Tapaamispaikka Taika – lapsen parhaaksi

Taika on turvallinen tapaamispaikka lapselle ja hänestä erossa asuvalle vanhemmalle.

Taikan työntekijä on apuna vahvistamassa lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta sekä tapaajan vanhemmuutta. Lähtökohtana on aina suojella lapsuutta.

Tarve valvotuille tai tuetuille tapaamisille voi syntyä esimerkiksi silloin, kun on huolta vanhemman päihteiden käytöstä, mielenterveysongelmista tai lapseen kohdistuneesta kaltoinkohtelusta. Taikassa voimme tukea vanhempaa vuorovaikutuksen vahvistamisessa tai voimme opetella yhdessä pienen lapsen hoitamista. Myös vanhempien välisten ristiriitojen vuoksi voi tulla tarve työntekijöiden järjestämille tapaamisille tai valvotuille vaihdoille.

Taikassa järjestetään tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja, joissa työntekijämme on mukana tai tarvittaessa saatavilla perheen tueksi. Toteutamme myös yön yli kestäviä tuettuja tapaamisia. Työntekijä on paikalla illalla klo 21.15 asti ja seuraavana aamuna klo 7.00 alkaen. Yön yli kestävien tapaamisten aloittamisesta sovitaan aina erikseen palaverissa.

Maksusitoumuksen Taikan palveluihin myöntää kunnan sosiaalityöntekijä tai lastenvalvoja. Tapaamisissa toteutetaan viranomaisten tekemiä päätöksiä tai heidän vahvistamiaan sopimuksia.

JOS OLET EPÄVARMA, MITEN EDETÄ, VOIT KYSYÄ MEILTÄ
– NEUVOMME MIELELLÄMME.