Merkityksellistä keskustelua eduskuntavaalien alla

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry kutsui kylään eduskuntavaaliehdokkaita viidestä puolueesta. Tapaamisen aikana keskusteltiin muun muassa palvelukokemuksista ja toiveista.

Tapaamisessa Keski-Suomen ensi- ja turvakodin edustajat ja asiakkaat kohtasivat eduskuntavaaliehdokkaita, jotka ovat mukana hyvinvointialueiden päätöksenteossa. Mukana olivat Seija Helander (Vihr.), Sirkku Ingervo (Vas.), Piritta Rantanen (SDP), Niilo Nissinen (Kok.) ja Timo Lehtonen (PS).

Paikalla olleet asiakkaat kertoivat eduskuntavaaliehdokkaille toiveistaan ja palvelukokemuksistaan. Lisäksi yhdistyksen työntekijät toivat keskusteluun terveisiä muiltakin asiakkailta.

Osa asiakkaista on kokenut, etteivät he ole tulleet kuulluksi tai saaneet tukea esimerkiksi väkivaltaisesta parisuhteesta irtaantumiseen. Osalla taas on kokemusta siitä, miten turvakodin ja sosiaalitoimen yhteinen näkemys ja tuki on auttanut.

Konkreettinen tuki muun muassa lastenhoitoon ja muuttoon on koettu suurena puutteena. Asiakkaiden voimat menevät käytännön asioiden hoitoon, mikä estää esimerkiksi traumaattisten tilanteiden käsittelyn.

Asiakkailla oli kokemuksia myös siitä, että palveluja pitäisi osata ja jaksaa pyytää tai vaatia. Yksi asiakkaista kertoi saaneensa hyvin apua odottaessaan yksin vauvaa, kun osasi kertoa avuntarpeestaan. Kansanedustajaehdokkaat nostivat keskustelussa esiin myös lapsiperheköyhyyden.

”Asiakkaiden kertomat kokemukset koskivat lähinnä julkisen puolen palveluja, eivät niinkään meidän heille tarjoamaamme tukea. Kansanedustajat kuuntelivat keskittyneesti asiakkaiden kokemuksia ja kertoivat pitävänsä tärkeänä sosiaalipuolen riittäviä resursseja ja ennaltaehkäisevää tukea”, Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Tuija Sojakka kertoo.

”Keskustelusta jäi tunne, että sillä oli oikeasti merkitystä. Puolentoista tunnin aika ei meinannut riittää ja keskustelu olisi jatkunut tiiviinä vaikka kuinka pitkään.”

Keskustelussa olivat mukana eduskuntavaaliehdokkaat Timo Lehtonen (PS), Piritta Rantanen (SDP), Seija Helander (Vihr.), Niilo Nissinen (Kok.) ja Sirkku Ingervo (Vas.).