Työtä turvallisuuden puolesta: Yhteistyö tuo turvaa

Työtä turvallisuuden puolesta -kirjoitussarjamme starttaa valtakunnallisen 112-päivän kunniaksi. Ensimmäisessä osassa esiin nousee turvakotien tärkeä työ, jota tehdään yhdessä mm. poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.  

Asiakkaat hakevat turvakodista niin fyysistä kuin henkistä turvaa. Asiakaspalautteiden pohjalta voidaan todeta, että olemme onnistuneet erittäin hyvin tarjoamaan fyysistä turvaa ja lisäämään asiakkaan turvallisuudentunnetta. Turvakodin tilaratkaisuilla, ovien lukituksella, kameravalvonnalla ja henkilökunnan toiminnalla on siinä keskeinen rooli. Sen lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että turvakodin, poliisin hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen ketju toimii saumattomasti, jotta asiakkaan turvallisuus pystytään takaamaan. Turvakoti ei siihen yksin pysty.

Turvakodit tekevät poliisin kanssa yhteistyötä erilaisissa tilanteissa.

Poliisin rooli on tärkeä esimerkiksi silloin, kun asiakkaan tarvitsee päästä akuutissa tilanteessa turvakotiin. Toivomme, että kaikilla poliiseilla on tieto ja taito ohjata asiakas turvakotiin, kun esimerkiksi kotihälytystehtävällä havaitaan lähisuhdeväkivaltaa. Koska väkivalta on aina rikos, poliisin rooli on tärkeä turvakodin asiakkaan prosessissa. Hyvän yhteistyön kokemuksia on esimerkiksi tilanteesta, jossa asiakas on tullut turvakotiin kauempaa ja poliisilaitokset ovat hoitaneet asiakkaan kuulustelut eri laitosten välisenä yhteistyönä.

Pidämme tärkeänä, että poliisi voisi kuulustella asiakkaan joustavasti pikaisella aikataululla ja kuulustelu voitaisiin järjestää tarvittaessa turvakodissa. Asiakkaan kannalta on ehdottoman tärkeää, että hänen kertomansa otetaan todesta ja että koko järjestelmä tunnistaa eri väkivallan muodot. Asiakas voi usein kokea henkisen väkivallan olevan jopa fyysistä vahingoittavampaa.

Olisikin toivottavaa, ettei asiakkaan tarvitsisi repiä traumaattisia kokemuksiaan useita kertoja auki niistä eri tahoille kertoessaan. Poliisi, turvakodit ja muut sote-alan ammattilaiset kokoontuvat kuukausittain moniammatilliseen MARAK-työryhmään, jossa tehdään turvasuunnitelma parisuhdeväkivaltaa kokeneelle asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan. Toiveenamme olisi entisestään tiivistää yhteistyötä poliisin kanssa esimerkiksi tutustumiskäynnein ja yhteistyöpalaverein.

Asiakkaita ohjautuu turvakotiin harvakseltaan suoraan hätäkeskuksen kautta.

Toivomme, että hätäkeskuksissa olisi tieto siitä, ketä varten turvakodit ovat ja missä ne sijaitsevat. Hätäkeskukseen olemme yhteydessä, jos turvakotiin tarvitaan poliisia turvaamaan uhkaavaa tilannetta esimerkiksi väkivallan tekijän pyrkiessä turvakotiin. Toisinaan turvakodin asiakkaiden terveydellinen tilanne vaatii ensihoitoa, jolloin soitamme hätäkeskukseen. Toivoisimme tietoisuuden turvakotipalvelusta lisääntyvän ensihoidon piirissä, koska myös ensihoito voi ohjata lähisuhdeväkivaltaa kokeneen asiakkaan turvakodille.

Pelastustoimintaa tarvitsemme toivottavasti vain ennaltaehkäisevästi. Mikäli turvakodissa syttyy tulipalo, toivomme avun saapuvan nopeasti paikalle. Pelastuslaitoksen kanssa teemme yhteistyötä ensiapukoulutusten, paloharjoitusten ja alkusammutuskoulutusten yhteydessä.

Tänään 112-päivänä haluamme muistuttaa, että haethan apua matalalla kynnyksellä.

Sinun ei tarvitse muistaa turvakodin puhelinnumeroa, kunhan muistat numeron 112.

Tiina Nevalainen, vastaava sosiaalityöntekijä Jyväskylän turvakoti
Minttu Lämsä, vastaava sosiaalityöntekijä Äänekosken turvakoti

112-päivää vietetään 11.2.2022 teemalla
“Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä”.
Kampanjan suojelijana toimii
sisäministeri Krista Mikkonen.