Kuusinkertaiset onnittelut vauva- ja väkivaltatyön osaajille

Onnittelemme vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutuksesta vastavalmistuneita osaajiamme: Johannaa, Virpiä, Matleenaa, Piaa, Elinaa ja Teresaa.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n kuusi työntekijää sai 17.4.2019 päätökseen vaativan kaksivuotisen vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutuksen (2017-2019).

Turvallisesti perheessä -koulutuksesta vastaa Ensi- ja turvakotien liitto. Koulutus on suunnattu jäsenyhdistyksissä vauva- ja väkivaltatyön asiakastyötä tekeville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on mm. syventää näkemystä omasta työstä ja toimintaympäristön muutoksista, ymmärtää työtä ohjaavien teorioiden vaikutus käytännön työssä, osata soveltaa erilaisia työmenetelmiä arjessa sekä jäsentää turvallisuutta ja turvattomuutta luovia tekijöitä asiakasperheissä ja omassa työssä.

Lämpimät onnittelut tärkeätä työtä tekeville työntekijöillemme!