Hae Äänekosken turvakotiin ohjaajaksi tai yövalvojaksi

Haemme kesällä 2019 avattavaan Äänekosken uuteen turvakotiin ohjaajia ja yövalvojia. Laitathan hakemuksen tulemaan 24.4.2019 mennessä!

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palveluntuottajana. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville henkilöille ja perheille.

Yhdistyksellä on vuosikymmenien kokemus turvakotitoiminnasta Jyväskylässä sijaitsevan turvakodin myötä. Kesällä 2019 yhdistys avaa Äänekoskelle turvakodin, jossa on seitsemän perhepaikkaa.

Haemme nyt kuutta ohjaajaa kolmivuorotyöhön ja kahta yövalvojaa yötyöhön. Työsuhteiden arvioitu alkamisaika on 3.6.2019.

Ohjaaja tekee suunnitelmallista asiakastyötä ja kriisityötä sekä aikuisten että lasten kanssa.  Yövalvoja on asiakkaiden tukena yöaikaan ja tekee kriisityötä. Vuorossa oleva työntekijä arvioi uusien asiakkaiden turvakodin tarpeen. Sekä ohjaajat että yövalvojat tekevät kodinhoidollisia tehtäviä. Kelpoisuusvaatimuksena molempiin tehtäviin on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1103/2018). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi. Ohjaajan palkkaluokka on G24 ja yövalvojan G22.

Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme myös tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Työtehtävissä on kuuden kuukauden koeaika.

Tiedustelut: palvelupäällikkö Satu Moisio p. 050 443 5030 ja johtava sosiaalityöntekijä Tuija Sojakka p. 050 441 2955.

Hakemus ja CV: sähköpostitse osoitteeseen satu.moisio@ksetu.fi 24.4.2019 klo 15.00 mennessä.