Suomalainen eroseminaari lapsiperheiden vanhemmille

Suomalaista eroseminaaria on järjestetty Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa lapsiperheiden vanhemmille vuodesta 2019 alkaen. Tutustu toimintaan ja lue, miten osallistujat ovat saaneet apua ja tukea omassa elämässä jaksamiseen.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminta esittäytyy!

Kuluva vuosi on yhdistyksemme 75-vuotisjuhlavuosi, joten juhlistamme pitkää historiaamme
ja toimintaamme monin eri tavoin. Koska juhlimme pitkälti työn merkeissä, esittelemme
juhlavuoden aikana toimintaamme verkkosivuillamme ja some-kanavillamme.
Toivomme, että esittelyt avaavat eri työmuotojamme.

On saanut nauraa ja puhua, ja sitä kautta asiat ovat normalisoituneet.

Suomalainen eroseminaari on koulutetun ohjaajan vetämä vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia. Ryhmässä käydään läpi eroon johtaneet mekanismit, parisuhteiden rakenteet sekä käsitellään eroon liittyvää vihaa, pelkoja, surua ja yksinäisyyttä. Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea myös lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.

Suomalainen eroseminaari on alun perin amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin kehittämä ja parisuhdeterapeutti Kari Kiianmaan sekä Marianna Stolbown suomalaiseen muotoon muokkaama menetelmä. Keski-Suomen ensi- ja turvakodin eroseminaari on tarkoitettu lapsiperheiden vanhemmille. Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen menetelmä. Eroseminaari sisältää keskustelua, luentoja, pienryhmätyöskentelyä sekä toiminnallisia harjoituksia.

Asiat, joita pelkään, häpeän ja jotka ovat vaikeita, ovat samoja muillekin.

Eroseminaariin osallistuminen avaa uusia näkökulmia omaan itseen, omaan historiaan, itsetuntoon ja parisuhdekäyttäytymiseen. Työskentelyn painopiste on omassa kasvun prosessissa. Eroseminaariin voi tulla missä eroprosessin vaiheessa tahansa – myös silloin kun ero on vasta harkinta-asteella. Eroseminaarissa korostuu vertaistuen merkitys; on helppo puhua, kun kaikki ryhmäläiset ovat kokeneet samanlaisia asioita.

Eroseminaari on auttanut selviytymään erosta.

Eroseminaariin tullessa pohditaan usein vastauksia seuraaviin kysymyksiin: miten selvitä erosta, miten päästä yli erovihasta ja -surusta, miten kehittää omaa itsetuntoa ja miten on mahdollista onnistua tulevaisuuden parisuhteissa. Eroseminaarissa tarkastellaan esimerkiksi omaa historiaa: miten voimme oppia käyttäytymään suhteissamme viisaasti ja itseä kunnioittaen sekä miten voimme rakentaa itsellemme parempaa tulevaisuutta.

Vertaistuki, tämä ryhmä oli tärkein.

Palaute osallistujilta on ollut hyvää ja seminaariin osallistuneet ovat kokeneet saaneensa apua ja tukea omassa elämässä jaksamiseen. Osallistujat ovat kokeneet saaneensa apua erosta selviytymisessä, ihmisenä kasvamisessa ja oman onnen löytymisessä. Palautteiden mukaan seminaariin osallistuminen on rauhoittanut mieltä ja vahvistanut ihmisenä. Eroseminaariin voi tulla juuri sellaisena kuin on. Tunnelma on avoin ja hyväksyvä.

Tutustu eroseminaariin

  • Eroseminaarin ohjaaja on osallistujien käytettävissä koko seminaarin ajan.
  • Suomalainen eroseminaari kokoontuu Keski-Suomen ensi- ja turvakodilla 11 kertaa kerran viikossa kolme tuntia kerrallaan ilta-aikaan. (Tulevaisuutta ajatellen on pohdittu myös päivätoteutusta).
  • Eroseminaaria ohjaavat Ulla Ahvo ja Teresa Vilen. Ohjaajat ylläpitävät ammattitaitoaan säännöllisillä lisäkoulutuksilla ja työnohjauksella.
  • Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa Suomalaista eroseminaaria on järjestetty 2019 alkaen. Tavoitteena on järjestää kaksi ryhmää vuodessa.
  • Eroseminaarin voi ilmoittautua sähköpostilla eroseminaari@ksetu.fi

Lähteenä on käytetty Marianna Stolbown Erosta eteenpäin-kirjaa (WSOY, 2014), jota käytetään eroseminaarissa myös työskentelyn pohjana. Sitaateissa olevat kohdat ovat lainauksia eroseminaariin osallistujien palautteista.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry
Eroseminaarin ohjaajat kävivät lokakuussa 2021 kouluttautumassa Marianna Stolbown ja Elina Tanskasen johdolla kauniissa Meri-Rastilan kartanossa.