Anna ääni lapselle!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n 75-vuotisjuhlavuoteen osuvat tänä vuonna tärkeät kuntavaalit. Ennakkoäänestys on ollut vilkasta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6. Osana juhlavuottamme mekin haluamme olla mukana kymmenien eri järjestöjen ja toimijoiden verkostossa, joka pyytää: Anna ääni lapselle!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti 75 v / Kirjoitussarja

Anna ääni lapselle -kampanjan teemoina ovat lasten yhdenvertaisuus ja osallisuus, varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta huolehtiminen sekä lapsivaikutusten arviointi. Kampanjan johtolause on, että kunnan tärkein tehtävä on pitää huolta lapsista. Koronakriisin keskellä ja sen jälkeenkin korostuu tarve huolehtia erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden riittävistä palveluista ja tuesta. Kunta maksaa paljon kalliimmin korjaavista kuin ennaltaehkäisevistä toimista, ja siksi kaikista taloudellisista paineista huolimatta kuntiin tarvitaan todellisia lasten oikeuksien puolustajia.

Me Keski-Suomen ensi- ja turvakodilla olemme paitsi laadukkaiden ja ammattillisesti korkealaatuisten palveluiden tarjoaja, myös kansalaisjärjestö. Olemme koti yli sadalle vapaaehtoiselle, jotka haluavat antaa aikaansa ja osaamistaan asiakkaidemme hyväksi ja työmme tueksi. Nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun niitä teemoja, jotka nousevat huolenaiheiksi, kun teemme työtämme lähellä ihmisiä; lapsia, aikuisia ja perheitä. Kokemuksemme on, että suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa moni jää edelleen liian yksin eikä jaksa tai osaa hakea apua tai edes tiedä, että apua on tarjolla ja siihen on oikeus.

Kunnat ovat tehneet pitkään yhteistyötä meidän järjestötoimijoiden kanssa. Moni kuntien tai valtion nykyisistä perustehtävistä on saanut alkunsa juuri järjestöjen ideoinnin ja sinnikkään työn ansiosta. Tämän yhteistyön jatkuminen ja tiivistäminen on tärkeä tavoite. Meidän ammattilaisemme sanovat liian usein, että apua tarvitseva ihminen kokee, ettei kukaan ota hänen vaikeasta tilanteestaan kokonaisvaltaista otetta. Ammattilaisemme auttavat usein myös asioissa, joissa auttaminen kuuluisi virallisesti jollekin aivan muulle.

Jotta nämä palvelupuutteet saadaan kuntoon, tarvitaan vieläkin tiiviimpi yhdessä toimimisen ja tekemisen malli. Yhdistyksemme on tehnyt yhteistyön tiivistämistä koskevan hankehakemuksen, jonka yhteistyökumppanina on Jyväskylän kaupunki. Tiivimmälle yhteistyölle on tarvetta, mutta siihen tarvitaan myös resursseja. Järjestö ei ole eikä voi tulevaisuudessakaan olla toimija, joka toimii kunnan tai tulevan hyvinvointialueen kumppanina pelkän puheen voimalla.

Ensi- ja turvakotien liiton yhteiset vaalitavoitteet korostavat niitä asioita, jotka ovat juuri meille työmme kautta tuttuja:

  1. Lapsi ei saa pudota hyvinvointialueen ja kunnan väliselle hallinnolliselle rajalle – lasten osallisuus auttaa parantamaan palveluita.
  2. Kunnan on autettava järjestöjä auttamaan – järjestöihin vuosikymmenten aikana kertynyttä osaamista ei ole varaa hukata.
  3. Riskissä olevien vauvaperheiden auttaminen matalalla kynnyksellä ja riittävän vahvasti – tukea tarjottava jo raskausaikana.
  4. Hyvässä kunnassa ei kotona tarvitse pelätä – väkivalta maksaa Suomelle joka vuosi 90 miljoonaa euroa.
  5. Kilpailuttamiseen tarvitaan taitoa ja osaamista – järjestöjen vahvuudet otettava paremmin huomioon.
  6. Koronan jälkiseuraukset hoidettava kunnolla – eriarvoisuuden kasvu tuottaa kalliiksi tulevaa ylisukupolvista syrjäytymistä.

Toivottavasti mahdollisimman moni suomalainen äänioikeutettu käyttää kansalaisoikeuttaan valitakseen oman kunnan päättäjät. Ja toivottavasti mahdollisimman moni äänestäjä tarkistaa, onko oma ehdokas sitoutunut puolustamaan pienimpiä, joiden oikeudet ovat meidän aikuisten velvollisuuksia.

Susanna Huovinen
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry