Vapaaehtoisdoula tukee uuden elämän alkua

Kaipaatko tukea odotusajan ja vauvan syntymisen tueksi? Haluaisitko itse toimia vapaaehtoisdoulana? Mikäli vastasit kyllä, tutustu toimintaan ja lue kokeneen vapaaehtoisdoulan tarina.

Vapaaehtoisdoulatoiminta on yksi Keski-Suomen ensi- ja turvakodin merkityksellisistä ja maksuttomista tukimuodoista. Vapaaehtoisdoula tapaa perheen joitakin kertoja jo ennen synnytystä ja tapaaminen on mahdollinen myös synnytyksen jälkeen.

”Vapaaehtoisdoulan tehtävänä on olla perheen tukena odotusaikana ja vauvan syntyessä, olla läsnä ja kuunnella. Vapaaehtoisdoulan läsnäolo rauhoittaa ja lisää synnytyskokemuksen turvallisuutta”, toiminnasta vastaava ohjaaja Teresa Vilen kertoo.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti kouluttaa omat vapaaehtoisdoulansa ja tukee heitä vapaaehtoistyössä. Vertaistukea vapaaehtoisdoulat saavat toinen toisiltaan yhteisissä tapaamisissa. Koulutukseen otetaan uusia vapaaehtoisia aina tarpeen ja kysynnän mukaan.

”Tulijoita riittää. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana noin viisitoista vapaaehtoisdoulaa erilaisilla taustoilla ja laajalla ikähaarukalla alle 30-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin”, Vilen sanoo.

Toiminta on tarkoitettu perheille, joissa vanhempien saama riittävä tuki on tärkeää syntyvän vauvan kannalta. Vapaaehtoisdoulaa voi pyytää avuksi ja tueksi, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18-vuotias tai turvapaikanhakija, perheessä on päihde- tai mielenterveysongelmia tai jokin muu erityinen tuen tarve synnytystukihenkilölle.

Kaipaatko apua odotusajan ja vauvan syntymisen tueksi?
Kysy lisää: Teresa Vilen, p. 050 596 5447, teresa.vilen@ksetu.fi
Haluatko vapaaehtoisdoulaksi?
Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua helposti sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähettäminen ei vielä sido sinua mihinkään.

Juttu jatkuu kuvan alla – lue vapaaehtoisdoulan tarina

”On arvokasta saada olla mukana” – vapaaehtoisdoula kertoo

”Hakeuduin doulakoulutukseen 2016. Olin tuolloin tilanteessa, jossa odotus- ja raskausajat pyörivät itselläkin mielessä, mutta omat lapset olivat jo sen verran isoja, että aikaa ja mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön oli. Motivaattorina olivat myös omat muistot siitä, millaista tukea ja läsnäoloa olisi itse tarvinnut, muttei osannut ehkä tuolloin pyytää. Halusin tarjota läsnäoloa, synnyttäjää kuuntelevaa ja kannustavaa sekä sanatontakin viestintää huomaavaa tukea näihin tärkeisiin, herkkiin elämän ikimuistoisiin hetkiin.”

Millaiset valmiudet koulutus tehtävään tarjosi?

”Koulutus tarjosi hyvän tuen. Siinä korostui kuunteleminen, läsnäolon taito, inhimillinen omana itsenä mukana oleminen sekä synnyttäjän rauhallisena tukena, silminä, korvina ja käsinä toimiminen tilanteessa, jossa hän voi rentoutua omalla tavallaan mahdollisimman hyvin synnytyksen aikana.”

Mitkä ovat tärkeimmät tehtäväsi vapaaehtoisdoulana?

”Tärkein tehtäväni on luoda luottamuksellinen, synnytysmatkalle vahvistava ja kunnioittava vuorovaikutussuhde. Yleensä tutustumme muutamassa tapaamisessa ennen synnytystä ja parhaimmillaan sen jälkeenkin. Tehtävänä on olla vierellä kulkija, kannustaja ja ymmärtäjä, joka voi tulkita sanatonta viestintää ja olla läsnä rauhoittamassa tilannetta. Palaute on ollut sydäntälämmittävää.”

Millaisia kokemuksia sinulla on vapaaehtoisdoulana toimimisesta?

”Ensimmäinen doulauskerta jännitti ja oli ikimuistoinen. Kokemusten myötä oppia ja varmuutta on tullut lisää. Synnytyksessä mukanaolosta jää jopa hieman epätodellinen ja leijuva sekä syvästi kiitollinen olo moneksi päiväksi. Uuden ihmisen syntymä on ihmeellinen tapahtuma.”

”Doulaukseen ei aina liity synnytyksessä mukanaolo. Doulaus on tapaamisia ennen synnytystä, valmistautumista, yllätyksellisyydestä ja synnytyksen ainutkertaisuudesta juttelua sekä ylipäätään luottamuksellista ajatusten vaihtoa synnyttäjän omaa kokemusta pystyvyydestään vahvistaen.”

”Jokainen doulaussuhde on erilainen ja rakentuu vuorovaikutuksessa. Oman kokemukseni mukaan iso osa doulausta on synnyttäjän ja hänen mahdollisen tukihenkilönsä yhteistyön ja vuorovaikutuksen tukeminen. Doulan ei siis tarvitse olla synnyttäjän ainoa tukihenkilö.”

Mitä vapaaehtoisdoulana toimiminen itsellesi antaa?

”Synnytys on ihmeellinen tapahtuma ja sillä matkalla on arvokasta saada olla mukana. Uskon ja toivon parantavani synnytyskokemusta ja lisääväni läsnäolollani siten hyvinvointia uuden elämän alkutaipaleelle. Hieman sivusta katsojana vapaaehtoisdoulan on jopa helpompi olla tukena kuin läheisen. Itse koen doulauksen ja muunkin vapaaehtoistyön kautta olevani tarpeellinen, hyödyksi ja avuksi jotenkin muutenkin kuin arjessa kotona tai työssä.”

Kuvat: Pixabay