Tytöille tietoa ja tulevaisuudenuskoa!

Maanantaina 11.10. vietetään Kansainvälistä tyttöjen päivää. Se on päivä juhlia tyttöjen voimaa sekä vaatia parannuksia tyttöjen asemaan.

Tänä vuonna tyttöjen päivän teemana on “tytöt ja tieto”. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry haluaa olla mukana tyttöjen päivän vietossa sekä tukea tyttöjen oikeutta tietoon ja tulevaisuuteen.

Tiedon puute on yksi keskeisimpiä syitä sille, etteivät tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisoikeudet toteudu. Puutteellinen tieto ja haitalliset uskomukset altistavat tyttöjä lapsiavioliitoille, liian varhaisille raskauksille ja syrjinnälle sekä uhkaavat tyttöjen koulunkäyntiä. Plan International haastaa meitä huolehtimaan, että jokaisella tytöllä on oikeus päättää omasta kehostaan ja elämästään. Kun tytöillä on tietoa, he voivat vaatia oikeuksiensa toteutumista.

Näytä olevasi #tyttöjenpuolella!

“On selvää, että ilman oikeaa tietoa liian moni tyttö altistuu liian varhaisille avioliitoille ja raskauksille sekä erilaiselle hyväksikäytölle ja väkivallalle. Juuri siksi on tärkeää tänään tukea tyttöjen päivän teemaa ja tyttöjen oikeutta oikeaan tietoon”, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Planin tyttöjen päivän sivuilla kerrotaan, että teini-ikäiset tytöt ympäri maailmaa eivät tiedä, että heillä on oikeus päättää omasta kehostaan. Myös heidän perheiltään ja yhteisöiltään puuttuu usein tietoa tyttöjen oikeuksista sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.​ Tiedon puute ja haitalliset normit ovat merkittävimpiä syitä siihen, etteivät tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisoikeudet toteudu. Joka vuosi 12 miljoonaa tyttöä joutuu naimisiin alaikäisenä, ja 16 miljoonaa 15–19-vuotiasta tulee äidiksi – monet heistä tiedon puutteen vuoksi.​

Valheellinen tieto uhkaa tyttöjen turvallisuutta

Susanna Huovinen pitää huolestuttavana tuoretta tutkimusta, jonka mukaan verkossa leviävä valheellinen informaatio uhkaa tyttöjen ja nuorten naisten turvallisuutta, terveyttä ja heikentää heidän mielenterveyttään. Lastenoikeusjärjestö Plan International selvitti internetissä leviävän misinformaation ja disinformaation vaikutuksia tyttöjen elämään yhteensä 33 maassa. Yli 26 000 iältään 15–24-vuotiasta tyttöä ja nuorta naista vastasi kyselytutkimukseen, ja 18 maassa järjestö teki syvähaastatteluja. Kyselytutkimukseen vastanneista tytöistä ja nuorista naisista tuhat oli suomalaisia.

Kyselytutkimuksen vastaajista yhdeksän kymmenestä (87 %) arvioi, että verkossa leviävällä väärällä informaatiolla on haitallisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Esimerkiksi feikkiprofiilit ja valetapahtumat sosiaalisessa mediassa sekä epäluotettavat terveysvinkit ovat merkittäviä turvallisuus- ja terveysuhkia. Maailmanlaajuisesti 35 % vastaajista on kokenut stressiä, huolta tai ahdistusta. Suomalaisvastaajista 73 % kokee, että verkon mis- ja disinformaatiolla on heihin negatiivisia vaikutuksia.

Jokaisella tytöllä on oikeus päättää elämästään

“Meidän täytyy tunnistaa, että oikean tiedon puute ja verkossa leviävät kielteiset ilmiöt vaikuttavat lasten – niin tyttöjen kuin poikien – elämään monin tavoin. Lapset ja nuoret tarvitsevat opetusta ja tukea väärän tiedon tunnistamiseen. Lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen mahdollisuuksia kertoa niistä ongelmista, joihin verkossa saattaa joutua. Verkon turvallisen käytön opastus on haaste myös meillä Suomessa”, Huovinen toteaa.

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä meidän kaikkien kannattaa kehua, kannustaa ja rohkaista lähellämme olevia tyttöjä. Jokaisella tytöllä on oikeus olla juuri sellainen kuin on ja päättää itse omasta elämästään ja kehostaan.