Apua tarjolla – koronan tuomaan sosiaaliseen kriisiin varauduttava

Koronakriisi on lisännyt jo muutoinkin vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten avuntarvetta ja riskiä jäädä syrjään. Koronan hoidon lisäksi on varauduttava muihinkin seurauksiin. Lasten ja perheiden määrätietoinen ja ennakoiva auttaminen on parasta tulevaisuustyötä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toimintoja on jouduttu koronakriisin takia muuttamaan. Ryhmätoiminnot on peruttu, vierailut yksiköissä on pääsääntöisesti kielletty ja siivousta sekä käsihygieniaa on tehostettu. Pyrimme näin osallistumaan koronaepidemian rajoittamiseen ja terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseen.

Samanaikaisesti olemme lisänneet puhelimitse ja chatin kautta tapahtuvaa auttamistyötä. Chat-kanavien aukioloaikoja on lisätty yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, ja se on laajentunut valtakunnallisesti 80 tuntia. Chatissa apua saa anonyymisti.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin ammattilaiset muistuttavat, että on tärkeää pyrkiä auttamaan ihmisiä ajoissa, jotta tilanteet eivät kriisiydy entistä pahemmiksi. Avopalveluissa ja matalan kynnyksen työssä yritetään tavoittaa mahdollisimman paljon myös heitä, joille ongelmista puhuminen on häpeän tai leimaantumisen pelon vuoksi vaikeaa.

”Lisääntyvälle verkossa tapahtuvalle avulle on tarvetta. Perheillä voi olla ongelmia esimerkiksi päihteiden tai väkivallan kanssa. Tukea annetaan myös erotilanteissa sekä vauvaperheiden haasteissa. Keskusteluissa näkyvät niin epävarmuus, taloudellinen tilanne kuin yksinäisyys. Lyhytkin keskustelu voi auttaa ja helpottaa oloa”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

Ruokakasseja on jaettu asiakasperheisiin

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on osallistunut yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa vähävaraisten ja tukea tarvitsevien perheiden ruokahuollon turvaamiseen. Yhdistys on jakanut parin viikon aikana ruokakasseja asiakasperheille. Kassit ovat saaneet kovasti kiitosta, sillä monien perheiden taloudellinen tilanne on koronakriisin myötä vaikeutunut entisestään.

”Valitettavasti kasseja on ollut jaettavissa vain rajallinen määrä, joten olemme joutuneet tekemään sen rajauksen, että jakelu tapahtuu yhdistyksen työssä mukana oleville asiakasperheille. Lisäksi olemme saaneet paikallisen lahjoittajan tuella lisää kasseja jaettaviksi, mistä lämmin kiitos Lapsen Aika Säätiölle”, Huovinen sanoo.

”Avuntarve on kuitenkin laajaa. Haluammekin muistuttaa, että kunnilla on velvollisuus auttaa sosiaalitoimen kautta niitä perheitä, joiden toimeentulo vaarantuu kriisin aikana”.

Ensikoti ja tapaamispaikka toimivat normaalisti

Yhdistyksen ensikoti ja tapaamispaikka jatkavat työtään. Ensikodin asiakkaisiin koronatilanne vaikuttaa siten, että vierailuja on jouduttu asiakkaiden ja työntekijöiden terveyden turvaamiseksi vähentämään. Kontakteja on pyritty pitämään yllä etäyhteyksin.

Kyselyitä tiiviimmän tuen tarpeessa olevien vauvaperheiden auttamiseksi on tullut ensikodille normaaliin tapaan. Korona ei toistaiseksi ole aiheuttanut ensikodilla asiakkaiden keskuudessa huolta, vaikka se keskusteluissa onkin esillä.

”Tapaamispaikassa lasten ja vanhempien valvotut ja tuetut tapaamiset jatkuvat. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun tapaamiset toteutuvat poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Tapaamiset ovat tärkeitä niin lapsille kuin vanhemmillekin”, palvelupäällikkö Sirpa Savolainen kertoo.

Turvakodit avoinna myös pääsiäisenä

Yhdistyksen turvakodit Jyväskylässä ja Äänekoskella ovat avoinna myös pääsiäisen aikaan. Turvakoteihin voi hakeutua mihin vuorokauden aikaan tahansa, jos kokee väkivaltaa tai sen uhkaa. Kotiin ei pidä jäädä, jos tuntee olonsa turvattomaksi. Apua on tarjolla.

Poliisi on jo kertonut julkisuudessa, kuinka kotihälytykset ovat lisääntyneet koronakriisin aikana. Vaikka turvakodit ovat kovassa käytössä, kaikkia turvakotipalveluun hakeutuvia autetaan eikä ketään jätetä yksin. Tarvittaessa turvakotipaikka etsitään muualta.

”Omaa ja perheen turvallisuutta voi selvittää monella tavalla. Puhuminen jonkun läheisen tai ammattilaisen kanssa helpottaa usein avun hakemista. Vuorokauden ympäri palvelevalla Nollalinjalla ja Nettiturvakoti.fi- sivun chatin kautta autetaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Turvakotiin voi hakeutua milloin vain ja turvakotiin voi myös soittaa”, Savolainen muistuttaa.

”Väkivalta loppuu harvoin itsekseen, usein kyseessä on kierre. Väkivaltaa voidaan vähätellä ja sitä voidaan selittää erilaisilla syillä. Mikään ei oikeuta väkivallan käyttöä, ja apua kannattaa hakea ajoissa. Väkivallan uhrin ei tarvitse hävetä, sillä jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa ja pelkoa. Kannattaa myös muistaa, että väkivallasta voi selvitä, kun asiaan saa apua”, Huovinen korostaa.

Lisätiedot

toiminnanjohtaja
Susanna Huovinen
puh. 040 769 1786

palvelupäällikkö
Sirpa Savolainen
puh. 050 597 5188