Hyvää ihmisoikeuksien päivää!

Kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää vietetään vuosittain 10. joulukuuta. Tänä vuonna päivän teema liittyy koko maailmaa ravistelleeseen koronaviruspandemiaan ja siitä toipumiseen.

Päivän tarkoituksena on juhlistaa ihmisoikeuksien julistusta, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 10.12.1948. Julistus alleviivaa ihmisoikeuksia riippumatta ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta tai poliittisesta vakaumuksesta.

“Koronaviruspandemia on vienyt monia jo valmiiksi heikossa asemassa olleita ihmisiä vieläkin hankalampiin tilanteisiin. Näin myös meillä Suomessa, vaikka Suomi onkin selvinnyt koronakriisistä monia muita maita paremmin. Koronakriisi näkyy esimerkiksi kasvaneena palveluntarpeena lähisuhdeväkivaltatyön chat-palveluissa”, Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Ihmisoikeuksien päivä muistuttaa, että ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle. Samalla päivä muistuttaa siitä, että meillä jokaisella on myös velvollisuus edistää ihmisoikeuksia omassa arjessamme. Toista ihmistä loukkaavaan ja halveksivaan puheeseen ja käytökseen pitää puuttua. Kaikki väkivallan muodot – olipa väkivalta sitten fyysistä, henkistä, taloudellista tai seksuaalista – ovat tuomittavia. Apua on tarjolla – älä jää yksin!

Jokainen ihminen on arvokas ja ihmisoikeudet kuuluvat meille kaikille.