Ensikodilta palikoita perusturvallisuuteen

Nyt jos koskaan tarvitaan turvallisuutta. Ensikodin ja Tapaamispaikan vastaava sosiaalityöntekijä Riikka Huusko jatkaa Työtä turvallisuuden puolesta -kirjoitussarjaamme. 

Ympärillä olevan maailman tilanne on tällä hetkellä epävarmempi ja turvattomampi kuin vielä koskaan elämäni aikana. Pari vuotta kestäneen koronapandemian jälkeen arkeen on tullut uusia uhkia eikä kuvia pahuudesta voi välttää. Kaikesta huolimatta olemme joka päivä ensikodilla perusasioiden äärellä huolehtimassa siitä, että jokainen vauva ja lapsi vanhempineen saisi turvan kokemuksia.

Ensikodilla työmme tärkein tavoite on lapsen turvallisuuden ja lapsiperhearjen toimivuuden varmistaminen.

Huolehdimme yhteistyössä vanhempien kanssa, että lapset saavat säännöllisesti ja riittävästi ruokaa, unta sekä leikkiä ja läheisyyttä. Yhdessä harjoittelemme myös vauvan perushoitoa. Ohjaamme vanhempaa kiinnittämään erityistä huomiota vauvan ja vanhemman välisen perusluottamuksen syntymiseen. Tämä onkin mielestämme koko kasvun henkisen turvallisuuden perusta.

Perusluottamus syntyy vauva-aikana ja vuorovaikutuksessa häntä hoitavaan aikuiseen, joka useimmiten on lapsen äiti tai isä. Siihen tarvitaan lämpimiä katseita, ilmeitä, äänensävyjä ja kosketusta sekä pitkäkestoista läsnäoloa – rakkautta. Vahva kiintymys- ja tunneside omaan lapseen mahdollistaa huomaaman vauvan viestit sekä vastaamaan tämän tarpeisiin oikea-aikaisesti.

Perusluottamuksen syntyminen mahdollistaa sen, että lapsi kokee myöhemmin olevansa muille ihmisille tärkeä ja arvokas. Se luo pohjaa hyvälle itsetunnolle ja kehittää empatiakykyä. Tällöin lapsen on myös helpompi käsitellä elämässä eteen tulevia haasteita.

Vanhemman oma jaksaminen ja mieli eivät aina tavoita vauvan tarpeita.

Ensikodilla haluamme tukea vanhempien jaksamista ja mielen hyvinvointia esimerkiksi yhdessä tekemisen, keskustelutuen sekä välittävän läsnäolon avulla. Useat vanhemmat ovat ensikotijaksolla huomanneet, että vaikeiden asioiden käsittely ja niistä puhuminen on parantanut omaa oloa sekä myös vuorovaikutusta suhteessa lapseen. Tätä kautta ilon kokemukset lapsesta ovat lisääntyneet ja vanhempi on kokenut ymmärtävänsä lasta ja hänen viestejään paremmin.

Keräämme jokaiselta ensikodilla olleelta asiakkaalta palautetta heidän ensikotijaksonsa päättymisen jälkeen. Palautelomakkeessa kysytään myös vanhempien ajatuksia siitä, miten ensikotijakso on vaikuttanut oman lapsen hyvinvointiin.

Viime vuonna lähes kaikki vastaajat kokivat, että ensikotijakson aikana ”lapseni luottamus ja turvallisuus vahvistuivat”.

Ensikodilla tuemme vanhempia, jotta he omista haasteistaan huolimatta jaksaisivat olla turvallisia aikuisia ja jotta jokaiselle lapselle rakentuisi turvallinen suhde omaan vanhempaansa. Tällä onkin mielestäni juuri tänään entistä tärkeämpi merkitys.

Riikka Huusko
vastaava sosiaalityöntekijä
Ensikoti
Tapaamispaikka Taika