Suomalainen eroseminaari tuo valoa elämään

Suomalainen eroseminaari on monelle käänteentekevä kokemus ja merkityksellinen tutkimusmatka omaan itseen. Työskentelyn painopiste on omassa kasvussa, eteenpäin menemisessä, vertaistuessa ja toivossa.

Keski-Suomen ensi- ja turvakodissa Suomalainen eroseminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Vertaisryhmään otetaan maksimissaan 15 henkilöä, jotka kokoontuvat ohjaajan kanssa yksitoista kertaa kerran viikossa, kolme tuntia kerrallaan.

Suomalainen eroseminaari on luotettava ja vakiintunut eroauttamisen menetelmä, joka sisältää keskustelua, pienryhmätyöskentelyä, toiminnallisia harjoituksia, teoriaa ja kotitehtäviä.

”Ryhmät täyttyvät hyvin, mikä kertoo siitä, että tarjonta ja kysyntä kohtaavat toisensa”, koulutettuina ohjaajina toimivat Ulla Ahvo ja Elina Pajunen sanovat.

”Eroseminaarissa saa itkeä, nauraa ja puhua, mikä helpottaa”

Eroseminaariin tullessa pohditaan usein vastauksia kysymyksiin: miten selvitä erosta, miten päästä yli erovihasta ja -surusta, miten kehittää omaa itsetuntoa ja miten voi onnistua tulevaisuuden parisuhteissa. Samalla tarkastellaan omaa historiaa ja käyttäytymistä itseä kunnioittaen.

Jokaiselle tapaamiskerralla on oma teemansa, kuten suru, viha, pelko, yksinäisyys, avoimuus, rakkaus ja seksuaalisuus. Yksi teemoista on lapset, jonka tavoitteena on antaa vanhemmalle valmiuksia tukea lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.

”Eroseminaariin kuuluu kotitehtävien ohella sekin, että ryhmäläiset soittavat toisilleen ja vaihtavat kokemuksia ja kuulumisia tapaamisten välillä. Tämä voi herättää ajatuksena alkuun ihmetystä, mutta kun soittamisen alkuun päästään, se voi olla jopa parasta antia”, Ulla kertoo.

”Soittelulle on syynsä ja se on tärkeä osa ryhmäläisten välistä vuorovaikutusta ja vertaistukea. Eroseminaari kokoaa yhteen erilaisia eron kokeneita ihmisiä, joista monet ystävystyvät ja jatkavat tapaamisia eroseminaarin päättymisen jälkeenkin”, Elina lisää.

”Asiat, joita pelkään ja häpeän, ovat samoja muillekin”

Eroseminaari voi olla käänteentekevä kokemus ja tutustumismatka omaan itseen: pelkoihin, haluihin, haaveisiin, vihaan ja suruun. Eron työstäminen ryhmässä tarkoittaa eron eri vaiheisiin liittyvien tunteiden tunnistamista, kohtaamista ja purkamista. Erossa on aina kaksi näkökulmaa. Eroseminaarissa ei syytetä ketään eikä vellota omissa kurjissa kokemuksissa, vaan tarkastellaan omaa prosessia ja mennään eteenpäin.

”Jokaisen osallistujan tarina on omanlainen. Ero voi olla yhdelle raju ja kipeä kokemus, toiselle helpotus ja kolmannelle jotain muuta. Joku on jätetty ja toinen on lähtenyt. Osallistujat voivat olla hyvinkin rikkinäisiä tai jo toipuneempia. Erilaisuus on eroseminaarin rikkaus”, Ulla kertoo.

”Eroseminaariin voi osallistua missä eroprosessin vaiheessa tahansa ja tulla juuri sellaisena kuin on. Omasta osallistumisajankohdasta voi keskustella ja sitä voi ennakoida ohjaajan kanssa. Oikea aika on aina henkilökohtainen, mutta kokemus on osoittanut, että prosessista voi saada enemmän irti, kun erosta on kulunut hetki ja akuutein vaihe on ohitettu”, Elina tuumii.

”Vertaistuki on parasta – ryhmä on tuonut valoa elämään”

Eroseminaarissa korostuu vertaistuen merkitys, koska ryhmäläiset ovat kokeneet samanlaisia asioita. Eroseminaari avaa uusia näkökulmia omaan itseen, historiaan, itsetuntoon ja parisuhdekäyttäytymiseen.

”Ryhmässä osallistujat saavat tukea erokriisiin, oppivat itsestään ja kokoavat arvokkaita työkaluja loppuelämänkin varalle. Ryhmän merkitys korostuu oman jaksamisen ja erosta selviämisen näkökulmasta: uskalletaan puhua ja avautua, kun luottamus ryhmän sisällä kasvaa”, Ulla ja Elina korostavat.

Yhdentoista viikon mittainen yhteinen matka voimaannuttaa ja tuo valoa elämään. Kun verrataan ensimmäistä ja viimeistä tapaamista, muutos on ohjaajien mukaan usein silminnähtävä: vaikka alku voi olla raskas, lopussa ollaan vapautuneempia, iloisempia ja toiveikkaampia. Kasvutarinat ovat merkityksellisiä.

”Palautteen mukaan osallistujat ovat kokeneet saaneensa tukea jaksamiseen sekä apua erosta selviytymiseen, ihmisenä kasvamiseen ja oman onnen löytämiseen. Osallistuminen seminaariin on rauhoittanut mieltä ja vahvistanut ihmisenä”, Ulla ja Elina summaavat.

