Maria Kaisa Aula tutustui toimintaamme

Yhdistys sai tällä viikolla Liitukujan toimitalolle tärkeän vieraan, kun aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula (kesk.) tutustui toimintaamme. Yhdistys on pyrkinyt tapaamaan uuden aluevaltuuston poliittista johtoa, jotta meillä olisi mahdollisuus kertoa järjestöjen ja oman yhdistyksemme työn merkityksestä alueen asukkaille.

Puheenjohtaja Aula tuntee Ensi- ja turvakotien työtä jo aiemmalta uraltaan. Nyt vierailun keskiössä oli hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyö sekä sen saaminen mukaan uuden alueen rakenteisiin.

Toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kiitti aluehallitusta siitä, että jo nyt Keski-Suomessa on nimetty sote- ja pelastusalan järjestöjen asiantuntijaryhmä. Ryhmä on nimetty alkuun vuoden 2022 loppuun, mutta Huovinen toivoo ryhmälle pysyvämpää roolia.

”Järjestöihin vuosikymmenten aikana kerättyä tietoa ja verkostoja ei kannata suuren uudistuksen keskellä hukata, vaan tämä osaaminen tulee hyödyntää täysimääräisesti. Olisi myös tärkeää, että järjestöt pääsisivät mahdollisimman pian mukaan jo käynnissä olevien, konkreettisten palveluketjujen suunnitteluun”, Huovinen totesi.

Lisäksi Huovinen toivoo avointa keskustelua kilpailutusten mielekkyydestä silloin, kun kyseessä on pieni, mutta vaativaa palvelua tarvitseva asiakasryhmä. Hankintalaki antaa mahdollisuuksia myös muunlaiselle sopimiselle, mutta näitä mahdollisuuksia ei vielä riittävästi hyödynnetä.

”Jos jokin järjestötoimija toteuttaa omalla alueellaan ainoana tiettyä palvelua, johon julkinen järjestäjätaho on tyytyväinen, pitäisi tarkkaan harkita, tarvitaanko aina kilpailutusta”, Huovinen sanoi.

Me kuljemme väkivallan kokijoiden rinnalla apuna ja tukena

Puheenjohtaja Aulalle esiteltiin yhdistyksen eri toimintoja. Turvakodin vastaava ohjaaja Pirkko Kangasniemi nosti esiin huolia, joista väkivaltaa kokeneet asiakkaat kertovat.

”Valitettavasti moni turvakodin asiakas kohtaa edelleen väkivallan vähättelyä tai sitten väkivaltaa ei tunnisteta ilmiöksi, joka vaikuttaa monin tavoin koko perheeseen. Kuitenkin väkivalta – varsinkin pitkään jatkunut väkivalta – johtaa usein siihen, ettei uhri pysty eikä uskalla puolustaa omia oikeuksiaan. Me täällä turvakodilla näemme tämän, koska kuljemme väkivallan kokijoiden rinnalla apuna ja tukena”, Kangasniemi kertoi.

Yhdistys lähetti kaikille Keskustan aluevaltuutetuille puheenjohtaja Aulan mukana luettavaksi yhdistyksen 75-vuotisjuhlajulkaisun.

Kiitos vielä Maria Kaisa, kun kävit vieraanamme!

Toiminnanjohtaja Susanna Huovinen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula tapasivat Liitukujan toimitalolla.

 

 

 

Pirkko Kangasniemi kertoi Maria Kaisa Aulalle muun muassa väkivaltaa kokeneisiin asiakkaisiin liittyvistä huolenaiheista.