Turvakodit tuovat tutkitusti turvaa asiakkailleen

Turvakotien asiakkaat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaiden antama kokonaisarvio palvelusta oli viime vuonna 4,8/5. Parhaat arviot tulivat turvallisuuden tunteesta, palvelun luottamuksellisuudesta sekä turvakodin sijainnista. Tiedot selviävät turvakodeissa kerätystä asiakaspalautteesta.

Suomen turvakodit ovat keränneet syksystä 2016 lähtien asiakkailtaan systemaattisesti palautetta. Palaute kerääntyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL), ja sitä hyödynnetään turvakotipalvelujen kehittämisessä. Viime vuonna aikuisten kyselyyn vastasi noin 970 ja lasten kyselyyn noin 300 asiakasta.

”Kuten aikaisempinakin vuosina, lapset antoivat hymynaaman useimmin turvakodin turvallisuudentunteesta. Kaikkiaan 86 prosenttia vastanneista lapsista koki olonsa turvalliseksi. Sen sijaan omista asioista puhuminen koettiin toisinaan vaikeaksi”, THL:n erityisasiantuntija Suvi Nipuli kertoo.

Lisää turvakotipaikkoja tarvitaan

Eri puolilla Suomea on nyt 29 turvakotia, joissa on kevään loppuun mennessä yhteensä 211 perhepaikkaa. Suomalaisista 92 prosenttia asuu alle tunnin matkan päässä turvakodista. Saadun palautteen perusteella eniten kehitettävää on kuitenkin turvakotipalvelun löydettävyyden parantamisessa.

Eduskunnan joulukuussa 2019 myöntämän lisärahoituksen ansiosta keväällä tulee haettavaksi rahoitusta myös uusien turvakotien etäyksikköjen perustamiseen. Turvakodin etäyksikkö on tarkoitettu ratkaisuksi harvaan asuttujen alueiden turvakotipalvelujen tarpeeseen.

”Harvaan asutuilla alueilla etäturvakoti mahdollistaa turvan ja psykososiaalisen tuen tarjoamisen pitkistä välimatkoista riippumatta. Mahdollisia sijainteja etäyksiköille ovat esimerkiksi Kainuu, Pohjois-Pohjanmaan itäosa sekä Lounais-Lappi”, Suvi Nipuli toteaa.

Asiakasmäärä kasvoi maltillisesti

THL:n ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 turvakotiin hakeutui 5 220 asiakasta. Lähes puolet turvakotien asiakkaista on lapsia.

Asiakasmäärä näyttää kasvaneen noin kolmella prosentilla. Vahvistetut asiakastilastot julkaistaan kesäkuussa.