Yhteistyövanhemmuus väkivallan jälkeen

Oikeusministeriö myönsi kesällä 2017 Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:lle valtionavustusta käytettäväksi erityisavustuksena lähisuhdeväkivaltaa kokeneille Turvallinen yhteistyövanhemmuus -hankkeeseen.

Avustus kohdennettiin niille hankkeille, jotka edistivät rikosuhridirektiivin (EU-direktiivi 2012/29/EU) mukaisia erityispalveluja ja kohdistuivat erityisen haavoittuvassa asemassa tai tilanteessa olevien uhrien tarpeisiin. Hankkeessa keskeistä oli lähisuhdeväkivallan uhrin vanhemmuuden tukeminen. Tavoitteena oli kehittää ja kokeilla räätälöityjä työskentelymuotoja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden vanhempien tukemiseksi. Työskentelyllä pyrittiin lisäämään lähisuhdeväkivallan uhrin ja hänen lastensa turvallisuutta erotilanteessa. Keskeisiin työskentelytapoihin kuuluivat yksilö-, pari- ja puhelintyöskentely sekä vertaistukiryhmä yksilötyöskentelyssä mukana olleille asiakkaille.

Hankkeen käynnistämisestä ja toteuttamisesta vastasivat tapaamispaikan ohjaajat Ulla Ahvo ja Heidi Arkivuo, jotka kirjoittivat artikkelin Ensi- ja turvakotien liiton julkaisemaan Yhteistyövanhemmuuden -käsikirjaan otsikolla ”Yhteistyövanhemmuus väkivallan jälkeen”. Artikkeli kirjoitettiin hankkeessa tehdyn asiakastyön kokemusten pohjalta. Käsikirja tarkastelee yhteistyövanhemmuutta moniäänisesti antaen puheenvuoron niin tutkijoille, alan asiantuntijoille kuin vanhemmille itselleenkin.

Käsikirja kuvastaa laaja-alaisesti yhteistyövanhemmuuden tukemisen mahdollisuuksia ja esteitä. Tavoitteena on antaa ammattilaisille työvälineitä vanhempien kohtaamisiin ja yhteistyövanhemmuuden tukemiseen. Kirja julkaistiin 21.3.2019 valtakunnallisessa Erofoorumissa. Verkkojulkaisu löytyy osoitteesta: https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/yhteistyovanhemmuus._yhteistyovanhe.