Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Ensikoti

Ensikotityö on ympärivuorokautista vauvaperheiden kanssa tehtävää lastensuojelutyötä.

Asiakas voi tulla ensikotiin jo odotusaikana valmistautumaan vauvan syntymään. Ensikodissa tuetaan vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta, vanhemmuutta ja selviytymistä vauvanhoitoon ja vauvaperheen arkeen liittyvissä vaatimuksissa.

Ensikodissa on tilat yhdeksälle perheelle. Perheillä on omat makuuhuoneet kylpyhuoneineen. Oleskelutila ja keittiö ovat yhteisiä muiden perheiden kanssa. Ensikodissa asiakkaat saavat aamupalan ja lounaan. Muista perheen aterioista ja vauvan ruuista asiakkaat vastaavat itse.

Vauvan kanssa työskentelyn tavoite on vauvan kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vauvan ja vanhemman välisen kiintymys- ja vuorovaikutussuhteen vahvistaminen. Vauvalle laaditaan yksilöllinen vauvatyön suunnitelma yhteistyössä perheen ja perheen hoidosta vastaavan verkoston kanssa ja hänelle nimetään ensikodissa oma työntekijä. Vanhemmat huolehtivat ja työntekijät varmistavat, että vauva saa riittävän hyvän hoidon ja huolenpidon.

Vanhemman kanssa työskentelyn tavoite on vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, vanhemmuuden tukeminen ja vauvaperheen arjen elämän opettelu. Vanhemmalle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma yhteistyössä vanhemman ja perheen hoidosta vastaavan verkoston kanssa ja hänelle nimetään oma työntekijä. Vanhemman ja vauvan kiintymyssuhdetta tuetaan ja vanhempaa autetaan tunnistamaan vauvan tarpeita ja vastaamaan niihin.

Ensikodista lähteneet perheet voivat saada tukea vanhemmuudessa ja arjen hallinnassa myös ensikotijakson jälkeen. Ensikodin ammattilaiset auttavat perheitä itsenäisen elämän alkutaipaleella tai jatkamisessa, yksin ei tarvitse pärjätä. Vauvan ensikodissa saama turvallinen kasvuympäristö, hoito ja huolenpito jatkuvat keskeytyksettä.

Vanhemmuuden tuki- ja arviointijaksolle tullaan kunnan lastensuojelun ohjaamina silloin, kun tarvitaan lisää tietoa perheen voimavaroista, ongelmista ja tarvittavista tukitoimista. Jakson aikana tuetaan ja arvioidaan vanhemman jaksamista ja selviytymistä lapsen hoidossa sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta myös niissä tilanteissa, kun perheessä on huostaanoton uhka. Jokaisen lapsen yksilökohtaiset tarpeet selvitetään ja vanhemman kykyä vastata niihin arvioidaan.