Naisten ryhmä

Tule mukaan vertaistukiryhmään, jos olet kokenut lähisuhdeväkivaltaa. Ryhmän kokoonpano pysyy samana koko toimintakauden ajan.

Vertaistukiryhmässä luomme yhdessä omat säännöt, joiden puitteissa toimimme. Näin voit rauhassa ja omin sanoin jakaa kokemuksiasi ja edistää omaa toipumistasi turvallisessa tilassa. 

Ryhmässä kiinnitämme huomiota luottamuksellisen, turvallisen ja avoimen ilmapiirin luomiseen. Saat itse määrittää, kuinka paljon haluat jakaa henkilökohtaisia kokemuksiasi.

Jokainen ryhmä valitsee käsiteltävät teemansa. Aiempien ryhmien teemoja ovat olleet mm. väkivalta ilmiönä, vaikutukset, naiseus, oma identiteetti, voimavarat ja vahvuudet.

Ryhmään on jatkuva ilmoittautuminen. Ryhmä järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: lahisuhdevakivaltatyo@ksetu.fi