Jokainen saa apua

Ensi- ja turvakotien liitto haluaa nostaa “Jokainen saa apua – alkuperästä, kansalaisuudesta ja kielestä huolimatta” -kampanjallaan 12.-25.10.2020 monikulttuurista työtä yhdistyksissämme. Mukana on myös Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.

Kampanjan tarkoituksena on yhdistysten palveluiden markkinointi yhdenvertaisina monikulttuurisuusnäkökulmasta yhteistyökumppaneille ja sitä kautta apua tarvitseville monikulttuurisille asiakkaille. “Meille on tärkeää, että myös ne apua tarvitsevat ihmiset, joille palvelumme eivät vielä ole tuttuja, löytäisivät avun äärelle”, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sanoo.

Ensi- ja turvakotien liitto on kerännyt aiheeseen liittyen kommentteja yhdistysten työntekijöiltä, jotka kohtaavat työssään eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita. Työntekijöiden viesteissä korostuvat esimerkiksi se, että yhdistyksen palvelut ovat voineet tuoda asiakkaan elämään puuttuneen yhteisön, jossa saa olla oma itsensä ja saa tarvittaessa apua. Asiakkaiden välille syntyy ystävyyttä ja vertaisuutta, joka kantaa pidemmällekin.

Työntekijät korostavat myös sitä, että asiakaslapsille on tärkeää tavata muita lapsia, oppia uusia leikkejä ja suomen kieltä. Usein kulttuurieroja ei edes huomaa: äitien ja isien huolet, murheet ja ilot ovat samat erilaisista taustoista huolimatta. Hyväksynnän kokemus on usein kiinni pienistä asioista: eleistä, ilmeistä ja puhetavasta. Kun ihminen kohdataan ihmisenä, hän kyllä huomaa sen.

Myös asiakkaiden kokemuksia on kerätty. Niissä korostuvat neuvojen ja avun saaminen, kunnioittava kohtaaminen ja keskustelujen merkitys. Moni monikulttuurisesta taustasta tuleva asiakas sanoo, että on saanut apua, ja olo on ollut turvallinen. Eräs asiakas kertoo ihmeissään: ”Kerran tein ruokaa ja kutsuin muitakin syömään – olin niin onnellinen, kun kaikki tulivat, olivat iloisia ja ruoka maistui. Tuntui, että minulla oli pöydän äärellä suuri perhe – tämä oli minulle hyvin tärkeää.”

“Monissa toiminnoissamme korostuu asiakkaiden vertaistuen merkitys. Meillä on myös laaja vapaaehtoisten joukko, joista osa on itse entisiä asiakkaita. He haluavat antaa oman kokemuksensa muiden hyödyksi. Meille on tärkeää muistuttaa niin päättäjiä kuin kuntien virkamiehiäkin, että ensi- ja turvakotien liiton yhdistykset eri puolilla Suomea ovat tehneet jo pitkään työtä eri kulttuuritaustoista tulevien asiakkaiden kanssa. Haluamme, että jokainen saa tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti”, Susanna Huovinen korostaa.