Onnistuuko lastensuojelu saavuttamaan lapsen luottamuksen? 

Juhlavuoden kirjoitussarjamme jatkuu. Marja Heikkilä kirjoittaa nyt lasten osallisuudesta, luottamuksesta ja toivoa lastensuojelutyöhön tuovasta systemaattisesta mallista.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti 75 v / Kirjoitussarja

Lastensuojelutyötä on viime vuodet kehitetty systeemisen ajattelun ja työmallin pohjalta. Työ on aloitettu valtakunnallisessa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) ja sitä jatketaan mm. sosiaalialan osaamiskeskusten vetämissä lastensuojelun kehittämishankkeissa, kuten Keski- ja Itä-Suomen LUMO-hankkeessa. Vaikka systeemisellä työotteella on juuret Iso-Britanniassa, se sisältää paljon Suomessakin hyväksi koettuja ja tutkittuja elementtejä. Ne on mallissa koottu systemaattiseksi, tosiaan tukevaksi kokonaisuudeksi, joka edellyttää pitkäjänteistä, suhdeperustaista ja tutkivaa työotetta.

Systeemisen asiakastyön periaatteita ovat mm. hyvän ja luottamuksellisen suhteen luominen lapseen ja perheenjäseniin. Työssä luotetaan perheen asiantuntijuuteen ja huomioidaan sen historia ja kokemukset.  Erityistä painoarvoa annetaan lapselle ja perheelle tärkeiden suhteiden tutkimiseen. Mallissa ei tarjota yhtä ratkaisuvaihtoehtoa, vaan ollaan avoimia uusille tulkinnoille, suunnitelmille ja oivalluksille.  Tavoitteena on pitää yllä toiveikkuutta ja löytää konkreettisia, pienten askelten ratkaisuja. Työtä tehdään monialaisena tiiminä avoimen dialogin periaatteita noudattaen.

Jotta lapsen kokemukset ja näkökulma pysyvät keskiössä ja systeeminen työote voi toteutua, toimintamalli edellyttää hyvää johtamista. Johdon tulee vastata systeemisten tiimien perustamisesta, muutosprosessin ja uuden toimintakulttuurin käynnistämisestä, osaamisen tuesta, työtä tukevista rakenteista ja resursoinnista. Kokemukset systeemisestä työotteesta ovat olleet hyviä, mikäli työolot on kyetty järjestämään siten, että asiakasperheitä on sopiva määrä. Koska työskentely perustuu luottamuksen rakentamiselle, se edellyttää, että työntekijät pysyvät toimissaan ja vaihtuvuus on mahdollisimman pientä. Kyseessä on valtava haaste tämän päivän työelämässä!

Systeeminen malli on pitkästä aikaa ensimmäinen, toivoa antava lastensuojelun työtapa, joka antaa ammattilaisille mahdollisuuden tehdä työnsä eettisesti kestävällä tavalla. Sitä ei saa hylätä, vaikka sen toteutus on alkumetreillä vaativaa ja hidasta. Kokemuksen ja arviointitiedon karttuessa työtapaa on voi myös muokata. Systeemiseen työotteeseen on sisään rakennettu lupaus lapsen arvostavasta kohtaamisesta ja ymmärtävästä kuulemisesta, jotka ovat edellytyksiä luottamuksen syntymiselle. Niin kuin tiedämme, tämä voi olla lastensuojelussa joskus jopa elämän ja kuoleman kysymys.

Marja Heikkilä, johtaja
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske

Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske