Järjestöt tapasivat keskisuomalaisia kansanedustajia

Kolme keskisuomalaista lapsi- ja perhejärjestöä tapasi alueen kansanedustajia edustajien kokouksessa Jyväskylässä. Nostimme esiin kolme keskeistä teemaa, joihin kaikkiin kansanedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa. Jatkoimme näin samaa vaikuttamistyötä, jota valtakunnalliset liittomme ovat jo tehneet.

Kokouksessa esiteltiin kolme teemaa: lasten ja perheiden ennaltaehkäisevän tuen ja verkostojen kehittäminen, yhteiskunnan rakenteiden/toimijoiden/palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyden parantaminen sekä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanoton takana olivat Pelastakaa Lapset ry Keski-Suomi, MLL Keski-Suomi sekä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

Parempaa perhearkea meille kaikille

Järjestöjen kannanotossa korostettiin lapsiperheiden arkea, joka näyttäytyy usein yksinäisenä ja  uuvuttavana. Järjestöt ovat valmiita toimimaan valtion ja kuntien tukena, kun rakennetaan kattavaa perhekeskusten verkostoa ja matalan kynnyksen palveluita, joita keskisuomalaiset järjestöt jo toteuttavatkin. Samalla tulee varmistaa niiden perheiden laadukas tuki, joilla on vaikeita, monimutkaisia ja usein ylisukupolvisia ongelmia.

Kannanotossa todettiin myös, että perustuslain vaatimus tasa-arvosta tulee toteutua koko maassa ja että erityisesti heikoimmassa asemassa olevat saavat riittävän avun. Tarvitaan muun muassa monialaisen koulutuksen varmistamista osaamisen turvaamiseksi.  Niin ikään lasten kokemustietoa tulisi kerätä systemaattisesti ja hyödyntää aktiivisesti niin lainsäädännössä kuin palveluiden kehittämisessä.

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille 

Pääteemojen lisäksi perhetoiminnan päällikkö Tuula Pitkänen MLL Järvi-Suomen piiristä sekä Susanna Huovinen Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä nostivat esiin omien paikallisten järjestöjensä kannalta merkittäviä näkökulmia, kuten vapaaehtoisten merkityksen, järjestöjen pääsyn mukaan tulevaisuuden sote-keskusten valmistelutyöhön alueellisesti sekä lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten koulutukseen panostamisen.

”Vapaaehtoisten työpanos eri järjestöissä on valtava. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että järjestöt voivat jatkossakin saada tarvittavan tuen työlleen ja huolehtia näin vapaaehtoisten koulutuksesta ja koordinoinnista”, Pitkänen totesi.

”Väkivalta ilmiönä on niin laaja, että siihen törmäävät monet ammattilaiset niin neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. On tärkeää, että ammattilaisille tarjotaan koulutusta ja välineitä väkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja puuttumiseen. Tätä koulutusta voivat myös väkivaltatyötä tekevät järjestöt tarjota”, Huovinen sanoi.

Pelastakaa Lapset ry:n Anu Huovinen oli valitettavasti sairastunut eikä päässyt mukaan tilaisuuteen.

Susanna Huovinen ja Tuula Pitkänen nostivat kokouksessa esiin tärkeitä asioita paikallisesta näkökulmasta. (Kuva: Lotta Heikkinen, Keski-Suomen Liitto)