“Strategia on koko henkilöstömme yhteinen asia”

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin hallitus kokoontui viime viikolla iltakouluun
keskustelemaan uudesta strategiasta, joka on yhteneväinen Ensi- ja turvakotien
liiton strategian kanssa vuosille 2024-2027. Visio, arvot ja toiminnan painopisteet kertovat puolestaan.

”Keskustelu oli todella hyvää. On hienoa huomata, miten kiinnostuneita hallituksen jäsenet ovat heikommassa asemassa olevien ihmisten tukemisesta, ja myös huolissaan siitä, tavoittavatko palvelut apua tarvitsevat”, toiminnanjohtaja Tuija Sojakka

kertoo.

 

Uuden strategian valmistelu aloitettiin syksyllä 2022, jonka myötä jäsenyhdistyksillä
on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen muun muassa työpajoissa. Strategiassa kuvataan visio, arvot, strategiakauden toiminnan painopisteet sekä tekijät, joihin liiton ja yhdistysten menestys nojaa.

 

Visio pysyy samana – Jokainen on turvassa

 

Toiminnan kivijalkana oleva visio pysyy vuosina 2024-2027 ennallaan: Jokainen on
turvassa. Visio sopii myös kaikkiin Keski-Suomen ensi- ja turvakodin työmuotoihin.

 

”Iltakoulussa nousi esiin huoli pienten lasten kaltoinkohtelusta sekä kumppanuuksien merkitys tukea tarvitsevien tavoittamisessa ja väliinputoamisten estämisessä. Kumppanuutta tarvitaan kevyestä tuesta vahvimpaan tukeen saakka. Esimerkiksi neuvoloiden merkitys pikkulapsiperheiden tavoittamisessa ja ongelmien havaitsemisessa ja niihin puuttumisessa on suuri”, Sojakka sanoo.

 

Arvoissa korostuvat luotettavuus ja inhimillisyys

 

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin tämänhetkiset arvot ovat ajatukseltaan yhteneväiset Ensi- ja turvakotien liiton arvojen kanssa.

 

”Nykyiset arvomme – osallisuus, kunnioittaminen, luotettavuus ja turvallisuus – sisältyvät liiton arvoihin, jotka ovat rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja inhimillisyys. Keskustelimme iltakoulussa erityisesti luottamuksen tärkeydestä työssä. Myös inhimillisyys on tarpeellinen arvo: se sisältää toivon luomisen ja mahdollisuuden muutokseen”, Sojakka kuvailee. 

 

Toiminnan painopisteet vuosille 2024-2027

 

Liiton strategiakauden isoihin painopisteisiin kuuluvat muun muassa lasten oikeuksien toteutuminen, sosiaalisen, emotionaalisen ja taloudellisen lapsiperheköyhyyden vähentäminen sekä turvallisuuden lisääminen ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen.

 

”Nämä ovat yhdistyksemme toiminnan näkökulmasta isoja ylätason tavoitteita, joita tulee pilkkoa pienemmiksi ja konkreettisimmiksi”, Sojakka toteaa.

 

”Muut painopisteet, kuten kumppanuutemme hyvinvointialueilla ja kunnissa, avun
saannin mahdollistaminen kaikenikäisille ja kulttuuritaustaisille, vartais- ja
kokemustoiminnan sekä kansalaisjärjestötoiminnan vahvistaminen sopivat
sellaisinaan toimintaamme.”

 

Miten strategia tästä etenee?

 

Strategiatyö jatkuu Keski-Suomen ensi- ja turvakodin yksiköissä, johtoryhmässä ja henkilöstöpäivässä.

 

”Haluamme strategian olevan koko henkilöstömme yhteinen asia, jonka sisältö ja merkitys työssä avautuvat jokaiselle”, Sojakka korostaa. 

 

Keski-Suomen ensi- ja turvakodin hallitus: Hanna Hämäläinen (ylh. vas.), Nina Hirsiaho, Eila Tiainen, Lenita Pihlaja, Jussi Maasola, Marja-Liisa Tuikkanen (alh. vas.), Riikka Rantanen, Aila Kruus ja Meri Lumela.