Sote-järjestöjen työtä uhkaa romahdus

Perheet ovat hakeneet korona-aikana Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n palveluista apua poikkeuksellisen paljon. Lue Keskisuomalaisessa 29.8. aiheesta julkaistu mielipidekirjoitus.


Korona-aika on aiheuttanut kriisitilanteita myös sellaisissa perheissä, jotka eivät aiemmin apua tarvinneet. Pandemian paineet näkyvät perheissä väsymyksenä, ahdistuksena, taloudellisina vaikeuksina sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltana. Myös poliisin kotihälytysten määrä on kasvanut.

 

Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä kasvoi valtakunnallisesti yli 40 prosenttia. Myös Keski-Suomessa asiakasmäärä kasvoi huhtikuusta elokuulle 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti lapsiperheet ovat olleet kovilla. Perheiden ahdingosta kertoo se, että valtakunnallisesti erotilanteisiin on haettu apua 60 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kun Ensi- ja turvakotien liitto kartoitti perheiden kokemusta saadusta tuesta korona-aikana, juuri järjestöt nousivat esiin tärkeinä auttajina.

 

Valtion talousarvioesityksessä järjestöiltä aiotaan 127 miljoonaa eli joka kolmas euro. Vaikka veikkausvoittovarojen kokonaispotissa puhutaan sadoista miljoonista euroista, maakuntiin tulevissa avustuksissa kyse on pienemmistä summista. Järjestöjen toiminnalle näillä varoilla on kuitenkin aivan keskeinen merkitys. Kuluvalle vuodelle keskisuomalainen sote-järjestökenttä sai veikkausvoittovaroista tärkeään ihmisten auttamistyöhön jokaista asukasta kohti laskettuna 28,60 euroa.

 

Jos budjettiehdotusta ei korjata hallituksessa tai eduskunnassa, sosiaali- ja terveysjärjestöjen veikkausvoittovaroilla rahoitettu toiminta on vaarassa romahtaa. Näin suuret leikkaukset tarkoittaisivat sitä, että ihmisille maksutonta, matalan kynnyksen auttamistyötä voitaisiin jatkossa tehdä merkittävästi vähemmän.


Osa toiminnoista loppuisi todennäköisesti kokonaan, vaikka tarvetta työllemme olisi päinvastoin nykyistä enemmän. Ihmisten hätä tulisi kaatumaan jo valmiiksi kovassa paineessa olevien kuntien vastuulle ja maksettavaksi. Apua tarvitsevat ihmiset ja koko yhteiskuntamme tarvitsee järjestöjen tekemää työtä.

 

Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri

Susanna Huovinen, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja