Menu
Keski-Suomen ensi-
ja turvakoti ry

Ensikoti (24 h/vrk)
puh. 050 3231 034

Turvakoti (24 h/vrk)
puh. 050 4688 179

Tapaamispaikka

Tapaamispaikkatoiminnan tavoitteena on lapsen kehityksen ja vanhemmuuden vahvistaminen tarjoamalla mahdollisuus lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvalliseen tapaamiseen ja tukemalla heidän välisen suhteen kehittymistä.

Tapaamispaikkatoiminnalla turvataan lapsen oikeus pitää yhteyttä vanhempiin. Valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot perustuvat sosiaaliviranomaisten tai oikeuden päätöksiin, ja niillä halutaan turvata tapaamisen sujuminen lapsen edun mukaisesti.

Tapaamiset järjestetään yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa sopien. Tapaamispaikkatoiminta perustuu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten valtakunnallisiin laatukriteereihin.

Nämä laatukriteerit ovat seuraavat:

  • Lapsen edun huomioiminen tapaamisten toteuttamisessa
  • Tapaamisten turvallisuudesta huolehtiminen
  • Lapsen, tapaajan ja lähivanhemman huomioiminen tapaamisessa
  • Työntekijöiden ammattitaito ja kokemus
  • Työn suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja arviointi

Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa järjestetään tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Valvotuissa tapaamisissa valvonta on jatkuvaa ja tuetussa tapaamisessa valvonta on tilanteen seurantaa, jolloin työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Valvotut ja tuetut tapaamiset johtuvat yleensä seuraavista syistä: etävanhemman päihteiden käyttö, huoli lähivanhempaan kohdistuvasta väkivallasta, vanhemman tuen tarve lapsen hoitamisessa ja vanhempien väliset ristiriidat.

Tapaamissopimuksia tehdään oman kunnan tai alueen sosiaalityöntekijän tai lastenvalvojan luona. Ellei asiassa päästä sovintoratkaisuun, voidaan päätöstä hakea käräjäoikeudelta.