Juttu jatkuu kuvan alla

Maria: ”Toivo on lähtökohta, sitten tulee valo”

”Erosin lasten isästä neljä ja puoli vuotta. Se ero oli raskas ja siihen liittyi vuosia jatkunutta henkistä, taloudellista ja seksuaalista väkivaltaa. Pari vuotta sitten tilanne äityi niin pahaksi, että lähdin lasten kanssa Turvakotiin keskellä yötä. Se reissu kesti kuusi viikkoa”, Maria (nimi muutettu) kertoo.

”Vuosien aikana yritin hakea apua monilta viranomaistahoilta, lastensuojelusta, poliisilta ja käräjiltäkin, mutta turvakoti avasi monella taholla silmät. Saimme vihdoin apua. Eroseminaariin en vielä tuolloin jaksanut hakeutua, sillä kaikki energiani kului pienten lasten hoitamiseen ja hengissä pitämiseen. Ajattelin vuosia, että pystyn pitämään kaiken kasassa, mutta eihän se lopulta ollut mahdollista.”

”Eron jälkeen tapasin uuden ihmisen: seurustelimme pari vuotta ja olimme muuttamassa yhteen. Aloin kuitenkin saada viestiä, etten minä tai suhteemme riitä. Siinä vaiheessa aloin ymmärtää, että päälleni on kaatunut niin paljon taakkaa, jota ei enää pitäisi kantaa. Viime vuodenvaihteessa tuli tunne, että nyt olisi eroseminaarin paikka, joka tukisi jo pari vuotta käymääni kasvuprosessia.”

”Opin vähitellen vetämään rajoja – se on ehkä isoin oppini. Tiesin, että päässäni ja sydämessäni on iso voimavara, mutta tarvitsin sellaisia työkaluja, joita löysin eroseminaarista: vertaistukea, ymmärrystä, tulevaisuuteen katsomista, pelastusrenkaita, toivoa ja lopulta valoa sekä rauhaa. Nyt elämä jatkuu ja uskallan odottaa siltä uusia asioita. Elämä on balanssissa ja turhat taakat ovat poissa.”

”Ennen en uskaltanut tai kehdannut puhua asioistani kenellekään, mutta nyt puhun siitäkin, että minua käytettiin hyväksi. Voin myös sanoa, että ero voi olla myönteinen asia, helpotus, pysähtymisen ja kadotetun itsensä löytämisen paikka, uusi mahdollisuus. Kun on oikeasti tyytyväinen elämäänsä, voi olla parempi oma itsensä, mikä on myös lasten etu. Myös hyvän puhuminen erosta on mahdollista.”

”Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on minulle todellinen turvatalo. Olen löytänyt sieltä kaiken tarvitsevani avun. Nyt on ihan voittajafiilis: voin taas mennä eteenpäin. Kaikella on tarkoitus.”

Juttu jatkuu kuvan alla

Olli: ”Parempaa palvelua ei olekaan”

”Kun ero tuli ajankohtaisesti syksyllä 2022, kävimme vaimon kanssa läpi erilaisia pariterapiavaihtoehtoja ja ajattelimme, että jotain pitäisi yrittää. Sitten löysimme Suomalaisen eroseminaarin, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Exä kävi seminaarin syksyllä ja itse aloitin keväällä”, Olli (nimi muutettu) kertoo.

”Eromme on ollut rauhallinen ja kitkaton ilman suurta dramatiikkaa. Eroseminaari on auttanut kohtaamaan eroon liittyviä asioita, pakottanut ottamaan aikaa niiden työstämiselle sekä nopeuttanut erosta toipumista. Viikkojen myötä asiat ovat alkaneet vähitellen selkiytyä.”

”Vertaistuki, yhteisöllisyys ja positiivisuus ovat suuria voimavaroja itsetunnon ja minäkuvan rakentamiselle eron jälkeen. Eroseminaarin avulla olen saanut koottua itseäni saman kokeneiden ihmisten kanssa sen sijaan, että olisin jäänyt yksin märehtimään asioita. Olen alkanut ymmärtää, mitä erossa on tapahtunut sekä millaisia kokemuksia ja tunteita ero on herättänyt puolin ja toisin.”

”Oman vastuun löytäminen ja sen tunnustaminen, että pieleen meni, ovat olleet haastavimpia asioita. Nyt kuitenkin näen asioita objektiivisemmin ja olen päästänyt irti syyttelystä. Meillä on kolme lasta, joten eroseminaari on myös heidän etunsa, kun kotona on tulevaisuuden taas valoisana näkevä vanhempi.”  

”Eroseminaari tuli itselleni sopivaan aikaan – puolisen vuotta eropäätöksen jälkeen – ei liian aikaisin eikä liian myöhään. Ehkä miehille tällaisten palvelujen löytäminen on vaikeampaa kuin naisille, mutta itse voin lämpimästi suositella eroseminaaria kaikille eroa harkitseville tai eronneille. Parempaa palvelua ei ollakaan.”

Mikä Suomalainen eroseminaari?

  • Suomalainen eroseminaari on alun perin amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin kehittämä ja parisuhdeterapeutti Kari Kiianmaan sekä Marianna Stolbown suomalaiseen muotoon muokkaama menetelmä.
  • Suomalainen eroseminaari on koulutettujen ohjaajien vetämä vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä ja eroon johtaneita mekanismeja sekä parisuhteiden rakenteita, tunteita ja tapahtumia.
  • Keski-Suomen ensi- ja turvakodin eroseminaari on tarkoitettu lapsiperheiden vanhemmille. Eron käsittely antaa aikuiselle valmiudet tukea myös lasta eron aiheuttaman hämmennyksen, suuttumuksen ja surun keskellä.
  • Materiaalina ryhmässä käytetään Marianna Stolbown Erosta eteenpäin -kirjaa tai vaihtoehtoisesti Bruce Fisherin Jälleenrakennus-kirjaa.
  • Lisätietoa ja ilmoittautumiset: eroseminaari@ksetu.fi