Yhdistys lahjoittaa UNICEFille Ukrainan lasten auttamiseksi

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry juhlistaa tänään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää lahjoittamalla UNICEFille 1000 euroa Ukrainan lasten, naisten ja perheiden auttamiseksi. Asiasta päätti yhdistyksen hallitus kokouksessaan torstaina.

”Ukrainan sota on järkyttänyt syvästi meitä kaikkia. Yhdistys haluaa omalla lahjoituksellaan tukea YK:n lastenjärjestö UNICEFin työtä Ukrainassa ja naapurimaissa, jotta lapset pääsisivät turvaan sodan keskeltä. Halusimme ajoittaa lahjoituksemme Minna Canthin ja tasa-arvon päivään, koska jokaisella maailman lapsella tulisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet rauhaan, turvaan, leikkiin ja koulutukseen”, yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi toteaa.

“Kannustamme muitakin toimijoita, yrityksiä, julkisyhteisöjä ja järjestöjä tukemaan lasten auttamista kaikilla maailman kriisialueilla omien  mahdollisuuksiensa mukaan.”

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry toivoo,
että liput liehuvat tänään maassamme laajasti.

Minna Canth oli ensimmäinen suomenkielinen lehtinainen, joka otti kärkevästi kantaa yhteiskunnallisia epäkohtia havaitessaan. Realismin edustajana Canth halusi kuvata köyhien ja erityisesti naisten elämää sellaisena kuin se on. Kaunistelematon tyyli ei miellyttänyt kaikkia, ja Canth saikin runsaasti kritiikkiä osakseen. Hän kuitenkin tutustui itse niihin olosuhteisiin ja ihmisiin, joista kirjoitti ja tiesi niiden olevan totta.

Vuonna 2003 sisäasiainministeriö antoi määräyksen, että valtion virastojen ja laitosten tulee liputtaa Minna Canthin syntymäpäivän ja tasa-arvon kunniaksi 19.3. Minna Canth ja tasa-arvo saivat vakiintuneen liputuspäivänsä vuonna 2007, ja samalla Canthista tuli kahdeksas suomalainen merkkihenkilö, joka on saanut oman liputuspäivänsä. Häntä edelsi seitsemän miestä.

Minna Canthin työ ihmisoikeuksien, naisten aseman ja tasa-arvon puolesta jatkuu edelleen.