kehittää työtä eteenpäin. Kaikki sujui hyvin, keskustelu oli avointa, tärkeää ja rohkaisevaa”, ohjaaja Anne Backman iloitsee.


”Auditoinnin tuloksena vahvistui tieto siitä, että pystymme vastaamaan laatulupaukseen ja tarjoamaan Ero lapsiperheessä -palveluita joustavasti, nopeasti ja yksilöllisesti asiakkaan erilaiset tilanteet ja tarpeet huomioiden. Auditointi on työn kehittämisen näkökulmasta tärkeää ja tarpeellista.”


Joustava ja toivoa tuova palvelu 

 

Ero lapsiperheessä -toiminta on otettu Jyväskylässä hyvin vastaan, mistä kertoo muun muassa se, että aikuisten yksilötyöskentelyyn tulee tasaisesti asiakkaita. Palvelu löydetään pääsääntöisesti läheisen suosituksesta.  


”Vanhemmat ovat antaneet työstämme hyvää palautetta. Olemme saaneet kiitosta esimerkiksi siitä, että palveluun pääsee nopeasti yhteydenotosta alle viikossa sekä siitä, että asiakkaamme voivat joustavasti valita, toteutetaanko tapaamiset kasvotusten, videovälitteisesti vai puhelimitse. Joustavuutta tarjoaa sekin, että tapaamisaikoja on myös
ilta-aikaan”, Backman kertoo.


Vanhempien kertoman mukaan, tietoisuus lapsen tukemisesta ja lasta suojaavista tekijöistä erokriisissä on palvelun myötä lisääntynyt. Keskustelut ovat auttaneet jäsentämään omaa kaoottiselta tuntuvaa tilannetta ja tuoneet toivoa siihen, että vanhempien välinen yhteistyö on mahdollista eron jälkeen.


”Myös lasten vertaisryhmä on löytänyt paikkansa. Lapset ovat saaneet uusia kavereita, ja he ovat pitäneet mukavana sitä, että ryhmässä voi tavata muita lapsia, joiden vanhemmat
ovat eronneet. Käsillä tekeminen, leikit ja pelit ovat palautteen mukaan parasta ja tietysti hyvä välipala”, Backman sanoo hymyillen.


Lue lisää Ero lapsiperheessä -toiminnasta  

 

Auditointitilaisuus oli osa Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallista jäsenyhdistysten auditointikierrosta. Tilaisuuteen osallistui Ero lapsiperheessä -toiminnan työntekijöitä sekä muita yhdistyksen ja hallituksen edustajia, yhteistyökumppaneita, vertaisauditoija sekä Ensi- ja turvakotien liiton työntekijöitä.