Tule meille hankekoordinaattoriksi – hae 4.11. mennessä

Haluatko päästä tekemään jotain aivan uutta? Tarjoamme siihen mainion tilaisuuden, sillä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry hakee hankekoordinaattoria ajalle 1.1.-31.12.2023. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankerahaa ”Tukea ja turvaa -järjestö kansalaisen rinnallakulkijana” -hankkeelle.

Hankekoordinaattorina pääset konkreettisesti tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia yhdistyksen asiakkaita uudella hyvinvointialueella. Kohtaat asiakkaita sekä kasvokkain että anonyymin chatin kautta. Tehtävänäsi on löytää heille oikeat palvelut ja tukea heitä sitoutumaan niihin. Tavoitteenasi on, että asiakkaat pääsevät nopeammin palvelujen piiriin, saavat tarvitsemansa avun tehokkaammin eivätkä ongelmat pahene.

Pääset myös tuottamaan uudelle hyvinvointialueelle tietoa ja kokemuksia siitä, missä palvelujärjestelmän ja palvelupolkujen ongelmakohdat piilevät. Lisäksi pääset kehittämään uusia, parempia toimintatapoja hyvinvointialueen muiden toimijoiden kanssa.

Sinulta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaisia yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja osaamista hankkeen raportointiin ja viestintään. Työllesi tukea tarjoavat hanketta varten perustettava ohjausryhmä ja yhdistyksen johtoryhmä. Palkkaa maksamme palkkaluokan G30 (Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus) mukaisesti.

Joko kiinnostuit? Kysäise lisää tai laita suoraan hakemusta tulemaan!

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tuija Sojakka, puh. 040 7691 786

Hakemukset: 4.11.2022 klo 14.00 mennessä osoitteeseen tuija.sojakka@ksetu.fi

Haastattelut pyritään pitämään 10.11.2022 aamupäivällä.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Tarkoituksemme on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin, tukea vanhemmuutta ja perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, ennaltaehkäistä perheväkivaltaa sekä auttaa ja hoitaa väkivallasta kärsiviä ja kriisitilanteissa olevia perheitä ja perheenjäseniä.