Asiakkaiden kokemukset esiin

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on mukana valtakunnallisessa ensi- ja turvakotien liiton Vaikuttavuus esiin -hankkeessa, jossa kehitetään uusia työtapoja asiakkaan kokeman hyvinvoinnin mittaamiseen. Kyse on asiakkaiden kokemien muutosten esille tuomisesta työskentelyn aikana.

Työtavan kehittäminen alkoi viime keväänä ja syksyllä asiakkaat pääsivät kertomaan näkemyksiään, miten työn vaikuttavuutta ja asiakkaan hyvinvoinnin muutosta tulisi mitata ja tuoda esille. Tällä viikolla työtavan kehittäminen nytkähti ison askeleen eteenpäin, kun konkreettinen väline hyvinvoinnin mittaamiseen otetaan käyttöön.

Työntekijät oppivat tällä viikolla välineen käytöstä ja pilotointi yhdistyksessä alkaa ensi viikolla. Tällä viikolla on tavattu myös yhdistyksen vapaaehtoisia ja keskustelu heidän kanssaan toiminnan vaikuttavuudesta.

”Itselle on merkityksellistä,
että vapaaehtoisena voi olla
mukana asiakkaan muutoksessa.”

Vapaaehtoinen

KSETU vapaaehtoisdoulatoiminta