Hae meille ohjaajaksi lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluun

Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa on tarjolla mielenkiintoinen ja vakituinen työpaikka lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelussa. Oletko sinä etsimämme henkilö? Laitathan hakemuksesi tulemaan 8.5.2024 klo 15 mennessä.

Lähisuhdeväkivaltatyössä autetaan lähisuhdeväkivallan kaikkia osapuolia, aikuisia ja lapsia. Lähisuhdeväkivaltatyön tavoitteena on perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen, katkaiseminen sekä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden ja väkivaltaa käyttäneiden auttaminen. Apua tarjotaan sukupuolesta tai iästä riippumatta, huomioiden kuitenkin asiakkaan kulttuurinen tausta ja sukupuolen tuoma erityisyys. Lähisuhdeväkivaltatyössä ensisijaista on lapsen ja väkivallan kokijan turvallisuus ja väkivallan loppuminen.

Työhön kuuluu yksilö-, pari- ja perhetapaamisia, tiedon, neuvojen ja avun tarjoamista Apua väkivaltaan -chatissä, Lasten ja nuorten chatissä, etsivää ja jalkautuvaa työtä eri yhteistyökumppanien toimipaikoissa, vertaisryhmien suunnittelua ja toteuttamista sekä palvelusta tiedottamista. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Arvostamme perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivaltailmiöön ja kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Hyvät vuorovaikutustaidot, halu tehdä laadukasta asiakastyötä sekä rohkeus tehdä jalkautuvaa työtä ja tiedottamista ovat välttämättömiä. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaa maksamme palkkaluokan G25 (Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus) mukaisesti.

Työsuhde alkaa 1.8.2024.

Sinulta edellytämme sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa, rikostaustaotetta (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Tehtävässä vaaditaan rikostaustaote, joka perustuu Lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Kysy lisää ja lähetä hakemus

Ensi- ja turvakoti ry on järjestö, jolle on tärkeää laadukas asiakastyö ja hyvinvoiva henkilöstö. Meillä et jää asiakastyön asioiden kanssa yksin, vaan pääset pohtimaan niitä sekä työn arjessa että henkilöstöpalavereissa. Lähimpinä työkavereinasi on kaksi muuta lähisuhdeväkivaltatyöntekijää, ja koko yhdistyksessä meitä on noin 40. Työsi tukena on kuukausittainen ryhmätyönohjaus, Ensi- ja turvakotien liiton koulutukset, työkokoukset sekä valtakunnallinen lähisuhdeväkivaltatyötä tekevien verkosto. Työhyvinvointisi tueksi tarjoamme liikunta- ja kulttuuri- tai hierontaedun.

Lisää otsikkotekstisi tähän