Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

On oikein pyytää apua

On oikein pyytää apua silloin, kun elämässä on suuria asioita, joita on vaikea ratkaista.

Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin turvataan. Tuemme myös vanhemmuutta ja perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta.

Työmme tarkoitus on ehkäistä ennalta perheväkivaltaa sekä auttaa ja hoitaa perheväkivallasta kärsiviä ja kriisitilanteissa olevia perheitä sekä yksittäisiä perheenjäseniä. Tuemme vauvan ja vanhempien ensiaskelia silloin, kun uusi perhe tarvitsee apua vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden oppimisessa. Kuljemme lapsien ja perheiden rinnalla myös silloin kun apua tarvitaan esimerkiksi masennuksen, väsymyksen tai lasten tapaamisen vuoksi.

Meillä sinua ja perhettäsi auttavat ammattilaiset. Vuosikymmenien ammattitaitomme perustuu ainutlaatuiseen ja osallistavaan tapaan toimia ja todelliseen välittämiseen ja asiakkaan kuuntelemiseen. Lasten auttaminen on meillä ammattilaisten käsissä.