Haemme vastaavan sosiaalityöntekijän sijaista Jyväskylän turvakotiin

Tule mukavaan joukkoomme ja hae vastaavaksi sosiaalityöntekijäksi Jyväskylän turvakotiin. Määräaikainen sijaisuus alkaa 1.11.2021. Lähetäthän hakemuksesi 25.8. klo 15 mennessä.

Vastaava sosiaalityöntekijä toimii turvakodin vastuuhenkilönä ja lähiesimiehenä. Tehtäviin kuuluvat asiakastyön ja henkilöstön johtaminen, asiakastyö sosiaalityön asiantuntemusta vaativissa tilanteissa sekä toiminnan kehittäminen ja talouden seuranta. Vastaava sosiaalityöntekijä kuuluu yhdistyksen johtoryhmään. Arvostamme lastensuojelun ja sosiaalihuollon tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön sekä työkokemusta esimiestehtävistä.

Tehtävään valitun tulee olla laillistettu sosiaalityöntekijä (valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä 598/2015) ja esittää ennen toimen vahvistamista rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Työ alkaa 01.11.2021, ja kyseessä on määräaikainen sijaisuus 30.11.2022 saakka. Palkkaus G30.

Hakemus ja cv lähetetään osoitteeseen sirpa.savolainen@ksetu.fi 25.8.2021 klo 15.00 mennessä.
Haastattelut pyritään pitämään 27.8.2021.
Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Sirpa Savolainen p. 050 5975188, sirpa.savolainen@ksetu.fi

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua THL:n palveluntuottajana ja on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys.